Na vznik energetických komunit poputuje 98 milionů korun. Ministerstvo životního prostředí chce pomoct minimálně čtyřiceti projektům. Na podání žádosti se připravuje i vinařská obec Brumovice poblíž Břeclavi.

Na start komunitní energetiky si Češi pravděpodobně počkají do třetího čtvrtletí příštího roku. Poslanecká sněmovna dnes 1. prosince projednala a schválila potřebnou novelu energetického zákona. Nyní legislativa poputuje do Senátu a nakonec ji podepíše prezident.

Sdílení energie má pomoci peněženkám občanů a stejně tak životnímu prostředí. „Cílem je zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, zvýšit energetickou účinnost a boj proti energetické chudobě, zejména v domácnostech a malých a středních podnicích. Zakládání energetických společenství je jedním z našich kroků směrem k dosažení těchto cílů,“ tvrdí ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Přestože sdílení elektřiny ještě pár měsíců nebude možné, ministerstvo životního prostředí již připravilo dotační výzvu pro vznik energetických společenství. Právě na nich totiž komunitní energetika stojí. Vyrobené kilowatty si mezi sebou budou moci posílat domácnosti, obce nebo malé a střední podniky.

Komunity dostanou v rámci dotační výzvy 98 milionů korun z Národního plánu obnovy. Peníze získají na zpracování podkladů, jako jsou technický a finanční plán, proškolení koordinátorů a jejich činnost nebo pořádání workshopů, díky nimž se o sdílení dozví více lidí. O podporu mohou žádat obce, jejich příspěvkové organizace, sami občané například v rámci bytových domů nebo malé a střední podniky.

Další dílek komunitní skládačky

O dotaci se hodlají ucházet třeba v Brumovicích na jižní Moravě. Ve vesnici s více než tisícovkou obyvatel založili místní letos v létě příspěvkovou organizaci s názvem Energetická Brumovice. Její ředitel Daniel Ullmann se stará o správu obecní energetiky. Už roky se zabývá automatizací budov a právě díky tomu hledá co největší úspory. Od letošního února je navíc také energetickým koordinátorem v dobrovolném neziskovém sdružení MAS Hustopečsko.

Jižní Morava je podle něj ideální pro vznik společenství. „Lidé se u nás scházejí a žijí pospolu. Společně se zabývají folklorem nebo vinařstvím. Komunitní energetika pak do tohohle celého zapadá jako další dílek komunitní skládačky. Je to přirozené,“ přibližuje pro Ekonews Ullmann.

Upřímně mě štve, že by všichni budovali jen fotovoltaické elektrárny, říká energetický manažer

O sdílení má v Brumovicích zájem mimo obec a domácnosti také třeba nábytkářská firma, společnost vyrábějící výtahy nebo místní živnostníci. „Chceme zapojit v ideálním scénáři do sdílení dvacet procent odběrných míst. Jsem přesvědčen, že lidé, kteří už na domech vlastní zdroje mají, budou mít o komunitní sdílení zájem,“ popisuje ředitel.

Jen u solárů na Hustopečsku zůstat nechtějí. „Chceme pokrýt energeticky celý rok a nespoléhat se jenom na fotovoltaiku, která v zimě prostě nestačí,“ doplňuje. Řešením by mohla být kogenerační jednotka. Díky slunečnému počasí v létě by při přebytku energie mohli vyrábět biomasu upravenou na pelety ze štěpky, které je v okolí díky okolním vinicím dost.

Právě místní „příspěvkovka“ Energetická Brumovice bude žádat o finanční podporu. Následně podle Ullmanna vznikne komunita, která již nebude přímo navázaná na obec.

Peníze od státu urychlí rozjezd

„Dotace je pro nás hrozně důležitá. Není to o tom, že když ji nedostaneme, tak společenství nezaložíme, to by se stalo i tak. S ní ale můžeme začít fungovat už v příštím roce. Proces se tím urychlí o několik měsíců,“ popisuje Ullmann.

„Do komunity lidé budou vstupovat jenom ve chvíli, kdy z toho budou mít nějakou výhodu. Každý si lehce vypočítá, jestli se mu to vyplatí. Pomoc od státu nám výrazně sníží vstupní náklady, které poté nedopadnou na členy,“ dodává ředitel příspěvkové organizace.

