Češi a Češky nakupují rok od roku více rostlinných alternativ kvůli zdraví a životnímu prostředí. Na nedávné konferenci New Food Forum zazněly plány retailových řetězců navýšit nabídku rostlinných alternativ za dostupnou cenu. Rozhodujícím faktorem bude i české legislativní prostředí.

„Zákazníci mají vyšší nároky na zdravotní stránku a chuťový profil rostlinného produktu a samozřejmě je zajímá i akceptovatelná cena. Na snížení ceny máme v Tescu větší vliv, pokud se jedná o privátní produkt a umíme zasáhnout do výroby, zbytek produktů se snažíme zahrnout do promočních akcí,“ komentovala generální ředitelka Tesco pro Českou republiku Katarína Navrátilová v rámci CEO panelu konference, kde také uvedla, že se sama stravuje vegansky. Na panelu zazněl také důraz na význam certifikace, například logem V-Label, pro jednoduché rozeznání rostlinného složení produktů.

Rostlinné alternativy kupuje 4 z 10 domácností

Více než polovina evropského obyvatelstva se dle projektu Smart Protein snaží omezit svou spotřebu masa. Není překvapením, že dle dat Consumer Panel Services GfK v Česku nakoupí rostlinné alternativy až čtyři z deseti domácností a tři čtvrtiny z nich nákup opakují.

Romana Nýdrle, ředitelka pro obchod ze Svazu obchodu a cestovního ruchu, vyzvedla důležitost českého legislativního nastavení ve prospěch podpory lokálních výrobců rostlinných produktů, aby se zvrátil trend jejich většinového importu. Prezentovala to na příkladu omezení názvů rostlinných produktů jako např. alternativa rostlinného mléka, které mohou výrobcům ztížit situaci a jdou proti záměru oslovit běžného zákazníka a zákaznici.

Důležité je, aby spotřebitelé jasně poznali, o jaký výrobek se jedná. „V tom může výrazně pomoci i označení V-Label, protože spotřebitelé mají díky němu jasno, o jaký výrobek jde – splňuje totiž standardizovaná mezinárodní kritéria. Označování alternativních výrobků dnes nepodléhají žádné kontrole, takže v minulosti jsme řešili i to, že produkt, který nesl označení ‚veggie‘, obsahoval ingredience živočišného původu,“ dodal Martin Ranninger, spoluředitel organizace V-Label International.

Mykoprotein může ušetřit sto krav týdně

Role rostlinných alternativ při zmírnění dopadů klimatické krize je stěžejní. Momentálně tvoří většinu evropského jídelníčku maso a mléčné produkty, které stojí za vysokými emisemi. Pomoci mohou inovace, jako například produkt z mykoproteinu od dánské firmy Tempty Foods. Při výrobě mykoproteinu v fermentátoru se vyprodukuje za pouhý týden srovnatelné množství proteinu jako u chovu sto krav.

Důležitou roli při rozvoji inovacích hraje i podpora ze strany státu. „Na zahraničních trzích má šanci uspět produkt, který přináší nové řešení. To platí i v oblasti potravinářství. Inovace ve výrobě potravin v propojení s udržitelným rozvojem podporujeme, ať už zřízením Exportní aliance Proveg Czech Export Alliance, díky které jsou členské firmy na zahraničních trzích silnější, či záštitou, kterou jsme rádi udělili této konferenci,“ uvedl Vladimír Degťar, ředitel sekce služeb pro exportéry v agentuře CzechTrade.

Na konferenci byly uděleny ceny populárním rostlinným produktům. Vítězem v kategorii Nejoblíbenější česká rostlinná značka se stal Pan Hrášek od firmy Emco. Cenu za nejoblíbenější rostlinnou alternativu mléka získal produkt Vegan Veselá kráva od společnosti BEL, cenu za nejoblíbenější rostlinnou alternativu masa si odnesla společnost Good Calories.

Generálním partnerem New Food Forum 2024 byla společnost Tesco. Akce se uskutečnila pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, městské části Praha 5 a agentury CzechTrade. Více o konferenci New Food Forum 2024 naleznete zde.

Konference New Food Forum není jedinou aktivitou ProVeg Česko směřující k rozšíření nabídky rostlinných produktů v Česku. Organizace nedávno představila také nový kurz vhodný nejen pro technology a technoložky z potravinářských firem, který podpoří inovace a jehož cílem kurzu je nabídnout kvalitnější rostlinné alternativy na trhu Česka i Slovenska.

O organizaci ProVeg

ProVeg International je organizace zvyšující povědomí o potravinách, která pracuje na transformaci globálního potravinového systému nahrazením živočišných produktů rostlinnými a kultivovanými alternativami do roku 2040. ProVeg spolupracuje se všemi relevantními zúčastněnými stranami na vytvoření potravinového systému, kde si každý vybírá lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata a naši planetu.

ProVeg získala cenu OSN Momentum for Change a úzce spolupracuje s klíčovými agenturami OSN zabývajícími se potravinami a životním prostředím. Máme status pozorovatele u UNFCCC a IPCC, zvláštní poradní status u ECOSOC a jsme akreditováni pro UNEA. ProVeg vytváří globální dopad, s pobočkami v 12 zemích na čtyřech kontinentech a více než 200 zaměstnanci a zaměstnankyněmi.

Avatar
ProVeg

ProVeg International zvyšuje povědomí o potravinách a pracuje na transformaci globálního potravinového systému nahrazením živočišných produktů rostlinnými a kultivovanými alternativami do roku 2040.