Se sílícími klimatickými změnami lze očekávat, že pitná voda bude patřit mezi klíčové komodity a bude stále vzácnější. S problémy se suchem se setkáváme v posledních letech čím dál tím více po celém světě. Jedním z horších příkladů je například Kapské město v Jihoafrické republice, které bylo v roce 2018 se svými zásobami vody téměř na nule. Jenom díky striktním opatřením týkajícím se šetření vody se podařilo městu doplnit zásoby a nedošlo k větší katastrofě.

Podobné situace je možné čekat i v budoucnu a je vidět, že i politici tuto oblast začínají považovat za zásadní. To bylo možné spatřit v americké prezidentské kampani Joea Bidena, pro kterého byla a je klimatická změna velkým tématem.  Právě vodní infrastruktura je pro prezidenta jednou z velkých priorit, nejenom její dostupnost, ale hlavně eliminace možných zdravotních rizik z vody znečištěné chemikáliemi a jinými škodlivými látkami.

Biden plánuje striktně kontrolovat znečištění pocházející od firem, na čemž bude spolupracovat s Agenturou pro ochranu životního prostředí a Ministerstvem spravedlnosti. Americký prezident plánuje pro oblast vodního hospodářství zdvojnásobit federální výdaje, které jí původně byly vyhrazeny. I proto může být právě voda zajímavou investiční příležitostí.

„Vodní“ fondy rostou o desítky procent

Velmi oblíbeným způsobem investování do vody jsou, stejně jako v případě obnovitelných zdrojů, ETF fondy, které jsme podrobně rozebrali zde. Jedná se o „balíček akcií“, který vám umožní rozložit vaši investici do mnoha různých firem v daném „balíčku“. Díky tomu, pokud by některá z firem v tomto balíčku zkrachovala, ostatní firmy vám tento neúspěch mohou vykompenzovat a vy tak nesázíte všechna vejce do jednoho košíku.

ETF fondů, které se zaměřují na oblast vody, naleznete několik. Tyto fondy obsahují mnoho různých firem, které jsou zapojené do celého procesu vodního hospodářství: sběr vody, její čištění i distribuce. Vybrat si můžete například z následujících fondů:

  • iShares Global Water ETF
  • Lyxor World Water ETF
  • L&G Clean Water UCITS ETF

Já osobně mám ve svém portfoliu ETF fond iShares Global Water, do kterého investuji prostřednictvím robo-advisora Portu (investiční pomocník) v rámci jeho strategie Odpovědná budoucnost. V této strategii jsou obsaženy ekologicky zaměřené fondy a nechybí zde samozřejmě ani voda. Zajímavý byl vývoj tohoto „vodního fondu“ během pandemie. Ačkoliv fondy zaměřené na firmy pohybující se v oblasti vodohospodářství nerostly během korona krize takovým tempem jako fondy zaměřené na čistou energii, je zde vidět stálý nárůst.

Zmíněný ETF fond iShares Global Water si za poslední rok připsal třicetiprocentní výnos. Podle odborníků je tato oblast zároveň ta, kde je potřeba nejvíce investicí. Infrastruktura je v mnoha místech značně zastaralá a mnoho obyvatel na světě stále nemá zajištěn potřebný přístup k vodě. Podle výzkumníků z birminghamské univerzity právě zaměření se na zajištění dostupnosti vody je nezbytným předpokladem pro společnost, aby zvládla budoucí zdravotní krize, jako je ta současná. To poskytuje zajímavou příležitost pro investory, protože tato oblast má obrovský potenciál se rozvíjet i do budoucna, obzvláště pokud se i v souvislosti s klimatickou krizí bude zhoršovat problém sucha.

ETF fond iShares Global Water je bohužel jediný fond zaměřující se na vodu, do kterého je možné přes platformu Portu investovat. Pokud byste preferovali jiný fond, využijte investování přes brokera, například přes Degiro. Více o tom, jak investovat přes brokera krok za krokem, popisuji i ve svém e-booku.

ETF fondy nicméně nejsou jediným způsobem, jak investovat do vody. Můžete investovat přímo do konkrétních firem, kdy máte větší volnost výběru. Osobně tuto možnost ale považuji za náročnější, protože je velmi těžké sám správně vybrat firmu, která má velké předpoklady k růstu a její cena není nadsazená.

Mezi oblíbenými firmami v oblasti vodohospodářství, jejichž akcie si můžete zakoupit, se nacházejí například American Water Works, Global Water Resources. Všechny z nich zároveň vyplácejí akcionářům dividendy. Toto ale rozhodně neberte jako investiční doporučení. Než si nějaké akcie konkrétních firem koupíte, udělejte si jejich pečlivou analýzu, abyste věděli, co po finanční stránce můžete čekat.

