ČSOB přestala v roce 2021 financovat výrobu energie z uhlí. „Tehdy to nebylo jednoduché, vzdali jsme se výnosů,“ uvádí Jiří Vévoda, člen představenstva ČSOB. Nyní se banka připravuje na to financovat přeměnu z uhelných zdrojů na udržitelné.

„Vlastně to už dnes děláme, pokud jsou financovaná aktiva oddělena do separátní společnosti či projektu a je prokazatelné, že financování jde například přímo na fotovoltaiku, je splácené z fotovoltaiky a nemůže se tím financovat uhelný byznys,“ uvádí Vévoda, který je zároveň v ČSOB vrchním ředitelem zodpovědným za řízení financí a investiční služby.

Pro celou KBC, která je mateřskou společností ČSOB, podle něj platí, že dlouhodobě nefinancuje odvětví, která jsou prokazatelně škodlivá. „Na druhou stranu jsme nedávno přehodnotili náš postoj k financování zbrojního průmyslu a jsme připraveni maximálně podpořit financování aktivit, které umožní přechod na bezemisní ekonomiku,“ dodává.

Jak vnímáte nárůst byznysu spojeného s udržitelností? Co to konkrétně pro banku znamená?

Kromě ekonomických aspektů přidáváme do rozhodování i aspekty udržitelnosti. V posledních dvou letech jsme naše snažení v oblasti udržitelnosti svázali nejen pevnějším řízením, ale také reportingem, abychom průběžně věděli, jestli se zlepšujeme a kde nás tlačí bota. Inspirováni z oblasti řízení financí, které jsou ve své práci precizní, jsme postupně vybavili témata udržitelnosti podobnou přesností, aby bylo nezpochybnitelné, jestli se dostatečně zlepšujeme.

Čím se tedy poměřujete?

Za první kvartál letošního roku přibližně třetina našich veškerých zajištěných úvěrů fyzickým osobám, to znamená hypotéky a zajištěné úvěry ze stavebního spoření, směřovala na úsporné nemovitosti neboli do udržitelného bydlení. V oblasti investic více než 40 procent mířilo do udržitelných fondů.

A ta čísla se zlepšují?

Měříme objemy úvěrů, které jsme poskytli třeba na bydlení s těmi nejvyššími energetickými štítky, včetně komerčních nemovitostí, obnovitelnou energetiku, zelená auta nebo zvýšení energetické úspornosti. V roce 2023 jsme poskytli téměř 30 miliard korun úvěrů na tyto účely, což je o více než 20 procent meziročně vyšší částka. V investicích loni naši klienti investovali téměř 20 miliard do udržitelných fondů, dluhopisů a certifikátů, což znamenalo více než pětinásobný meziroční nárůst. Celkově tedy 30 miliard úvěrů a 20 miliard investic proudilo směrem k udržitelným řešením.

Největší podíl z nově poskytnutých úvěrů dělají podle vašich čísel komerční nemovitosti…

Ano. Jsou to kancelářské budovy anebo logistické areály, které musí mít ty nejvyšší energetické štítky.

Tu „zelenost“ berete vždy podle energetických štítků, nebo hrají nějakou roli i certifikace, jako jsou Breeams, Leeds a podobně?

Vycházíme ideálně z dat uvedených v energetických štítcích, protože potřebujeme srovnatelné měřítko pro všechna naše aktiva. V bance musí být vše přesné, nezpochybnitelné. Když se podíváte na svůj účet, tak tam nemůžete mít o sto korun víc ani míň.

U fotovoltaických elektráren je udržitelnost jednoduše prokazatelná, stejně tak auta od určité nižší uhlíkové stopy jsou považována za udržitelná. Přebíráme platnou certifikaci financovaných objektů.

O zvýhodněný úvěr na úspory energie mohou žádat malé i větší firmy, říká Eva Baková z Národní rozvojové banky

Musíte aktivně vyhledávat příležitosti, abyste mohli poskytovat zelené úvěry?

