Instalace šetřičů vody ještě nedělá z žádné firmy udržitelnou. Chcete-li přispět k podstatným úsporám vody, a ještě k tomu navíc i ušetřit, zmapujte si situaci u vás ve firmě, zjistěte, co je pro vás důležité a co můžete udělat pro to, aby voda neodtékala jen tak do kanálu.

Dan Heuer pomáhá firmám jejich situaci nejen kolem vody mapovat a přijmout odpovídající opatření. Tady je jeho deset základních rad, jak vodou šetřit:

Zmapujte si vstupy a výstupy vody
Zjistíte tak, jaké procesy vyžadují nejvíce vody, kde se vám voda ztrácí a jaký je vývoj vaší spotřeby. Zmapovat je možné i odhady srážkové vody, která dopadne na území vašeho podniku a podíl vsakování a odtoku kanalizací. Na základě toho je možné rozhodnout, jaké budou nejefektivnějším následné kroky.

Snižujte spotřebu vody
Bez ohledu na typ organizace by měla být instalace šetřičů vody do umyvadel, sprch a záchodů samozřejmostí. Jedná se o velmi malou investici a finanční návratnost je zaručena.

Vytvořte si uzavřený cirkulační okruh vody
Spotřeba vody bývá zásadní především ve výrobě, a pro tento typ podniků se uzavřený cirkulační okruh hodí nejvíce. Ať už používáte vodu na chlazení nebo jiné procesy, je možné ji vyčistit nebo zchladit a opět využít. Snížíte tak odběr z vodovodního řádu. Tím, že cirkulační systémy jsou stále častější, klesá i jejich cena. Úspory z nákupu vody tak brzo předčí i investici do zařízení.

Zadržte vodu v retenčních nádržích
Pokud z jakéhokoliv důvodu není možné vodu cirkulovat, můžete aspoň zajistit, aby se na vašem území zadržela a neodtekla kanálem nebo řekou pryč. K tomu slouží retenční nádrže, kde má voda šanci se vsáknout, nebo odpařit. Obohatíte tak zásoby podzemní vody a ochladíte okolí.

Zadržte vodu ze střech
Možné je zadržovat také dešťovou vodu ze střech a zastavěných pozemků. Běžně tato voda buď odteče do kanálu nebo se nahromadí a najde si cestu přímo do potoka, přičemž cestou odnese hodnotnou a často úrodnou půdu. Proto je lepší zachytit ji na později a použít na zalévání. Pokud nestačí kapacita retenční nádrže, je možné postavit uzavřené jímky, kde se ukládá relativně čistá voda použitelná i například pro splachování.

Zachytáváním vody lze vydělat hned dvakrát. Využitím zachycené vody ušetříte za nákup vody z vodovodního řádu, a navíc nemusíte platit stočné za odpadní vodu.

Umožněte vodě, ať se vsákne
Alternativou k zachytávání dešťové vody je její vsakování. Dešťová voda, která dopadne na zastavěnou plochu běžně odtéká kanálem a přírodě tak později chybí. Na této ploše se ve slunečných dnech generuje teplo o mnoho stupňů vyšší než nad porostem. Na parkovištích a cestách můžete položit propustnou dlažbu s dostatečně širokými spáry, které umožní prorůstání trávy a vsakování vody. 

Instalujte na budovách zelené střechy a stěny
Tím, že na zdech a střechách vytvoříte zahradu, umožníte, aby se aspoň část spadlé vody vsákla na místě. Živé části budov vám navíc v letních měsících ochladí prostředí o několik stupňů a v zimě fungují naopak jako izolace. Ušetříte tak za klimatizaci i vytápění. Navíc se opět můžete oprostit od poplatků za stočné.

Zasaďte si stromy okolo vašeho podniku
Díky zasazení stromů přirozeně ochladíte prostředí okolo budov. Jeden vzrostlý strom dokáže nasát a následně postupně odpařit až 400 litrů vody během jednoho dne. Ochladí tak vzduch až o tři stupně.

Sekejte méně trávu
Spotřebu vody můžete snížit i tím, že budete méně sekat trávu. Je běžné, že na loukách se tráva seká pouze dvakrát za rok. Nebude tolik náchylná na vysychání a vy ji nebudete muset zalévat. Vytvoříte navíc i lepší podmínky pro hmyz. Pokud se nedokážete rozloučit s anglickým trávníčkem, vyhraďte aspoň některé části, kde budete nechávat trávu delší. Udrží se tam i vyšší vlhkost a v letních měsících nebude tolik vysychat. Čím členitější prostředí vytvoříte, tím lépe.

Podpořte zadržování vody v okolní krajině
Pokud chcete vodu jako vzácný zdroj podpořit ještě více, vyberte si některý z projektů, které se věnují zadržování vody v krajině. To spočívá především v budování remízků, tak zvaných zelených pruhů v zemědělské krajině a vytváření tůní. Obdobná opatření se dělají i v lesích a ve městech. Vodě v krajině se systematicky věnuje například organizace Živá voda.

Dan Heuer
V roce 2018 spoluzaložil konzultační firmu Fair Venture. Spolu s Lenkou Heuerovou nyní pomáhá firmám zavést udržitelnost. To spočívá v analýze dopadů firmy, vytvoření strategie udržitelnosti a vytyčení cílů, zavedení procesů z ekonomické, environmentální a sociální oblasti a v reportování nefinančních informací o firmě (tzv. Sustainability report).

Martina Patočková
Martina Patočková

Martina začínala s novinařinou v agentuře ČTK a pokračovala v MF Dnes, psala pro E15 či Reportér Premium. Jenže pak zatoužila po větší samostatnosti. Ráda chodí po kopcích, plave s ploutvemi i bez nich a chtěla by kočku.