Region střední a východní Evropy společnosti Danone, včetně Česka, získal uznávaný certifikát B Corp. O firmě, která na něj dosáhne, se říká, že splňuje náročné požadavky na udržitelnost v oblasti řízení, přístupu k zaměstnancům, životnímu prostředí, komunitám i zákazníkům.

„Taková firma zjednodušeně řečeno deklaruje, že dodržuje velmi vysoké sociální a environmentální standardy,” říká manažer udržitelnosti Danone pro region střední a východní Evropy Ivan Holub.

Můžeme na úvod přiblížit certifikát B Corp?

Jde o dobrovolnou certifikaci, která spotřebitelům i obchodním partnerům dává silný vzkaz, že daná společnost jde nad rámec vlastních ambicí, které navíc ověří a audituje nezávislá třetí strana. V dnešní době, kdy každá nadnárodní společnost má své cíle, například v rámci uhlíkové neutrality, odpadů a podobně, je pro spotřebitele velmi těžké se v nich orientovat a udržet si komplexní přehled o tom, jak odpovědně je plní. Díky B Corp ale na první dobrou vědí, že firma, která ho používá, už musí v udržitelnosti splňovat řadu náročných kritérií.

Dále je potřeba zmínit, že jde o zpoplatněnou certifikaci, za kterou se platí roční poplatek. Ten se počítá z ročního obratu dané firmy. V našem případě činí 40 tisíc eur za všech pět zemí.

B Corp ale není ve střední Evropě zatím moc rozšířený…

To je pravda, pro spotřebitele v tomto regionu jde o poměrně novou certifikaci. I proto chceme v tomto ohledu dělat osvětu a motivovat také další společnosti v regionu, aby se o získání B Corp certifikace nebály usilovat.

Co ale vidíme je, že například pro spotřebitele v USA, což je země vzniku B Corp, či ve Velké Británii, je povědomí o certifikátu velmi vysoké, zákazníci v některých dalších zemích západní Evropy se už s písmenem B v kroužku potkávají také čím dál častěji.

Ivan Holub

Vystudoval obor Management firem na VŠEM. V Danone má na starosti udržitelný rozvoj regionu střední a východní Evropy. Dříve působil na poli udržitelnosti v obchodním řetězci Billa a platformě Byznys pro společnost.

Jak to funguje, když chce firma tuto certifikaci získat, co musí splnit?

Jde o poměrně zevrubné hodnocení. Na úvod hodnocení firma deklaruje, zda v historii neměla reputační problémy či jak odpovědně přistupuje ke společenským tématům, která souvisí s jejich činností.

Jaktožto výrobci speciální výživy jsme museli prokázat, že podporujeme globální doporučení WHO (Světová zdravotnická organizace) pro kojení v prvních šesti měsících věku dítěte a pokračující kojení až do dvou let dítěte, v kombinaci s bezpečným zavedením vhodných doplňkových potravin. Odpovědně říkáme, že kojení je to nejvíc, co maminky mohou svým dětem dát, ale v momentě, kdy to z nějakého důvodu není možné, tak je tady tato alternativa.

Excel řadě firem nebude stačit, pak musí přijít digitalizace ESG, uvádí manažer Adastry

Co se dále hodnotí?

Hodnotí se pět oblastí (řízení, přístup k zaměstnancům, životnímu prostředí, komunitám i zákazníkům). V rámci hodnotícího procesu se vygeneruje set otázek, a to podle velikosti obratu. Čím vyšší obrat, tím více a detailnějších dotazů, na které se musí odpovídat, dokládat různé dokumenty. Tento proces zabírá nejvíc času.

Jak dlouho celý proces certifikace trval?

Přibližně rok. Třičtvrtě roku jsme sbírali surová data, pak přišel audit. Ten byl velmi podrobný a striktní. Pro zajímavost – auditor, který audit provádí, je pak následně hodnocen ještě jiným auditorem společnosti B-Lab, aby způsob auditovaní byl pro všechny firmy usilující o certifikaci skutečně jednotný.

Během celého procesu se tomu u nás věnovaly desítky lidí, což bylo ale samozřejmě tím, že se certifikovalo pět zemí – Česko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko a Maďarsko. Náročnost procesu záleží i na velikosti firmy. V případě velké nadnárodní společnosti to zřejmě bude vždy znamenat zapojení celé řady oddělení, v menší firmě to mohou zvládnout i jeden, dva lidé.

V rámci certifikace jste získali 103,3 bodu z více než 250 možných. Co to vlastně znamená, jaký je to výsledek?

Možná bych použil příklad Patagonie, která je jednou z nejudržitelnějších společností vůbec. Ta má skóre 151 bodů (podle posledního hodnocení v roce 2019, pozn.red.). Certifikaci B Corp má už od roku 2012 a stále má prostor pro zlepšení. 103,3 bodu Danone je touto optikou mimořádný výsledek, když vezmeme v úvahu, že jde o první certifikaci a certifikováno bylo pět zemí najedou, což nebylo úplně jednoduché.

