Šest základních a mateřských škol získalo od řetězce Lidl ve spolupráci s programem Skutečně zdravá škola peníze na vybudování jedlých zahrad. Cílem projektu je podpora zdravějšího a udržitelnějšího stravování ve školách, žáci se navíc dozvědí víc o původu potravin.

Grantové výzvy na výstavbu jedlých zahrad se účastnilo 21 škol a školek, které jsou zapojeny do programu Skutečně zdravá škola. „Všechny žádosti byly velmi kvalitně zpracované. Ukazuje se, že téma vzdělávání na školních zahradách je aktuální a populární,“ uvádí Tom Václavík, ředitel a odborný garant programu.

Každý ze šesti vybraných projektů získal 100 tisíc korun na vybudování či vylepšení jedlé zahrady. „Těší nás, že školy a školky můžeme podpořit. Díky jedlým zahradám se děti naučí pečovat o ovoce a zeleninu, výpěstky budou využité ve školní jídelně a zároveň vznikne místo pro komunitní setkávání mezi školou a rodiči,“ uvádí mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Peníze školy využijí podle potřeb jejich zahrady. V plánu jsou bylinkové a zeleninové záhony, ovocné stromy a keře, naučné stezky, venkovní učebny či instalace nových zavlažovacích systémů.

Bude i hmyzí domek

Jedním z vítězných projektů vypracovala Fakultní základní škola Otakara Chlupa v Praze 13, která se teprve chystá jedlou zahradu vybudovat. Vycházet bude ze studie, kterou by chtěla v následujících letech uvést do praxe. „V této první fázi máme v plánu vytvořit zázemí pro pěstování, které bude mít zpočátku experimentální charakter. Vzniknout by měla zákoutí pro posezení třídních skupin při výuce venku nebo pro družinu. Zelení chceme pokrýt některé stěny budov nebo ploty, pokud možno s využitím jedlých rostlin,“ uvádí ředitelka školy Zuzana Majstrová.

Podle Majstrové se škola zapojila do výzvy především proto, aby žáci mohli být více v kontaktu s přírodou a vnímali jídlo jako výsledek přírodních procesů a lidské práce. „Tyto souvislosti nejlépe pochopí častým a pravidelným pobytem venku, pozorováním přírodních zákonitostí i vlastním zapojením do pěstování či přípravy jídla. Většina učitelů chce děti učit prostřednictvím aktivních činností a zážitků, ale chybí jim k tomu vhodné prostředí,“ dodává.

S výstavbou a přeměnou pozemku již škola začala. „Máme téměř hotový kompostér, chystáme se na sklizeň brambor, vytvořili jsme zákoutí s posezením z kulatin a klád,“ popisuje Majstrová. Od podzimu pak na pozemku školy začne výsadba, příprava záhonů a budování doplňků, jako jsou krmítka pro ptáky či hmyzí domek. Tradiční zahradu se záhonky však škola nechystá.

Příroda přichází rychle o rozmanitost. Na vině je intenzivní zemědělství, pesticidy i klimatická změna

Grant na celou zahradu nestačí

„Dřeviny s jedlými plody i místa pro pěstování chceme rozmístit do několika různých zákoutí. Hlavním omezením pro pěstování je špatný přístup k vodě, proto tomu budeme muset uzpůsobit i výběr plodin a jejich pěstování,“ vysvětluje Majstrová. Při výběru plodin bude důležitá i doba jejich dozrávání, která by neměla připadnout na období letních měsíců, kdy jsou děti na prázdninách. Úrodu ze zahrady se škola chystá zpracovávat různými způsoby. Část snědí děti na místě, část se využije při vaření ve třídách. Školní jídelna ocení především koření a bylinky.

Podle ředitelky bude přeměna školních pozemků na zahradu projektem na mnoho let. Finance z grantové výzvy jim pomohou začít, na vybudování celé zahrady ale nestačí. „Proces přeměny zahrady je dlouhodobý projekt a jedlá zahrada je pouze jeho dílčí částí. Na další úpravy se budeme snažit získat finance z grantových výzev magistrátu hlavního města Prahy a ministerstva životního prostředí, částečně přispěje i Rada rodičů,“ doplňuje.

Chtěli omezit plýtvání potravinami v restauraci, tak zrušili polední menu. Nahradilo ho týdenní

Někde budou rozšiřovat, jinde se spojí s domovem pro seniory

Peníze na projekt získala rovněž Mateřská škola Řestoky v okrese Chrudim, která finanční částku použije na modernizaci své zahrady. „Chceme vyměnit stávající živý plot za jedlý živý plot a postavit vyvýšené záhony. Také nakoupíme stoly pro přesazování rostlin,“ uvádí Dagmar Krčilová, ředitelka MŠ Řestoky. Část peněz plánují investovat do nových zavlažovacích nádob, které se budou plnit ze zásobníků pod okapem.

Finanční pomoc získala i mateřská škola 28. října v Turnově. Současnou zahradu, kterou hojně využívá pro účely environmentální výuky, chce školka rozšířit o jedlou část, kde by se děti mohly vzdělávat o původu potravin. Základní a mateřská škola Dětenice chce s pomocí grantu na své zahradě rozšířit chov hospodářských zvířat. Grant získaly rovněž mateřská škola Palováček v Šenově a základní škola Ludgeřovice, která chce sdílet zkušenosti ohledně pěstování a péči o jedlou zahradu s místním domovem pro seniory.

Program poběží dál

Program Skutečně zdravá škola usiluje o zapojení škol a školek do rozvoje kultury zdravého a udržitelného stravování a vzdělávání o jídle od roku 2015. Dnes jich je do programu zapojeno okolo pěti set. „Děti se zapojují do zahradničení, vaření, jezdí na místní farmy a vzdělávají se o tom, odkud pocházejí potraviny,“ popisuje Václavík.

Každá jedlá zahrada by měla obsahovat určité povinné prvky – pěstitelské záhonky v různých podobách, kompostér, pítko a krmítko pro ptáky, hmyzí domek, ježkovník, čmelákovník či záchytné nádoby na dešťovou vodu.

Po dokončení projektu, na který dostala grant, každá škola uspořádá zahradní slavnost. „Společnost Lidl a Skutečně zdravá škola navštíví všechny vítězné školy, aby mohly obdivovat proměny jednotlivých jedlých zahrad, a vyslechnou si zajímavé příběhy z průběhu jejich budování,“ uvádí Myler s tím, že společnost Lidl počítá s dlouhodobou podporou projektu.

Partnerem článku je společnost Lidl. Obsah vytváří redakce Ekonews.

Valentina Podlesná
Valentina Podlesná

Valentina vystudovala Univerzitu Karlovu, kde získala magisterský titul v oboru sociální a kulturní ekologie, předtím také bakalářský titul v oboru žurnalistiky. Zajímá se o komunitní zahrady i výrobu ekologických pracích prášků.