Stávající ředitelka pro korporátní klienty a předsedkyně výboru pro udržitelnost v ING Česká republika přebírá od 1. července roku 2024 funkci po Eriku Fortgensovi. Ten byl v červnu letošního roku jmenován ředitelem korporátního bankovnictví pro region střední a východní Evropy.

Eva Bučová má více než pětadvacetileté zkušenosti v korporátním bankovnictví a během této doby zastávala různé manažerské role.

Do ING nastoupila v roce 2002 a působila na pozicích v oblasti obchodu a řízení rizik v ING na Slovensku, v České republice a Nizozemsku. Své profesní zkušenosti v korporátním bankovnictví dále rozšířila v Erste Bank v České republice, Londýně a Rumunsku. Poté pracovala v Evropské investiční bance v Lucembursku, kde byla zodpovědná za korporátní klienty a finanční instituce z regionu střední a jihovýchodní Evropy a podílela se na vývoji záruk pro banky v rámci Evropského fondu pro strategické investice.

Do české ING se vrátila v roce 2017 na pozici senior advisor a od roku 2022 vedla tým Corporate Sector Coverage, který pečuje o korporátní klienty. Jako předsedkyně výboru pro udržitelnost se podílela na zavádění ESG principů v české pobočce ING.

„V České republice má ING v oblasti korporátního bankovnictví více než třicetiletou historii. Společně se skvělým českým týmem budeme i nadále pokračovat v prohlubování našich dlouholetých vztahů s tuzemskými a mezinárodními společnostmi a finančními institucemi. Díky naší mezinárodní síti a expertním znalostem z různých odvětví podporujeme jejich lokální i globální ambice. Zároveň chceme být pro naše klienty partnerem a průvodcem v oblasti udržitelnosti a pomáhat jim na jejich cestě k udržitelné transformaci,“ uvedla Eva Bučová.

Eva Bučová je absolventkou Fakulty mezinárodního obchodu na Ekonomické univerzitě v Bratislavě.

Avatar
ING Česká republika

ING v České republice nabízí své služby významným českým i mezinárodním společnostem i finančním institucím. Poskytuje služby firemního bankovnictví, na míru šité korporátní financování, nástroje pro dluhový a akciový trh, udržitelné financování, platby a správu hotovosti a služby v oblasti transakčních služeb.