Pro naplnění určitého standardu B-Corp je totiž nutné splnit alespoň 80 procent váhy všech zemí. Pokud většina posuzovaných zemí dané kritérium nesplňuje a například pouze jedna ano, tak zkrátka kýžené body nezískáte. Váha jednotlivých zemí se někdy určuje například podle počtu zaměstnanců nebo podle metrů čtverečních. Pro celkové získání certifikace je nutné dosáhnout minimálně 80 bodů. Je přitom jedno, v jaké z těch pěti oblastí je získáte. Certifikát je pak nutné každé tři roky obhájit.

Udržitelnost musí řešit i státní podniky, jinak nezískají financování z EU

Co se v rámci obhajoby certifikátu děje? Obhajují se už získané body nebo cíle, které jste si stanovili?

Vlastně obojí. To, že jsme získali 103,3 bodů, je zavazující v tom, že za tři roky musíme být minimálně na stejné, ale spíše na lepší úrovni. S tím, jak se standardy B Corp vyvíjejí a aktualizují v souvislosti s rostoucími nároky trhu na udržitelnost firem, bude získání bodů čím dál náročnější. Naší velkou ambicí nyní je, abychom za tři roky v rámci recertifikace zlepšili naše skóre o 45 bodů. Vše ale bude záviset na tom, jak moc se daná kritéria pro zisk a udržení certifikace budou vyvíjet.

A jak toho chcete dosáhnout?

Aktuálně pracujeme na akčním plánu, který má stanovit, kolik můžeme získat dalších bodů v rámci všech pěti kategorií (řízení, zákazníci, zaměstnanci, životní prostředí a komunity, pozn.red).

Stanovujeme si, jaké ty oblasti jsou prioritní, které jsou v souladu s naší strategií, na které se můžeme zaměřit. Je to zkrátka začátek cesty a musíme se zaměřit primárně na body, které jsou v souladu se strategií našeho regionu. Například v oblasti dekarbonizace, kde máme řadu projektů na snižování metanu.

Velké nadnárodní společnosti už se dnes běžně pídí po tom, jak jsou jejich obchodní partneři udržitelní a chtějí to doložit na datech. Setkáváte se s tím? A usnadňuje vám v tom B Corp nějakým způsobem život?

Ano, setkáváme se s tím už také. Jsme součástí obrovského dodavatelského řetězce a začínáme pozorovat, že odběratelé našich produktů už se v rámci svého screeningu často ptají, jestli B Corp certifikát máme. Představuje to pro ně určitou kredibilitu, vědí, že takový dodavatel je ověřený, že skutečně naplňuje vysoké standardy. Nemusí nás tedy už dál prověřovat, což šetří čas jim i nám.

V tomto ohledu nám to určitě usnadňuje situaci a má to velkou roli, která navíc ještě poroste. Do roku 2025 bude celá společnost Danone certifikována B Corp. V současné době je to 80 procent společnosti, přepočteno na čisté tržby.

Co byste poradil firmě, která o certifikaci B Corp přemýšlí?

Každopádně hodně štěstí a v případě velkých firem personálních kapacit (smích). Ale vážně, poradil bych jim motivovat zaměstnance tím, že jde o cestu k vysoké transparentnosti, kdy si nastavujete zrcadlo a necháváte třetí stranu nahlédnout kompletně do vaší udržitelné strategie.

Dále bych jim poradil nepřistupoval k tomu tak, že cílem je jen získat nějaké razítko, ale vzít to jako příležitost k transformaci. Že když dokážou správně nastavit veškeré udržitelné procesy, postupy, strategii a cíle, pomůže jim to zařadit se mezi firmy splňující ty nejvyšší standardy. Certifikace navíc umožní nechat se ověřit napříč konkurencí, trhy a jinými značkami, jakým způsobem si firma skutečně stojí.

Hlavně bych chtěl ale firmy povzbudit, aby se nebály ten krok navíc udělat a vyjít z komfortní zóny. Víc B Corp firem bude znamenat větší pozitivní dopad na společnost i životní prostředí.

Partnerem tohoto článku je společnost Danone.

O B corp

Mezinárodní certifikaci B Corporation nebo-li B Corp udílí nezisková organizace B Lab se sídlem v americké Pensylvánii. Společnosti, které certifikuje, jsou hodnoceny podle míry vlivu, který svým podnikáním způsobují. Hodnocení probíhá ve vztahu k životnímu prostředí, zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům nebo komunitám.

Písmeno B znamená „benefit“ a odkazuje na přínos pro zaměstnance, komunitu a životní prostředí. Počet B Corp společností se za poslední tři roky celosvětově více než zdvojnásobil, a to z 3 735 v roce 2020 na téměř 8 000 na konci roku 2023.

Redakce

Ekonews je web o udržitelnosti, který hledá v ekologických tématech ekonomické souvislosti a mezi byznysmeny chuť dělat věci ohleduplněji k životnímu prostředí.