Máte dodavatele? A mohl bych vidět jeho smlouvy se zaměstnanci? I to je součást ESG

Sociální témata skrývající se v rámci ESG pod písmenem S bývají často upozaděné a nevěnuje se jim taková pozornost jako těm environmentálním. Pro firmy to ale může být velká výzva, hlavně pokud se týká zjišťování pracovních podmínek u dodavatelů.