Petr Matas, který má ve společnosti ComAp na starosti globální marketing řídicích systémů pro záložní a nezávislé zdroje energie, objel v posledním roce pracovně skoro všechny kontinenty. „Všude je znát silný trend ke kombinování tradičních zdrojů s obnovitelnými a u tradičních se hledají cesty, jak je udělat udržitelnějšími. Například alternativní paliva jsou cesta, jak udělat spalovací motory, generátory udržitelnějšími,“ popisuje.

Cest k přeměně na čistší energetiku je vícero. „Někde se využívá kombinace fotovoltaiky a klasických generátorů, třeba v Latinské Americe, Africe nebo na středním Východě, kde generátor supluje výrobu energie, když je zataženo. Ale i v rozvojových zemích se najdou velmi zajímavé projekty, kde se integrují obrovské baterie s kapacitou v řádu stovek megawatthodin,“ uvádí příklad.

Vyspělé trhy jako Spojené státy, Kanada, Evropa či Austrálie  využívají bateriová úložiště mnohem častěji. „Akumulace je game changer, který řízení dělá krásné. Není to už jen o tom nabít, vybít, ale kdy to nabít, kdy to vybít, jestli energii v baterii podržet na pozdější dobu nebo ne,” popisuje změnu.

ComAp dodává řídící jednotky pro nejrůznější lokální zdroje. Byznys má po celém světě a nyní přibývá toho, kdy klasické spalovací motory, generátory jako zdroj energie doplňují ty ekologičtější. A to i na místech těžko dostupných.

„Řídíme energii třeba na kanadském ostrově Gilford, kde žijí původní obyvatelé, Indiáni. Není tam síť, jde o desítky domů, které byly původně napájeny ze tří generátorů. Předloni se rozhodli zainvestovat do obnovitelných zdrojů,” uvádí Matas. Komunita získala financování od kanadské vlády a ComAp dodal řízení fotovoltaiky, velké baterie a taky záložních generátorů pro případ, že bude málo slunných dní. Tím dokáže nahradit energii z generátorů, uložit energii do baterie na dobu, kdy nesvítí, a zajistit stabilitu dodávky energie kombinováním všech zdrojů dohromady. Instalace obnovitelných zdrojů a správné řízení ušetří cca 70 tisíc litrů nafty ročně.

„Takových ostrovů, a to i ´suchozemských´, kdy se jedná o komunity nepřipojené ke klasické distribuční síti elektrické energie, jsme dělali hodně. V Austrálii, kde máte velké vzdálenosti mezi osídlenými částmi a distribuční sítě nepokrývají celé území, se to řeší takto běžně,“ dodává.

Elektřina byla přes svátky zadarmo. Díky větru a nízké spotřebě

Rozhodující u těchto rozvojových komunit je, že mají vnější investování. Díky větší energetické kapacitě, kterou mají k dispozici, mohou být atraktivnější pro mladou generaci. Energie pro ně znamená dostatek světla, tepla či klimatizace, neboli lepší životní úroveň.

Podobně náročným projektem bylo rovněž řízení zdrojů pro elektrickou tažnou loď. V lodní dopravě je nyní velký tlak na snížení emisí CO2, podle Matase dokonce větší než u „pozemních projektů“, a to bylo i cílem v tomto případě.

„Když tam jsou klasické generátory, tak se kombinují s baterkou, s palivovými články,“ popisuje s tím, že taková loď se pak v přístavu nabíjí jako auto. Jen má obrovskou baterii v řádu megawatt, uvádí.

ComAp má ve světě 15 poboček a 25 kanceláří. Právě ty mu umožňují dělat byznys prakticky na všech kontinentech. K nejsložitějším projektům, které dělali, Matas řadí třeba ten nynější v Mogadišu v Somálsku.

„Napájíme kritickou infrastrukturu města. Jde o velkou mikro síť, kde je 70 generátorů, obrovská baterie a solární elektrárna. Síť se každý rok rozšiřuje, aby mohla pokrýt větší část spotřeby,“ popisuje Matas s tím, že celé řízení probíhá skrze 60 kilometrů optických vláken. „Řídíme tam stovky lokálních zdrojů, na relativně velkém perimetru. To byla pro nás velká výzva,“ uvádí.

