Eva Baková

Do programu se mohou zapojit firmy z většiny oblastí podnikání.

Eva Baková má v Národní rozvojové bance na starosti oblast energetiky.

Snižování energetické náročnosti budov a jejich dekarbonizace je důležitou součástí přechodu EU na nízkouhlíkové hospodářství. Stát nabízí firmám pomoc s financováním energetických úspor prostřednictvím programu Národní rozvojové banky (NRB).

Ten přišla do ESG podcastu Ekonews představit Eva Baková, která má v NRB na starosti oblast energetiky. Díky programu Nové úspory energie podle ní podnikatelé mohou ušetřit  30 až 70 procent energie.

Právě budovy mají největší spotřebu energie v EU. Dle odhadů spotřebují až 40 procent veškeré vyrobené energie a vyprodukují 36 procent emisí skleníkových plynů. EU proto přijala legislativu, podle níž mají být všechny stavby do roku 2050 klimaticky neutrální.

Ke splnění tohoto cíle bude nutné snižovat energetickou náročnost budov a zaměřit se na úspory. V Česku je v energeticky nehospodárných třídách většina budov, které často slouží k podnikání. Jejich majitele proto dříve či později čekají nutné investice.

Součástí programu Nové úspory energie je zvýhodněný úvěr s roční úrokovou sazbou 1,99 procenta, který může pokrýt výdaje na úsporná opatření až do výše 90 procent. „Minimální výše úvěru je 500 tisíc, maximální je 60 milionů korun,“ uvedla Baková.

Do programu se mohou zapojit malí, střední i větší podnikatelé, kteří působí ve většině oblastí podnikání jako je zemědělství, průmysl, stavebnictví, energetika, cestovní ruch, maloobchod a velkoobchod. Výjimkou jsou podnikatelé z Prahy, pro které funguje program ENERG.

„Pokud se projekt podaří dokončit a dosáhnout stanovené úspory energie, mohou podnikatelé získat finanční příspěvek ve formě dotace dosahující výše 35 procent ze všech způsobilých výdajů projektu. Stačí doložit dodatečný ověřovací energetický posudek, ze kterého bude plánovaná úspora zřejmá,” říká Baková s tím, že pro využití dotace není podmínkou, aby firma dělala výběrové řízení na dodavatele.

NRB vedle úvěru nabízí také poradenství, které firmám pomůže jak s přípravou projektu, tak se zajištěním energetického posudku. Banka může proplatit až 90 procent způsobilých výdajů spojených s přípravou projektu.

V podcastu se dále mimo jiné dozvíte:

  • na čem závisí výpočet výše dotace,
  • na co firmy nejčastěji financování od NRB využívají,
  • jaké projekty realizují menší a velké firmy.

Tento díl ESG podcastu vznikl za podpory Národní rozvojové banky.

Veronika Němcová
Veronika Němcová

Veronika se novinařině vyučila v redakci MF Dnes, kde se s Martinou seznámily. Později psala pro Forbes či Měšec.cz. V Ekonews má na starosti hlavně finance. Ráda řídí elektrická auta, miluje běhání brzy ráno a plavání pozdě večer.