Ve firemních flotilách sice roste zastoupení bateriových vozů, ale jen pozvolna. Rozšiřování vozových parků očekávají pouze jednotky procent flotilových manažerů, což podle studie EY Fleet Survey 2023 zpomalí některé trendy, elektromobilitu nevyjímaje. Na druhou stranu tyto manažery více zajímá dopad vozidla na životní prostředí a snižuje se důležitost ceny při rozhodování o nákupu.

To, že se jejich flotila během následujících tří let rozšíří, očekává jen šest procent „fleet“ manažerů. Navíc firmy zaměstnávající přes 200 zaměstnanců v roce 2023 stále více spoléhají na služby externích autopůjčoven. Jejich podíl se meziročně zvýšil ze čtyř procent na současných 12 procent.

Podle Petra Knapa experta pro automobilový sektor v EY Česká republika by se ale neochota investovat do obnovy a modernizace vozových parků v delším časovém horizontu mohla firmám vymstít – a to hlavně kvůli potřebám zaměstnanců.

„Možnost získat firemní automobil považuje polovina pracovníků za hlavní benefit, když se rozhodují o novém zaměstnání. Až 63 procent stávajících zaměstnanců pak služební vozy využívá v průměru dvakrát až třikrát týdně pro dojíždění ve vzdálenosti do cca 200 kilometrů. To vše naznačuje, že kvalita a rozsah firemní flotily jsou parametry, které rozhodně není radno podceňovat. Zejména v době, kdy automobilový svět prochází revolučními změnami,“ říká Knap.

Při nákupu nových vozů se manažeři i v roce 2023 rozhodují nejčastěji podle ceny, ale její důležitost klesá. Zatímco ještě loni byl tento parametr rozhodující pro 83 procent firem, letos je to ale pouze 36 procent. Naopak roste podíl manažerů, kteří považují za důležité celkové náklady na vlastnictví, typ pohonu a ekologičnost vozidla.  Konkrétně 40 procent firem se zajímá o ekologický dopad svého vozového parku a 20 procent je ochotno akceptovat vyšší ceny za elektromobily s nižším dopadem na životní prostředí.

Narůstá také počet společností, které pro nákup využívají forem externího financování. Leasingové společnosti potvrzují, že v průběhu loňského roku zaznamenaly vyšší zájem o financování formou operativního leasingu a bankovních úvěrů v neprospěch finančního leasingu, u kterého počet zájemců naopak poklesl.

Niedermayer: Výrobci se zatím soustřeďují na elektroauta nad milion, ale budou muset jít dolů

Zaměstnanci stojí o elektromobily, nabíječky nechtějí

Variantu, kdy budou nahrazeny služební vozy alternativními dopravními prostředky, si dokáže představit jen šest procent fleet manažerů. Na straně zaměstnanců je situace jiná. Více než polovina z nich využívá pro služební cesty jiné způsoby, nejčastěji veřejnou hromadnou dopravu (skoro 80 procent). Téměř polovina zaměstnanců navíc přiznává, že nemá problém sdílet služební vůz s dalšími uživateli – třetina tuto praxi provozuje týdně. Jako hlavní důvod nejčastěji zmiňují ekologickou stopu a dopady na životní prostředí.

Popularita elektromobilů sice pomalu, ale jistě roste, avšak jejich prodeje zatím výraznější nárůst nezaznamenaly. Navíc pouze 18 procent společností zaujímá k elektromobilitě pozitivní postojů, mezi zaměstnanci je to 24 procent.

„Prodeje elektromobilů se meziročně ustálily na mrtvém bodě. Stejně jako loni představovaly zhruba desetinu všech prodejů automobilů. Ve firmách pak můžeme být svědky zajímavé anomálie, kdy zaměstnanci mají k elektromobilitě o dost více pozitivní vztah než vedení společností, navzdory tomu, že více než polovina pracovníků v životě auto na elektrický pohon neřídila,“ komentuje vztah českých firem k elektromobilům Zdeněk Dušek, partner EY zodpovědný za automobilový sektor v ČR  s tím, že elektromobilita je oblíbená zejména u nejmladších generací zaměstnanců, kdy 55 procent zaměstnanců ve věkové kategorii 18 až 29 let k ní má pozitivní vztah. Oblíbenější je také ve větších firmách, jejichž vozové parky čítají více než tři desítky služebních vozů.