Sdílení elektřiny se blíží. Domácnosti mohou dostat dotaci až 600 tisíc korun

Původně česká firma ComAp, založená před 33 lety, vyrostla ve své době na řízení zdrojů založených čistě na spalování, jako jsou generátory. Posledních sedm let už se věnuje ve stále větší míře řízení hybridních zdrojů. Poslední tři čtyři roky už podle Matase „jedou ve velkém“. Spalovací motory sice zatím stále tvoří většinu jejich byznysu, ale očekává, že v dalších letech bude dvouciferný růst hlavně v oblasti systému s obnovitelnými zdroji.

Přepnout se rovnou pouze na obnovitelné zdroje, konkrétně solární panely, zpravidla není možné, protože elektřinu nevyrábí stále. Například datové centrum s obří spotřebou energie může být takzvaně zelené, ale musí zároveň mít několikanásobný záložní zdroj. Tím může být právě generátor s alternativním palivem.

„Do budoucna se třeba použije palivový článek s vodíkem, pokud bude zelený, ale ten zatím není,“ dodává expert.

Jejich produktem je, jak Petr Matas zjednodušeně vysvětluje, řídící jednotka v podobě „černé krabičky“. Ta vypadá stále stejně, ale mění se software, který v ní je.

Dříve, když byly hlavním zdrojem jen generátory, tak šlo o to řídit celý systém tak, aby se ušetřilo co nejvíce paliva. „V okamžiku, kdy začneme přidávat obnovitelné zdroje, řešíme hlavně to, že potřebujeme použít energii vyráběnou z obnovitelných zdrojů, která ale kolísá, a zároveň musíme udržet stabilní dodávku energie pomocí ostatních zdrojů,“ vysvětluje největší změnu Petr Matas. Řídicí systém musí být připraven na to, že přijde třeba mrak a fotovoltaika přestane vyrábět, a proto musí mít dostatečnou rezervu buď v baterii, nebo v podobě generátorů.

Do budoucna vidí energetický expert jako zásadní soustředit se nabírání dalších zkušeností v oblasti nových zdrojů a zároveň přizpůsobování se novým standardům a pravidlům, které se v této oblasti utváří hlavně v Evropě.

Fotovoltaické elektrárny jsou na více než 150 tisících tuzemských domů. Češi navíc rádi energii skladují

„Energetika musí jít cestou digitalizace. To je obrovská změna a zároveň příležitost a i my se v tomto musíme učit,“ uvádí. Jako klíčové vnímá, že vše bude postaveno na datech o spotřebě, o spotřebitelském chování, a to i na úrovni domácností.

V některých státech už je to podle něj běžné a třeba v Nizozemí je 95 procent elektroměrů chytrých a mají tak k dispozici data o chování uživatelů. „Řízení zdrojů pak už nebude o tom, že změřím základní elektrický parametr na daném místě. Musím se rozmyslet, jestli bude pršet, foukat, jakou budu mít spotřebu, jestli bude zítra drahá energie, kdy bude ta drahá energie a podle toho, jak se systém rozmyslí, nastaví strategii na druhý den. To je úplně jiný způsob řízení,“ popisuje Matas tu největší změnu, která čeká byznys i společnost.

Odrazí se přitom i na úrovni domácnosti. „Když budete mít smart tarif a spotovou cenu, která se mění, tak můžete přizpůsobit své chování. „Uvidím, že je elektřina levná, tak si zatopím, ohřeju vodu, vyperu všechno dopoledne a odpoledne všechno vypnu. Tím pádem se samozřejmě bude měnit trh, už tam nebudou špičkové časy ráno a večer, ale když to bude výhodné,“ vysvětluje s tím, že výsledkem by také měly být nižší ceny.

Partnerem tohoto článku je společnost ComAp.

redakce
redakce

Komerční obsah označený jako Brandnews připravuje redakce Ekonews ve spolupráci s obchodními partnery. Jejich cílem je informovat o zajímavých produktech a tématech a propojit partnery se čtenáři.