Názory budoucího prezidenta Petra Pavla na válku na Ukrajině či ekonomickou situaci země jsou poměrně známé, méně se ale ví o jeho „zelených“ postojích. V rámci předvolebního klání se kandidáti tématu, které je pro spoustu českých občanů neprávem spojováno s chudnutím a evropskou byrokracií, vyhýbali.

Vedle Andreje Babiše byl navíc Petr Pavel, respektive jeho tým, jediným kandidátem, který odmítl (v jeho případě z časových důvodů) účast v anketě Ekonews, kde jsme se s otázkami týkající se osobní udržitelnosti obraceli na všechny kandidáty. Ani koncem minulého týdne jeho tým na znovu položené anketní otázky nereagoval.

V osobní rovině jsme se tak dozvěděli díky jeho „humornému CV“, které obletělo sociální sítě, že jeho hlavním kolíčkem je „vše co smrdí benzínem“, konkrétně motocykl BMW GS.

Na svém webu se pak Pavel v porovnání s ostatními kandidáty udržitelnosti věnoval (spolu s Danuší Nerudovou, která chtěla být mluvčí klimatické změny) nejvíce, i když ne tolik, jako jiným tématům.

V sekci otázek a odpovědí například sděluje svůj postoj k ukončení těžby uhlí do roku 2033, ke kterému se vláda zavázala. S termínem prý souhlasí za předpokladu, že i bez uhlí pokryjeme nároky průmyslu a domácností. „Kvůli válce na Ukrajině vznikla potřeba urychleného odklonu od ruských energetických zdrojů, protože kvůli energetické závislosti jsme zranitelní. Než budu mluvit o konkrétním termínu, chtěl bych vidět konkrétní propočty dopadů,“ naznačuje Pavel, co by ho zajímalo.

Zatímco závazek ukončení těžby vidí spíše neurčitě, k závazku Green Dealu se Pavel staví jako k hotové věci. „Pokud se nám něco nelíbilo, měla vláda jednat, když byl prostor. Green Deal je realita, před kterou neutečeme. I když je válka a jsme v problémech, dramatická situace ohledně kvality životního prostředí tím nezmizela,“ píše na webu Pavel.

Vyhrát volby s ochranou klimatu nejde. S ochranou české krajiny ano, říká expert na komunikaci

Rovnou ovšem navrhuje, že bychom měli „přehodnotit cestu, jak se ke stanoveným cílům dostat“. „S ohledem na bezpečnostní situaci se v tuto chvíli musíme soustředit hlavně na odstoupení od ruských fosilních paliv a využít k tomu všech dostupných cest, a až bude situace stabilní, bavit se dál o zelenějších řešeních,“ nezapře Pavel generála.

V sekci vizí zvolil Pavel v kontextu ochrany životního prostředí vášnivější tón, i když i zde opakuje obecně známé a nekonfliktní východiska, totiž, že bez zdravé přírody a funkční české krajiny nebudeme mít příjemné životní prostředí, kvalitní potraviny, dostatek čisté vody ani čerstvý vzduch.

„Je nutné zamezit laxnímu přístupu i zbytečným vášním. Spoléhejme na vědu. Začněme konat,“ apeluje na občany. „Ochrana životního prostředí pro mě není extremismem, ale praktickým úkolem,“ dodává s tím, že prezident by v tom měl jít příkladem.

Fotovoltaika není jen o ekonomické udržitelnosti, ale i o té politické. Dotace na ni už dnes nedávají smysl

Pavlovy závazky k udržitelnosti

⟶ Budu hlasem zdravého rozumu. Budu prosazovat ochranu životního prostředí jako praktický úkol pro vyšší kvalitu života nás všech, jako cestu ke zdravé a fungující krajině. To budu lidem vysvětlovat na svých cestách.

⟶ Podpořím širokou odbornou diskuzi k problémům životního prostředí. Vytvořím tým odborníků a pověřím je přípravou návrhů řešení – od investičních nástrojů přes hledání finančních zdrojů až po praktická opatření. Začít se má odshora, proto je Hrad ideálním místem k jejich setkávání.

⟶ Zapojím se do hledání cest k udržitelnosti a klimatické neutralitě. Chceme-li si udržet kvalitu života, na jakou jsme zvyklí, je to nutnost. Všechny změny ale musí probíhat tak, abychom v cíli neměli žádné „poražené“. Čekají nás složité a drahé úkoly. Dopadají na každý sektor ekonomiky i každého jednotlivce. Proto musíme chránit ty nejzranitelnější, rychle reagovat na jejich potřeby, poskytnout jim dostatečnou podporu a dohlížet na finanční kompenzace.

⟶ Nejpřijatelnější řešení budu prosazovat na pravidelných jednáních s politiky. Budu žádat konec politikaření a hledání důvodů, proč něco nejde. Je čas přestat se soustředit na problémy a zaměřit se na řešení.

⟶ Autoritou prezidenta zaštítím občanské iniciativy či soukromé projekty usilující o to, aby dopady lidské činnosti na naši krajinu byly co nejmenší. Inspirací mohou být veřejné akce či festivaly bez obalů. Takové rád navštívím.

⟶ Budu usilovat o to, aby ochrana životního prostředí byla významným kritériem všech veřejných projektů, od staveb po strategické plánování. Abychom kvůli vidině dosažení zisku dnes trvale nepoškodili naše prostředí do budoucna.

⟶ Budu žádat vytvoření nových nástrojů podpory pro zemědělce, kteří hospodaří šetrně, s ohledem na kvalitu půdy a vrací do ní organické složky. Nabádat vlastníky, aby sledovali, jak jejich nájemci s půdou zachází, a případně upravili podmínky pachtovní smlouvy.

⟶ Posílím navracení zeleně do měst a projekty na snižování jejich teploty. Do hledání takových řešení zapojím české architekty. Zaštítím soutěže k hledání tvůrčích návrhů a inovativních cest.

⟶ Dopady klimatické změny jsou společným nepřítelem nás všech. Nejen Čechů, Evropanů, ale světového společenství. Proto využiji diplomatických cest a jednání na zahraničních fórech či konferencích s cílem výměny zkušeností a také hledání nových zdrojů financování, na nichž by se měly podílet celé národy.

Zdroj: generalpavel.cz

Irena Buřívalová
Irena Buřívalová

Irena prošla MF Dnes nebo ekonomickými týdeníky Euro a Czech Business Weekly. Nejradši píše o věčných chemikáliích v oblečení, ekologickém zemědělství, odpadech, rychlé módě a bioplastech.