Roztočené větrné elektrárny na pobřeží Baltského a Severního moře a k tomu nízká spotřeba elektřiny vedly přes svátky k poklesu velkoobchodní ceny elektřiny na nulu, někdy dokonce i pod ní.

Na Štědrý den klesla velkoobchodní cena elektřiny v Německu na -3,37 eura za megawatthodinu, o den později se pohybovala na největším evropském trhu okolo nuly. Tam zůstala až do sedmi hodin ráno prvního pracovního dne, tedy 27. prosince, vyplývá z údajů společnosti Epex Spot, součásti energetické burzy EEX.

Ve špičce mezi osmou a desátou dopoledne a třetí až sedmou podvečer se elektřina v Německu obchodovala mezi dvaceti a čtyřiceti eury za megawatthodinu. Obdobný vývoj byl i na dalších evropských trzích, kde vítr tvoří významnou část energetického mixu. Nulové, a v některých hodinách záporné ceny, platili odběratelé přes svátky v zemích Beneluxu, Dánsku, Francii a Británii, vyplývá z dat společnosti Epex Spot.

Spotová cena elektřiny spadla přes svátky pod nulu i v Česku, které je s trhem a vývojem cen energií v Německu velmi těsně propojené. Nejnižší cenu platili odběratelé na Štědrý den v pět odpoledne, kdy cena silové elektřiny k okamžitému odběru klesla na -17,09 eura za megawatthodinu, vyplývá z údajů českého operátora trhu OTE. Až první pracovní den se cena elektřiny udržela po většinu dne v kladných hodnotách, a to mezi čtyřiceti a osmdesáti eury.

Výskyt nulových a v některých dnech i záporných cen elektřiny přestává být v Evropě výjimkou s tím, jak přibývá obnovitelných zdrojů energie připojených k sítím. Jejich výroba je závislá na vývoji počasí, což vede v některých dnech a týdnech k dramatickým výkyvům v množství dodávané elektřiny, a tedy i k výkyvům v cenách. Poptávka po elektřině se totiž tak rychle nemění a odběr je naopak v krátkém období velmi rigidní a cenově neelastický.

Sdílení elektřiny se blíží. Domácnosti mohou dostat dotaci až 600 tisíc korun

Tento nesoulad mezi okamžitou výrobou a dlouhodobou spotřebou z obnovitelných zdrojů by se měl vyrovnat až s nástupem chytrých sítí a rozšířením bateriových úložišť včetně zapojení velkého množství elektroaut. Do té doby bude výskyt záporných cen, kdy se výrobcům a obchodníkům vyplatí zaplatit zákazníkům za odběr elektřiny, v Evropě realitou.

Letošním extrémem byl druhý červenec, kdy se v Německu, Nizozemí a Maďarsku dostala spotová cena elektřiny až na mínus 500 eur za megawatthodinu kvůli nízké poptávce a vysoké výrobě ze solárních elektráren. Přes léto bývá ze stejných důvodů nulová nebo záporná cena elektřiny nejčastěji v hodinách okolo poledne a během nedělí, zjistila společnost Synertics.

Martina Patočková
Martina Patočková

Martina začínala s novinařinou v agentuře ČTK a pokračovala v MF Dnes, psala pro E15 či Reportér Premium. Jenže pak zatoužila po větší samostatnosti. Ráda chodí po kopcích, plave s ploutvemi i bez nich a chtěla by kočku.