Jdeme jim naproti. Retailové úvěry cenově zvýhodňujeme a tím říkáme klientovi, že pokud bude pořizovat nemovitost se štítkem A nebo B, tak mu dáme lepší sazbu nejen na úvěr, ale i na pojištění. Lákáme tyto klienty k nám, nebo když už mají nemovitost, tak aby ji uvedli do stavu, ve kterém dostanou lepší štítek.

Co znamená lepší sazba u úvěrů pro domácnosti?

Sleva 0,2 až 0,3 procenta.

U pojištění jsem teď shodou okolností slyšela, že někdo paradoxně narazil na to, že dostal u pojišťovny horší sazbu na dům s fotovoltaikou, protože je větší riziko požáru…

Obecně u pojištění platí, že čím vyšší hodnota, tím vyšší pojistka. Přidání fotovoltaické elektrárny zvyšuje hodnotu nemovitosti a jako při každé jiné stavbě se musí zajistit požární riziko. Pořizovací cena elektromobilu je též stále trochu vyšší než průměrná pořizovací cena auta se spalovacím motorem, takže pojistit ho je dražší. Na druhou stranu se snažíme motivovat klienty k energeticky úspornému bydlení a elektromobilitě, a proto i cenově zvýhodňujeme tyto produkty a jsme připraveni se spokojit s menší marží.

Jako banka budete muset za letošní rok poprvé zveřejnit podíl zelených aktiv v portfoliu, takže vlastně i na vás je tlak, bude na vás více vidět…

Ano. Ale na regulaci jsme nečekali. Mnohé z ukazatelů udržitelnosti již nějakou dobu měříme a externě reportujeme dobrovolně. Připravujeme se na dobu, kdy vedle finančních budeme publikovat i nefinanční výsledky.

Dřív lákal na výnosné projekty, po nichž zůstali zklamaní investoři. Teď král multilevelu sází na výdělky ze stromů

Zároveň omezujete úvěry do oborů, které jsou „špinavé“. Jak pokračujete?

V roce 2021 jsme kompletně přestali financovat výrobu energie z uhlí. Tehdy to nebylo jednoduché, vzdali jsme se výnosů. Dlouhodobě nefinancujeme odvětví, která jsou prokazatelně škodlivá. Na druhou stranu jsme nedávno přehodnotili náš postoj k financování zbrojního průmyslu a jsme připraveni maximálně podpořit financování aktivit, které umožní přechod na bezemisní ekonomiku.

U zbraní se situace změnila kvůli válce na Ukrajině?

Ve financovaní zbrojního průmyslu měla skupina KBC negativní zkušenost. Dříve bylo obtížné sledovat, kam financované zbraně míří, i když první kupující splňuje nejvyšší kritéria. S válkou na Ukrajině jsme se rozhodli společně s podporou skupiny KBC tuhle politiku změnit a vybrané zbrojaře, kteří budou dodávat prokazatelně zemím NATO a Ukrajině, jsme připraveni financovat. Několik obchodů jsme už profinancovali.

Pokud jde o firmu, která postupně bude zavírat doly a chce investovat do fotovoltaiky, můžete ji financovat? Jde o to, jestli se posuzuje klient, nebo účel úvěru, který je zelený…

Posuzujeme klienta i účel transakce. Investoři skupiny KBC velmi dbají na to, abychom nefinancovali klienty s negativním dopadem na životní prostředí. Připravujeme se na to, že budeme financovat tranzici například od uhelných zdrojů k těm udržitelným. Vlastně to už dnes děláme, pokud jsou financovaná aktiva oddělena do separátní společnosti či projektu a je prokazatelné, že financování jde například přímo na fotovoltaiku, je splácené z fotovoltaiky a nemůže se tím financovat uhelný byznys.

Kromě toho je tu celá oblast těžkého průmyslu, která bude muset projít dekarbonizací – ocelárny, hutě, železárny. Jaká tam je situace ohledně financování?