(Ne)udržitelnost zemědělství

Kromě vody je druhou klíčovou komoditou pro naši populaci oblast potravin a zemědělství. Ta je z mého pohledu poměrně kontroverzní, protože u zemědělství je problém v tom, že „mainstreamové investování“ neřeší dopad tradičního zemědělství na planetu a životní prostředí. Proto já sama se této oblasti v rámci ETF fondů vyhýbám. Pokud by vás nicméně investování do zemědělství zajímalo, dostupných je několik ETF fondů, které zemědělské firmy obsahuje, například IShares Global Agriculture Index ETF. Pro mě toto ale není cesta, kterou bych chtěla jít.

Další možností je investovat do realitních investičních fondů (známé pod zkratkou REIT), které se zaměřují na zemědělskou půdu. Funguje to tak, že v rámci tohoto fondu je zakoupena zemědělská půda a ta je poté pronajímána farmářům, z čehož plyne příjem. Mezi největší farmářsky zaměřené fondy patří Farmland Partners Inc. a Gladstone Land Corporation. Stejně ale jako u ETF fondů tady vidím stejný problém, a to, že je poměrně těžké si „ohlídat“, jakému druhu farmářů se půda pronajímá. Tímto způsobem tedy můžete přispívat mimo jiné i k fungování tradičního zemědělství, které je vám proti srsti.

I v oblasti zemědělství se ale dají najít pozitivní výjimky, do kterých je možné investovat. Dobrým příkladem je na burze dostupná firma United Natural Foods, která se zaměřuje na organickou produkci potravin a masa bez pesticidů, hormonů a antibiotik.

Investujte třeba do bezobalu

Podobně jako nad zemědělstvím je možné se zamyslet i nad oblastí potravin, tedy z pohledu, zda je někam možné investovat bez obav nad ekologickými důsledky. Já osobně jako zajímavou variantu pro investování do potravinového sektoru považuji investování do menších lokálních firem, které se zaměřují na prodej bio potravin či veganské stravy. Tyto podniky se ale nenacházejí na burze, a tedy do nich není možné investovat prostřednictvím akcií.

Nabízí se zde ale investování prostřednictvím peer-to-business půjček (tedy půjček člověka podniku) či prostřednictvím nákupu podílu. Takovéto půjčky nabízí například platforma Fundlift. Zde bylo možné v minulosti možné najít například možnost investice do pražského bezobalového obchodu Bezobalu, kteří zde hledali finance pro otevření své další pobočky, či do Forky’s, veganského bistra, který též potřeboval peníze pro své rozšíření.

Právě investování do malých českých podniků mi dává obrovský smysl, obzvláště v oblasti potravin, která je poměrně těžce uchopitelná a je těžké zde najít ideální stav. Díky investici do lokálních podniků přesně víte, koho svými penězi podporujete, a můžete si poměrně detailně „zkontrolovat“, jestli s vámi investovanými penězi podnik zachází tak, jak jste očekávali.

V poslední době též vzrůstají v oblasti zemědělství na oblíbenosti aquaponické a hydroponické systémy, které nejenom že jsou až o 95 procent méně náročné na vodu než klasické zemědělství, ale též zde nejsou obvykle používány žádné pesticidy ani chemie. Tento způsob pěstování jsou tedy přívětivější k přírodě i k lidem.

V České republice se hydroponie v posledních několika letech řeší čím dál tím více a objevují se i první možnosti, jak do těchto systémů investovat. Tuto oblast zmiňuji na závěr jako potenciální možnost do budoucna, kam investovat. Nicméně se obávám, že půjde o investice dostupné spíše pro investory s vyššími částkami. Pokud jste ale mezi nimi, tuto oblast sledujte a třeba i vaše investice povede k průlomu těchto systémů v České republice.

Tento článek je třetí v sérii o udržitelném investování. V prvním článku jsme vysvětlili, proč má vůbec smysl přemýšlet nad investováním a jaké jsou možnosti, do čeho investovat. Druhý článek se naopak zaměřil na oblast obnovitelných zdrojů a jak investovat do nich. V posledním článku této série se podíváme na investice, kde je ekologie „tak trochu na hraně“. 

Pavla Wernerová
Pavla Wernerová

Pavla je propagátorka ekologického života ve všech oblastech. Píše blog Za lepší život, kde sdílí tipy, jak praktikovat ekologii v každodenním životě. Zaměřuje se hlavně na téma ekologického investování, ve kterém vidí velkou budoucnost. Na začátku roku 2020 vydala knížku Konec doby odpadové, která je kompletním průvodcem bezodpadové domácnosti. Kromě toho vede podcast EKOmaniaci. Kromě blogu ji můžete sledovat na na Instagramu @zalepsizivot.