Nová kalkulačka České spořitelny nabízí jednoduchý výpočet uhlíkové stopy. Pro koho je vhodná? A proč by vůbec banky měly podporovat udržitelnost? Na otázky odpovídá Martin Breyl, domain lead zodpovědný v České spořitelně za komplexní ESG poradenství pro firmy.

V České spořitelně máte na starosti poradenství a vývoj digitálních nástrojů v oblasti ESG pro firmy i podnikatele. Jakou roli podle vás hrají ve sféře udržitelnosti banky?

Můžeme je považovat za průkopníky. Jako jedny z prvních organizací se totiž přihlásily k plnění klimatických závazků. Klíčovou roli hrají v oblasti financování přechodu firem – ale i domácností a veřejných institucí – k udržitelné ekonomice. Podniky podporují například zelenými úvěry a financováním transformačních aktivit, ale i poradenstvím či digitálními nástroji. Touto cestou jdeme i my. Na našich stránkách nabízíme kalkulačku elektromobility, fotovoltaiky a nyní i uhlíkové stopy. Poskytujeme také komplexní poradenství pro veřejný neziskový sektor, ale zejména pro firmy, které se připravují na ESG reporting nebo v udržitelnosti vidí konkurenční výhodu.

Proč by se firmy měly o udržitelnost zajímat?

Krize posledních let – včetně pandemie, energetické krize či vysoké inflace – nám jasně ukázaly, že fixace na krátkodobý zisk místo dlouhodobé vize může být pro firmy devastující. Podniky by měly znát energetickou náročnost své výroby, mít správně nastavené vztahy se zaměstnanci i zákazníky a nepřehlížet své postavení v rámci regionu, kde působí. To všechno s udržitelností úzce souvisí.

Máte pocit, že zájem firem o tuto tematiku stoupá?

Rozhodně – nejen kvůli regulacím EU. Tuzemské podniky se nechávají inspirovat nadnárodními firmami i společenskými změnami. Především mladší generace dnes udržitelnost reflektuje i při nákupech, nebo dokonce při výběru zaměstnavatele. Firmy by se ale o udržitelnost neměly zajímat jen abstraktně. Chceme, aby se stala součástí jejich činnosti, obchodní strategie i finančních plánů.

A v tom jim pomůže třeba i nová kalkulačka.

V podnikání platí pořekadlo „co neměříš, to neřídíš“. Často se přitom setkáváme s tím, že firmy mají z výpočtu uhlíkové stopy obavy, protože si ho představují jako velmi složitý proces. Podnikatelé přitom nemusí nutně usilovat o to, aby měli hned na začátku detailní výpočet. Důležité je začít a postupně měření zpřesňovat. Naše kalkulačka může být pomyslným prvním krokem.

Nejedná se tedy o složitý proces?

Výpočet je jednoduchý a zdarma. Uživatel v šesti krocích vyplní základní údaje, mezi které spadá například množství kupované elektřiny, informace o vytápění, využívání automobilů a další. Všechna data by měla být dostupná v ročních zúčtováních nebo třeba v knize jízd. Kalkulačka vstupy zpracuje a nabídne výpočet uhlíkové stopy ve Scope 1 a 2 podle mezinárodně uznávaného protokolu GHG. Report pak uživatelé dostanou do mailu a můžou ho dále využít třeba při komunikaci s dodavateli či odběrateli.

Výsledek navíc může podnikatele navést k oblastem, které si zaslouží zlepšení.

Ano, kalkulačka vám nabídne detailní rozpis vaší CO2 stopy v jednotlivých oblastech (Scopes) i praktická doporučení ekonomicky efektivních opatření ke snižování uhlíkové stopy. Těm, kteří o tématu chtějí vědět víc, Česká spořitelna ve spolupráci se společností Erste Grantika Advisory nabízí poradenství v oblasti ESG, včetně možnosti výpočtu uhlíkové stopy ve Scope 3 nebo plánování dlouhodobé strategie udržitelnějšího podnikání.

Chystá Česká spořitelna v oblasti udržitelnosti nějaké další novinky?

V roce 2024 se chceme zaměřit na rozvoj stávajících digitálních řešení, webu udržitelnosti, ale i částečnou digitalizaci osobního ESG poradenství. Nechci toho prozradit moc, ale chystáme také nástroj, kterému říkáme kompas udržitelnosti. Ten by měl na správnou cestu navést ty firmy, které se v oblasti udržitelnosti teprve rozkoukávají. Naším dlouhodobým cílem je, aby se řešení a poradenství v oblasti udržitelnosti staly dostupnými pro všechny firmy, které mají zájem o udržitelnost i finanční zdraví.

Dělení emisí podle protokolu GHG

Scope 1 – přímé emise způsobené činností samotné firmy

Příklady: emise z firemních automobilů, kotlů, průmyslových procesů atd.

Scope 2 – nepřímé emise spojené s nakupovanou energií

Příklady: emise ze spotřeby nakoupené elektřiny, tepla, páry, chlazení atd.

Scope 3 – nejširší kategorie nepřímých emisí, které jsou důsledkem aktivit firmy

Příklady: emise ze služebních cest, nakládání s odpady, zpracování produktů atd.

Avatar
Česká spořitelna

Česká spořitelna je největší bankou v Česku podle počtu klientů. Ve svém firemním portfóliu má na dvě stě tisíc společností. U zhruba 120 tisíc je pravděpodobné, že budou v budoucnu potřebovat v oblasti ESG a udržitelnosti pomoci.