Biodiverzita je důležitým faktorem pro udržení přírodní rovnováhy. Rozmanitost života na Zemi hraje klíčovou roli pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti naší planety a potravinové bezpečnosti. Z tohoto důvodu společnost Lidl dlouhodobě přispívá k ochraně biodiverzity.

Jedním z hlavních důvodů úbytku biologické rozmanitosti a klimatických změn jsou současné zemědělské postupy, společnost proto sleduje původ surovin, jež jsou základem jejích výrobků, aby podpořila ochranu biologické různorodosti a snížila svou ekologickou stopu. Zároveň se Lidl rozhodl nainstalovat u své centrály a tří logistických center včelí úly a nadále pokračuje ve svém projektu Lidl Les.

Nedocenitelné včely

V polovině května letošního roku společnost Lidl u centrály a v areálu tří logistických center v Cerhovicích, Brandýse nad Labem a Buštěhradě nainstalovala včelí úly. Na prvních dvou místech postavila tři úly, zatímco u centra v Buštěhradě bylo nainstalováno šest nových stanovišť včel medonosných. Spolupráce proběhla v koordinaci se společností Včeluj.

Instalace úlů proběhla v souvislosti s dlouhodobou snahou podpořit rozmanitost života na Zemi.  Přínos včel pro člověka je nedocenitelný. Včely jsou významnými opylovači, jimž vděčíme za úrodu. Navíc poskytují mnoho zdravých produktů, včetně medu, propolisu, vosku, mateří kašičky a pylu. Lidé si včel cení již odpradávna, což dokazují historické záznamy, podle nichž včelařství patří mezi nejstarší obory lidské činnosti.

Květinové louky

Aby Lidl pro živočišné druhy v Česku vytvořil co nejpříznivější prostředí, vysadil u logistického centra v Buštěhradě po konzultaci se specialisty a odborem životního prostředí porost, jenž je pro ptáky a hmyz nejvíce vyhovující. Jedná se například o šípkové keře či hlohy. Zároveň v rámci podpory biodiverzity založil u logistického centra v Buštěhradě květinovou louku a další vybuduje u centrály v pražských Stodůlkách.

Louku tvoří množství rozličných druhů bylin a trav. Ty mají nedocenitelný význam, protože zadržují vodu v krajině a významně přispívají k prevenci sucha. Navíc společnost zjistila, že mají příznivý vliv na lidskou psychiku, takže jde o ideální prostředí pro relaxaci jejích zaměstnanců.

Výsadba Lidl Lesa

V roce 2022 společnost spustila unikátní projekt Lidl Les. Hlavním cílem iniciativy je výsadba nových lesů po celé České republice. V prvním roce se podařilo vysadit na 250 tisíc nových stromů a stejný počet byl vysazen i v loňském roce. Napříč Českem tak přibylo až půl milionu stromů. Na projektu Lidl spolupracuje se státním podnikem Lesy ČR, který pomohl vybrat lokace pro výsadbu porostu v roce 2022. V minulém roce se do projektu zapojili i zákazníci. Ti mohli hlasovat v aplikaci Lidl Plus a z hlasování vzešlo v každém ze čtrnácti krajů jedno místo, kde byly stromy vysazeny.

Nový les tak například vznikl v Proseči u Seče v Pardubickém kraji či u středočeské vesnice Žloukovice, kde vede poutní cesta mezi horami Říp a Blaník. Místa jsou vybírána pečlivě. Jedná se především o obnovu lesů v místech, která byla postižena kůrovcovou kalamitou či přírodním neštěstím. I nadále bude společnost Lidl usilovat o zmírnění dopadu klimatických změn prostřednictvím těchto projektů.

Avatar
Lidl