V éře dezinformací a zaujatých názorů je nezávislá žurnalistika důležitější než kdy jindy. Svítí jako maják na cestu, když se svět noří do tmy a prostřednictvím informací pomáhá hledat cesty z krize.

Většina z nás v Česku cítí, že je potřeba změnit způsob života a zavést technologická řešení, která by snížila dopady klimatické změny, ať už jsme v roli spotřebitelů nebo manažerů řídících firmy.

V cestě za světlejší budoucností nám často stojí jen nedostatek informací nebo naše zkreslené představy. V redakci Ekonews si proto klademe za cíl jasně a přehledně informovat na základě ověřených zdrojů, nejnovějších dat, nezávislých analýz expertů, a pomáhat tak našim čtenářům lépe se zorientovat v nekonečné změti sdělení a názorů.

SVOBODA A ODPOVĚDNOST JDOU RUKU V RUCE

Během naší čtyřleté existence se kolem Ekonews vytvořila mladá, dynamická komunita, pro níž je ochrana životního prostředí výchozím bodem v soukromém i profesním životě. Každý svůj nákup i podnikatelské plány konfrontuje s jejich následnými dopady na životní prostředí i společnost a my věříme, že se i sebemenší krůčky správným směrem mohou stát hybnou silou velkých změn.

Snaha dělat uvědomělá a udržitelná rozhodnutí s minimální environmentální a společenskou zátěží jde ruku v ruce s potřebou kvalitně se informovat. Proto si velmi vážíme vaší důvěry a cítíme závazek podávat vám nezkreslené, pravdivé a přehledné informace v širším kontextu a pokrývat pestrou škálu témat.

JAK JE EKONEWS FINANCOVÁNO?

Ekonews je jediná česká platforma, která kontinuálně, transparentně a nezávisle informuje české čtenáře o neduzích i pozitivních trendech v oblasti udržitelnosti a podnikání. Jsme malá redakce, kterou nefinancují uhlobaroni ani mediální domy. Jsme novináři a nadšenci, kteří chtějí svědomitou a kvalitní novinařinou přispět k pozitivním změnám.

Peníze získáváme od inzerentů, z grantů, z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a individuálních dárců, jako jste vy, kteří hledají cestu z krize skrze osobní edukaci a prostřednictvím inspirativních příběhů lidí podnikajících zodpovědně.

VIDÍTE V TOM SMYSL? POMOZTE NÁM SVÍTIT SILNĚJI

V naší narozeninové crowdfundingové kampani nás nyní můžete podpořit jakoukoli částkou dle vašich finančních možností a pomoci tak Ekonews svítit zase o něco dál a silněji.

Pojďte do toho s námi a pomozte nám do konce letošního listopadu vysbírat 100 000 Kč a vkročit tak do jubilejního pátého roku silnější a sebevědomější.

Získané prostředky použijeme na budování stabilního zázemí redakce a na další rozšíření redakčního obsahu o Ekonews poradnu, která vám poradí s mnoha praktickými problémy každodenního života.

Redakce Ekonews

Ekonews je web o udržitelnosti, který hledá v ekologických tématech ekonomické souvislosti a mezi byznysmeny chuť dělat věci ohleduplněji k životnímu prostředí.