Poptávka po komunitních zahradách především ve větších městech roste. Přispět k jejich rozšíření a dostupnosti hodlá i společnost Kaufland ve spolupráci s neziskovou organizací Kokoza. Během tří let vybudovali šest komunitních zahrad a letos proběhl grantový projekt na jejich podporu.

„Projekt Už to roste, už to klíčí je součástí naší komplexní strategie podpory komunitního života. Naším cílem je vdechnout nový život zeleným pozemkům u našich prodejen a vytvořit místo, kde lidé mohou bezplatně pěstovat bylinky, ovoce, zeleninu, ale i sousedské vztahy,“ uvádí mluvčí Kauflandu Renata Maierl. První komunitní zahradu na svém pozemku založila společnost před třemi lety. Ve spolupráci s obecně prospěšným spolkem Kokoza vzniklo již celkem šest zahrad.

„Díky partnerství s firmami se nám daří zvyšovat náš společný dopad. V případě Kauflandu jde o budování komunitních zahrad, na které často komunity nemají finance nebo jim chybí pozemek, i když poptávka je,“ popisuje spolupráci Radka Pokorná, výkonná ředitelka Kokozy. Komunitní zahrady na pozemcích obchodního řetězce vznikly v Brně, na Kladně a v Kutné Hoře. Zbývající tři se nacházejí v okolí prodejen v Praze.

V koši restaurací skončí ročně přes 20 tisíc tun jídla a zbytků. Zbytečně. Odpad jde zkompostovat

Jedna zahrada vyjde až na půl milionu

Komunitní zahradu je možné založit na základě zkušeností spolku Kokoza v řádu týdnů, pokud se zakladatelé vyhnou prvkům podléhajícím stavebnímu řízení. Nejproblematičtější je podle Pokorné úprava současné legislativy. „Výrazně omezuje možnost oplotit zahradu, i když je následně určena k využívání veřejností. Velmi záleží na výkladu a vstřícnosti dané radnice,“ uvádí.

Komunitní zahrady
v Praze

Výše finanční částky potřebné na založení se pokaždé trochu liší. Záleží na velikosti komunitní zahrady, jejím umístění, případných úpravách terénu či počtu vyvýšených záhonů. „Zpravidla se částka pohybuje mezi 350 tisíci až půl milionem korun. Součástí každé zahrady je hmyzí hotel, tříkomorový městský kompostér, ptačí budky či ovocné keře a stromy,“ dodává Maierl.

O celkový chod i výši příspěvků se následně starají členové zahrady. „Ze zájemců o pěstování se vytipují vhodní koordinátoři, kteří organizují například společná setkání, nákup nářadí či přehazování kompostu. Zahradníci zároveň na zahradách organizují oslavy narozenin, grilování, návštěvy mateřských školek či oblíbený Restaurant Day,“ popisuje Maierl. Počet členů komunitní zahrady se odvíjí od její velikosti. Komunitní zahrada na pražském Vypichu má přibližně sto členů a tři desítky vyvýšených záhonů.

Spolek Kokoza se přímo do chodu zahrad nezapojuje, ale pomáhá s úpravami. „V současné době do některých zahrad doplňujeme záhony, kterou jsou vítané díky narůstajícímu zájmu, pořádáme workshopy a zveme koordinátory na naše akce, které pořádáme pro všechny komunitní zahrady,“ uvádí Radka Pokorná. Ve spolupráci s řetězcem spolek rovněž umísťuje hmyzí hotely k prodejnám Kauflandu.

Fotovoltaické tašky, které vyrábějí elektřinu, dorazily do Česka. Jsou dražší, zato méně nápadné

Podpora přijde zase na jaře

Kvůli velkému zájmu o komunitní pěstování se společnost Kaufland rozhodla rozšířit projekt Už to roste, už to klíčí i o grantový program ve spolupráci s Nadací Via. „Společnost Kaufland původně v programu počítala s rozdělením 500 tisíc korun. Zájem o podporu překonal veškerá očekávání a každý den nám do Nadace přicházely krásné a dobře připravené projekty. Nakonec se tedy částka na podporu komunitních zahrad navýšila na 700 tisíc korun,“ uvádí Iva Maráková, manažerka partnerských programů z Nadace Via.

Navýšená částka se rozdělila mezi třináct komunitních zahrad v Praze, Novém Jičíně, Zlíně, Liberci, Prachaticích, Ústí nad Labem, Žďáru nad Sázavou, Hradci Králové a Roudnici nad Labem. „Uspěly ty projekty, které kladly důraz na budování vztahů mezi sousedy, zlepšení kvality života místních lidí a byly v souladu s životním prostředím,“ dodává Maráková. Cílem grantu je také zlepšení materiálního vybavení a celkového fungování komunitních zahrad. Další kolo grantového programu Už to roste, už to klíčí proběhne na jaře příštího roku.

Valentina Podlesná
Valentina Podlesná

Valentina vystudovala Univerzitu Karlovu, kde získala magisterský titul v oboru sociální a kulturní ekologie, předtím také bakalářský titul v oboru žurnalistiky. Zajímá se o komunitní zahrady i výrobu ekologických pracích prášků.