Je to podobné. Proto je pro nás důležité rozumět tomu, jakou má klient dekarbonizační strategii a zda podle toho skutečně koná. Navíc pomáháme klientům se v této složité problematice zorientovat. Již dlouho jim nabízíme individuální dotační a strategické poradenství, včetně ESG. Abychom byli schopni pomoci většímu množství klientů, investovali jsme do společnosti a digitální platformy Green0meter, která pomáhá našim firemním a korporátním klientům udělat si pořádek v tom, jakou mají uhlíkovou stopu, jak nastavit reporting udržitelnosti a jak se zlepšit. Nabízíme tyto služby firemním a korporátním klientům zhruba rok, teď už i na Slovensku, a rozšiřujeme nabídku do všech zemí skupiny KBC.

Jak se vyznat v offsetové džungli: pomohl by centrální registr offsetů. Nová legislativa EU moc zlepšení nepřinese

Je o to zájem ze strany klientů?

Větší, než jsme čekali.

I vy od nich ovšem potřebujete data…

Data potřebují především naši klienti pro své účely. A ano, i finanční instituce potřebuje vybraná ESG data klienta a transakce, například abychom mohli vykázat podíl úvěrů k investicím a k pojištění v souladu s taxonomií či reportovat uhlíkovou stopu úvěrového portfolia dle sektorů, nebo mohli řídit rizika a cenotvorbu. A například emisní stopu můžeme získat přesně spočítanou od našich klientů, například v tomto nástroji, anebo ji odhadovat. Přesně spočítaná je lepší pro diskusi, o kolik se můžete zlepšit, ale též z hlediska kvality dat.

Dá se zvládnout spočítání uhlíkové stopy všech vašich klientů?

Za letošní rok už to musíme mít, ale můžeme pracovat s odhady. Přesnou emisní stopu nejvíce vyžadujeme u největších klientů v nejvíce materiálních sektorech.

Jak se to bude dělat u domácností, kterým poskytujete třeba hypotéky?

Financování domácností by mohlo být poměrně standardizované, pokud by banky měly přístup k databázi energetických štítků budov. Ten ale zatím nemáme a ani zatím neexistuje komplexní databáze energetických štítků všech budov v České republice. V současné době nám musí energetický štítek dodat klient, který ho ale často nemá. Každý si představuje, že energetický štítek je jen písmeno A až G, ale není to tak. Je to několikastránkový dokument se spoustou dat a některé údaje potřebujeme k vyhodnocení skutečné energetické náročnosti budovy. Proto musíme pro zatím větší část našeho portfolia používat proximační modely. Důležité je, že se to číslo bude postupně zlepšovat.

Veganská majonéza musí chutnat stejně jako klasická. Živočišný protein chceme do budoucna nahradit rostlinným, říká šéfka Unileveru

Bavili jsme se o firemních úvěrech, ale když mám rodinný domek, chci ho opravit, má špatný energetický štítek a nechci si na něj dát fotovoltaiku, dostanu u vás úvěr?

Ano, dostanete. Udržitelnost by neměla vést k vyloučení klientů z finančních služeb. Pracujeme s pozitivní motivací. Na financování energetických úspor umíme například poskytnout nezajištěný úvěr, kdy klient nemusí zastavovat nemovitost, a navíc dostane bezplatně poradenství. Tento program rozvíjíme ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí, ve kterém se úvěrování ze stavebního spoření transformuje k úvěrování udržitelnějšího bydlení. Je možno čerpat i dotace, které podporuje stát.

Vidíte i u elektroaut výraznější nástup zájmu o jejich financování s tím, jak jsou alespoň nějaké dotace?

Ano, vidíme výrazně větší zájem, speciálně poslední měsíc po spuštění dotace. Nicméně podíl financovaných elektrických nebo hybridních aut je v České republice stále v jednotkách procent. Podíl takových aut námi financovaných je jen o něco málo vyšší. V západní Evropě to mohou být i vyšší desítky procent. Cenové zvýhodnění neboli dotace hraje významnou roli spolu s připravenou infrastrukturou.