Ve flotilách firem přibývají elektroauta, pravidla pro domácí dobíjení služebních vozů teprve vznikají

Největšími problémy spojenými s elektromobilitou jsou pro podniky dobíjení a správa provozu, výměna vozů za elektrické vozy a akceptace ze strany zaměstnanců. Zaměstnanci zase stále považují kapacitu baterií (konstantních 74 procent), dostupnost nabíjecích stanic (60 %) a rychlost nabíjení (59 %) za nejvíce omezující vlastnosti elektromobilů. V porovnání s rokem 2022 více respondentů uvedlo také bezpečnost a odlišný zážitek oproti spalovacímu vozu.

Vůbec nejčastějším způsobem, jak se firmy přizpůsobují elektromobilitě, je výstavba dobíjecích bodů v blízkosti kanceláří, ke které přistoupilo již 22 procent oslovených společností. Pouze šest procent je ale ochotno investovat či financovat instalací dobíječek přímo v domácím zázemí jejich zaměstnanců. Zdá se ale, že v tom jsou s pracovníky zajedno. Celých 72 procent z nich nemá o instalaci domácí nabíječky zájem, přičemž dvě pětiny ani za předpokladu, že by veškeré náklady pokryl zaměstnavatel. Dalších 32 procent by za této podmínky buď nabídku přijalo, či ji alespoň zvažovalo.

„Posuny firem směrem k elektromobilitě jsou sice prozatím značně nesmělé, nicméně je patrné, že ekologické dopady vozových parků začínají být pro manažery klíčovým tématem. Dvě pětiny společností se o ně aktivně zajímají a pětina je pak dokonce ochotná přistoupit na vyšší ceny, pokud to bude znamenat snížení uhlíkové stopy. Už teď můžeme pozorovat zvýšený zájem o solární panely, bateriová úložiště, nebo systémy pro sběr dešťové vody. V kombinaci s tvrzením 67 procent leasingových společností, které uvádějí, že zájem o elektromobily v minulém roce vzrostl, se dá očekávat, že se firemní flotily v dohledné budoucnosti budou dále proměňovat,“ uzavírá Knap a podotýká, že právě leasingové společnosti mají díky svým speciálním nabídkám a akcím na popularizaci elektromobility lví podíl.

Špeditérské firmy ve velkém najíždějí na elektroauta. Potýkají se s kratším dojezdem, ale spoří při provozu

Na obměnu raději postupně

Změny čekají například flotilu nábytkářské společnosti IKEA. „Pokud jde o služební auta, využíváme v současné době hybridní vozy, které si pronajímáme. Část z nich jsou plug-in hybridy, které jsou vybaveny kartami pro nabíjení na veřejných stanicích. Přechod na elektrické služební vozy plánujeme od roku 2025, kdy věříme, že už bude lepší infrastruktura pro nabíjení na trasách, které naši zaměstnanci jezdí v rámci našeho regionu Česko, Maďarsko a Slovensko nejčastěji. Zároveň plánujeme vybudování vlastní infrastruktury pro nabíjení služebních vozů, kterou už teď má např. náš obchodní dům v Brně,“ říká Barbora Kotoun manažerka pro udržitelnost IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko s tím, že služební vozy sdílejí všichni zaměstnanci, kteří je pro svoji práci potřebují. Rezervují si je vždy pro konkrétní služební cestu. „Služební vozy, které by byly přiřazeny konkrétním zaměstnancům, nemáme,“ dodává.

Pražská energetika a její dceřiné společnosti firmám jako je IKEA s rozvojem dobíjecích stanic asistují. „Naše zkušenost je, že když velké firmy zvolí pro svou flotilu bateriové vozy, chtějí vozový park obměnit skokově a pořídit třeba stovky vozidel najednou. Vzhledem k situaci na trhu, kdy se na vozy čeká měsíce, doporučujeme udělat přípravu, rozvody, dobíječky, ale nakupovat vozy spíše po desítkách, aby nebyly vstupní náklady příliš vysoké, ale rozložené v čase,“ říká Vojtěch Fried, vedoucí oddělení rozvoje E-mobility.

Partnerem tohoto článku je společnost EY. Obsah vytváří redakce Ekonews.

Irena Buřívalová
Irena Buřívalová

Irena prošla MF Dnes nebo ekonomickými týdeníky Euro a Czech Business Weekly. Nejradši píše o věčných chemikáliích v oblečení, ekologickém zemědělství, odpadech, rychlé módě a bioplastech.