Získané finance v Brumovicích chtějí použít na vypracování technických studií, finančních plánů a právních analýz. Zároveň se díky něm chtějí pustit do pořádání setkání s občany a zaplatí z nich koordinátora, který se o celý projekt postará. Bez podrobných plánů a dobrého vedení by sdílení mohlo skončit fiaskem.

„Jenom vymodelovat alokační klíč pro šestnáct obecních budov a veřejné osvětlení mi zabralo několik hodin, abych to nakonec vzdal úplně. Je to velmi komplikované. Nedokážu si představit vytvořit plán pro padesát budov. Na to potřebujete opravdového odborníka na technické i právní úrovni, který se tím bude zabývat na plný úvazek,“ vysvětluje Ullmann, proč je dostatečné finanční ohodnocení pro tuto pozici podstatné.

Vyrobenou elektřinu si Rakušané navzájem posílají už déle než rok. Češi se mohou jejich systémem inspirovat

Dotace se pohybují od 600 tisíc do tří milionů korun

„Způsob sdílení je nutné před založením energetického společenství připravit a smluvně zakotvit. Může se to zdát jako drobná podpora, ale jde o docela hodně kroků, které je potřeba promyslet a administrativně připravit,“ potvrzuje ministr Hladík.

Výzva podpoří vznik nejméně čtyřiceti projektů. O vítězi rozhodne dvoukolová soutěž, jejíž první část potrvá od 1. prosince do konce ledna příštího roku. Přednost budou mít komplexnější návrhy.

Vítězové dostanou zálohově 60 procent dotace předem. Zbytek jim resort dodá po vyúčtování a doložení všech potřebných materiálů. Projekty mohou získat podporu ve výši až 90 procent všech nákladů, pokud nejsou plátci DPH. Pokud DPH platí, dosáhnou nejvýše na 70 procent.

„Žádost lze podat před, v průběhu i po realizaci energetického společenství,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Komunita ale musí vzniknout nejpozději půl roku před podáním žádosti o doplatek.

Podle velikosti se projekty mohou ucházet o různě vysokou podporu. Do první kategorie spadají domácnosti v bytových a rodinných domech. Dostat mohou až 600 tisíc korun. Do druhé patří komunity složené výhradně z veřejného nebo naopak občanského sektoru. Posílání vyrobené elektřiny ze střechy radnice na školu či kulturní dům a další obecní objekty resort podpoří až 1,5 milionem korun.

Zbylé dvě kategorie dostanou maximálně tři miliony korun. Třetí typ tvoří budovy různých sektorů, kam se budou moct připojit domácnosti, firmy a obce najednou. Sem patří také chystaná brumovická komunita. Do poslední speciální kategorie 3+ spadají návrhy, které počítají s územím větším než tři obce s rozšířenou působností.

Sdílet elektřinu mezi sousedy půjde už příští rok. Některé komunity začaly před dvěma lety a jsou připraveny

Zájem je enormní

„Dotační program, který ministr Petr Hladík z KDU-ČSL představil, je prvním skutečně platným krokem této vládní koalice k rozjezdu komunitní energetiky u nás,“ řekl Ekonews Ondřej Pašek, expert na komunitní energetiku Hnutí DUHA a vedoucí dotační pracovní skupiny Unie komunitní energetiky.

„S cílem podpořit 40 projektů je to krok malý, ale významný, umožní totiž v praxi ukázat, jaké různé modely energetických společenství u nás mohou fungovat,“ dodává. Upozorňuje ale zároveň na to, že potřebná legislativa v českém právním řádu stále chybí.

„Zájem o dotaci je enormní, na seminář k ní se přihlásilo přes 500 zájemců. O to urgentnější je potřeba schválit novelu energetického zákona v Parlamentu a také připravit podporu pro další projekty z Modernizačního fondu,“ podotýká.

Karolína Chlumecká
Karolína Chlumecká

Karolína studuje žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Z témat se věnuje mimo jiné udržitelné módě či komunitní energetice.