Navíc i nabídka je poměrně malá, pokud rodina potřebuje třeba větší auto, a to včetně leasingu.

Ano, nabídka elektroaut je zatím omezená, ale víme, že v nejbližší budoucnosti se nabídka na trhu bude rozšiřovat i o cenově dostupnější varianty. V současné době je dražší pořízení i operativní leasing. Leasingové společnosti, včetně té naší, nevědí, jak budou elektroauta držet zůstatkové hodnoty za tři až pět let a to se projevuje ve splátce operativního leasingu. Zatímco u konvenčních aut existují dlouhodobá data, u elektroaut se sekundární trh teprve vytváří.

Ještě k udržitelným investicím: u vás jde o investice do podílových fondů. Co fondy kvalifikuje, aby byly považovány za zelené?

Když si představíte investiční svět, tak na světě je pět tisíc firem, do kterých se dá investovat, a správci portfolií definují politiku, do jakých firem investují a do jakých ne. My jsme dlouhodobě investiční svět zužovali o některá odvětví, se kterými jsme nechtěli spojovat naše jméno (ČSOB či KBC). Novinkou posledních let je, že v rámci tohoto zúženého investičního spektra portfolioví manažeři vybírají firmy, které mají dobré skóre z pohledu příspěvku k udržitelnosti. Udržitelné fondy mají pravidla, kolik procent majetku investují do udržitelných firem. Klientům pak dáváme na výběr, jestli chtějí investovat do udržitelných produktů, nebo do konvenčních. Letos naši klienti investovali více než 40 procent svých prostředků do udržitelných řešení.

Europoslanci schválili pravidla, která mají firmám zarazit moderní otroctví a ničení životního prostředí

Víte, jestli se klienti rozhodují z přesvědčení, nebo třeba podle lepší výnosnosti?

Výnosnost by měla být srovnatelná dlouhodobě, nemusí to platit v jednotlivých letech. Když začala válka na Ukrajině, zdražily energie, byl velký zájem o uhelný průmysl, ropu, ale také zbrojaři zažili vysoké nárůsty. Výsledkem bylo, že v roce 2022 neudržitelný sektor významně překonal ten udržitelný. Loni to bylo zase naopak. Motivace by neměla být daná jen očekávaným výnosem, ale také vnitřním postojem. Když investujete své peníze, chcete souznít s tím, kam ty peníze míří.

Nicméně dlouhodobě by se udržitelné investice měly vyplácet víc než ty neudržitelné, čistě jenom z důvodů, o kterých jsme mluvili. Je tu tlak na firmy a ty, které zareagují později, by měly být v konkurenční nevýhodě.

Vedli jsme o tom s našimi experty mnoho debat. Očekávám, že nakonec se téměř všechny firmy stanou udržitelnými. Klient by neměl tratit na tom, že investuje udržitelně již dnes. Jestli vydělá více, to bych se neodvážil říct.

Vy se musíte ze zákona klientů ptát, nakolik preferují udržitelné investice. Vím, že jsme takový dotazník vyplňovali asi před rokem a pak nám přišlo, že nabídka těchto produktů je nulová…

Přesně tak. Pokud klient definuje přísně své preference, může se stát, že dnes neexistují investice, které je splňují. Regulace spojená se sběrem preferencí je komplikovaná, ale věřím, že i zde bude docházet k lepšímu propojení poptávky a nabídky.

Nicméně nabídka zelených produktů asi narůstá.

Ano. A tím, jak budou firmy povinovány reportovat, tak se zlepší i informovanost pro investory.

Martina Patočková
Martina Patočková

Martina začínala s novinařinou v agentuře ČTK a pokračovala v MF Dnes, psala pro E15 či Reportér Premium. Jenže pak zatoužila po větší samostatnosti. Ráda chodí po kopcích, plave s ploutvemi i bez nich a chtěla by kočku.