Více než tisícovky firem na místo dnešních zhruba pětadvaceti se dotkne již za dva roky nová směrnice Evropské unie, která bude po společnostech žádat, aby kromě finančních výkazů publikovaly i ty nefinanční. Ty se budou týkat hlavně dopadů firmy na životní prostředí.

Ve výroční zprávě za rok 2023 budou muset firmy nad 250 zaměstnanců s obratem přes padesát milionů eur, zhruba 1,3 miliardy korun, kromě klasické účetní závěrky vykazovat i to, jak jejich působení ovlivňuje životní prostředí, jakou produkuje uhlíkovou stopu nebo jaký má vliv na společnost.

„Nefinanční data budou hrát čím dál důležitější roli. Mnohé finanční instituce už nyní nabízí zvýhodněné zelené produkty, jako jsou například zelené půjčky, kde se při hodnocení budou opírat o nefinanční data,“ uvádí příklad Ondřej Rybka, senior manažer týmu udržitelnosti PwC Česká republika.

“Dnes obrovsky roste poptávka po zelených investicích, firmy je ale mohou dostat právě na základě dat, která zveřejňují v nefinančních reportech. České firmy zatím byly v informování o udržitelnosti na evropské periferii. Nyní začínají chápat, že je to o přístupu k financím, takže na to teď začínají reagovat,” vysvětluje také ředitel Frank Bold Pavel Franc.

Tlak na poskytování nefinančních dat ale podle Ondřeje Rybky roste i v rámci vzájemných vztahů mezi firmami, například dodavatelsko odběratelských.

„Mnoho velkých firem již v současné době požaduje reportování nefinančních dat v rámci svých dodavatelských řetězců a mnohé z nich, například Ikea, tato data i auditují. To znamená, že i firmy, které nebudou spadat do reportovací povinnosti definované novou směrnicí budou muset nefinanční data měřit a poskytovat obchodním partnerům,” dodává Rybka.

Podle expertů jde o jednu z největších změn v této oblasti. Nynější směrnice o nefinančním reportingu ukládá povinnost reportovat jen omezenému množství velkých firem a navíc umožňuje informace zveřejňovat jen na úrovni skupiny.

Za mnoho firem tak zprávu vypracovává pouze zahraniční mateřská skupina. Česká pobočka sice data sbírá a do centrály posílá, nicméně dále se s nimi v Česku nezaobírá.

Co se přesně bude měnit, specifikují experti Frank Bold následovně:

  • Směrnice o nefinančním reportingu je rozšířena na velké společnosti nad 250 zaměstnanců. Ze stávajících dvaceti pěti korporací v Česku, kterých se povinnost týkala, naroste po reformě jejich počet na více než tisíc.
  • Směrnice zakotvuje vytvoření EU standardů reportingu pro firmy, které by měly zajistit jasná vodítka pro zveřejňování klíčových informací. To sníží nynější administrativní zátěž firem.

“Umožní zejména menším korporacím rozpoznat, která data jsou klíčová, reportovat bez zbytečné byrokracie a získat tak přístup k financím. Lepší a porovnatelnější data umožní investorům a bankám identifikovat investiční příležitosti a lépe posoudit rizika a návratnost investic,” vysvětluje Filip Gregor, vedoucí sekce Odpovědných firem ve Frank Bold.

Již teď nefinanční reporting dělají například banky, většinu velkých společností to ale teprve čeká.

„Na novou směrnici budeme samozřejmě včas připraveni a všem zákonným povinnostem včetně reportingu dostojíme,“ uvádí například za obchodní řetězec Albert Jiří Mareček. V Česku nyní nepublikují z této oblasti žádná data, ta jsou dostupná pouze na úrovni mateřské firmy.

Podobně je tomu i u dalšího gigantu, společnosti Unilever. Podle mluvčí české pobočky Magdaleny Leimerové nyní mateřská firma zahrnuje nefinanční informace do výroční zprávy a účetní závěrky. „Co se týče lokální pobočky, nefinanční čísla prozatím v rámci naší závěrky nereportujeme, nicméně i lokálně se po vzoru centrály zamýšlíme nad tím, jak nefinanční data co nejlépe uchopit a komunikovat za Česko i Slovensko,“ doplňuje.

K návrhu směrnice se ještě musí vyjádřit členské státy a Evropský parlament. Její přijetí se očekává v první polovině příštího roku.

Martina Patočková
Martina Patočková

Martina začínala s novinařinou v agentuře ČTK a pokračovala v MF Dnes, psala pro E15 či Reportér Premium. Jenže pak zatoužila po větší samostatnosti. Ráda chodí po kopcích, plave s ploutvemi i bez nich a chtěla by kočku.