Odpadky často nekončí jen v popelnicích, ale hromadí se kolem a znečišťují ulice. Pokuty za tyto černé miniskládky se obce ale většinou nesnaží ani dávat, ani vymáhat. Postih přitom může být až 50 tisíc korun.

Městské části v Praze, kde je problém obzvlášť patrný při pohledu na ulice, na řešení problému rezignovaly a raději po čase odvoz odpadu zaplatí. Vyplývá z odpovědí městských částí i jiných obcí, které Ekonews oslovily.

Odkládání odpadu mimo sběrné nádoby je přestupkem proti veřejnému pořádku a může být postihováno pokutou od obce do výše 50 tisíc korun. U firem a podnikatelů jsou postihy ještě vyšší a může se jimi zabývat i Česká inspekce životního prostředí. V praxi nicméně za odložení odpadu mimo kontejner postih občanům nehrozí.

„Ročně je v průměru oznámeno zhruba 200 podnětů týkajících se neutěšené situace kolem nakládání s odpady. Vzhledem k tomu, že se v naprosté většině případů jedná o nepořádek na stanovištích nádob na tříděný odpad, nelze původce odpadu jednoznačně určit. Tyto případy tedy nejsou sankcionovány a řeší se výhradně urychlená náprava situace, tedy úklid nepořádku svozovou společností. V případě, že se jedná o opakovaný problém svědčící o nedostatečné kapacitě nádob, zajišťuje městská část případné navýšení svozu nebo úklidu jednotlivých stanovišť,“ uvádí mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.

Občané mohou pořádek okolo popelnic výrazně minimalizovat, pokud nádoby na odpad umístí v rámci společenství vlastníků jednotek nebo bytových družstev do domů, čímž zajistí službu výhradně pro nájemníky. Pracovníci odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 2 loni přijali 35 nových žádostí o tuto vnitřní separaci odpadů.

Některé podniky plní kontejnery neoprávněně

„V posledních dvou letech se řešily desítky podnětů na nepořádek či nezákonně soustředěný odpad. Objasněnost případů je však mizivá, neboť dohledatelnost původce tohoto odpadu je téměř nemožná. Z tohoto důvodu za nezákonně soustředěný odpad nebyla udělena žádná pokuta,“ napsal Ekonews vedoucí tiskového oddělení Prahy 10 Ján Bruno Tropp. Také Praha 10 mnoho černých skládek – především u nádob na tříděný odpad – odstraňuje automaticky v rámci údržby těchto míst.

I městská část Praha 7 se s nepořádkem potýká. „Naší prioritou je včasný úklid míst, protože nechat ležet odpad vedle kontejnerů vždy znamená, že odpadky budou rychle přibývat a záhy se roznesou po okolí. Proto se každodennímu úklidu kontejnerových stání věnuje jak svozová společnost, tak naše úklidová firma,“ říká Martin Vokuš, tiskový mluvčí městské části.

Šest nejčastějších druhů odpadků, jejichž třídění Čechům stále dělá problémy

Ani v Praze 7 nemají ambice viníky dohledávat a pokutovat. „Zaměřujeme se však na neoprávněné ukládání odpadu do veřejných kontejnerů ze strany firem a podniků, které mají povinnost zajišťovat si vlastní nádoby i svoz. To je jeden z velmi častých důvodů přeplňování uličních kontejnerů. Odbor životního prostředí se proto soustřeďuje na časté kontroly místních provozoven z hlediska dodržování zákona o odpadech,“ dodává.

I on apeluje na sdružení vlastníků a bytová družstva, aby si kontejnery dávali do domů. „Do tohoto projektu se v sedmé městské části zapojilo již asi 350 domů a pravidelně realizujeme informační kampaně na toto téma, aby se jejich počet dále zvyšoval,“ sdělil Vokouš.

Pokut se bojíme

Expert na odpady ze spolku Arnika Milan Havel si myslí, že je špatně, že nepořádek kolem kontejnerů obce automaticky uklízejí. Lidé si totiž pak neuvědomují, že za svůj odpad nesou odpovědnost. „Obce nezveřejňují náklady na úklid, nedělají k tomu osvětu, v podstatě se bojíme restrikcí a pokut,“ říká Havel.

Podle něj je dalším problémem, že v Česku je svoz odpadu neuvěřitelně složitá disciplína, stejně jako konstrukce poplatků. „Všude v zahraničí se řeší odpady regionálně, u nás to řeší obce,“ dodává Havel. Daleko častěji by se podle něj měly dělat různé informační kampaně, o tom, jak odpad třídit a že není v pořádku postavit odpadky vedle kontejneru.

Například v Chocni v Pardubickém kraji býval podle starosty Jana Pažina dříve nepořádek kolem kontejnerů horší. Dnes ale lidé dávají i kvůli krokům města větší pozor. „Při větším nepořádku kolem kontejnerů jak na tříděný, tak na směsný komunální odpad se snažíme najít původce a řešíme to s ním. Od roku 2019 jsme začali být hodně přísní, kontrolujeme nádoby na směsný komunální odpad a v případě závažnějšího porušení netřídění na ně dáváme samolepky s informací o chybném třídění a výstrahou, že nádoba nemusí být příště vyvezená, pokud bude obsahovat vytříditelnou složku. V minulosti jsme to opravdu dodrželi a byl z toho hrozný povyk, ale lidi se nakonec trochu chytli za nos a zlepšili se,“ říká Pažin.

Obci prý psalo i dost spokojených občanů, kteří uvítali, že se v oblasti kontroly odpadů začalo rázně konat. „Loni jsme velkou kampaň dělali znovu a lidé se už rozčilovali podstatně méně. Jinak běžná kontrola probíhá při každém svozu a občas se stane, že při závažném porušení pravidel skutečně nedojde k výsypu,“ uvádí starosta.

Z odpadních plastů vyrobíme olej a z něj úplně nové plasty, plánuje Unipetrol

Matrace jsou „evergreen“

Spoluzakladatel iniciativy Ukliďme Česko Miroslav Kubásek si myslí, že původce nepořádku kolem kontejnerů na odpad lze odhalit jen v případě, že se jedná o „chronické“ případy občanů, kteří takto kontejnerová stání znečišťují pravidelně. „Kamerové systémy zase narážejí na problematiku GDPR, muselo by se to řešit ve spolupráci s policií. Většinou docela dobře funguje jen samotná informace, že je místo sledováno,“ říká.

Lidem podle Kubáska chybí širší povědomí o tom, jak mohou s odpady naložit. „Když si pořizují nový stůl, starý postaví vedle popelnice. Podobně to dělají s matracemi, které jsou takovým evergreenem. Přitom dnes existují městská re-use centra. My třeba vedeme seznam e-shopů, kam se dá zanést papírová krabice a kde ji ještě využijí, místo aby šla rovnou na recyklaci,“ říká Kubásek.

Odpadky v ulicích potrápily přes svátky většinu Čechů, což ukázal i průzkum Iniciativy pro zálohování, podle které ulicím údajně uleví i plánovaný zálohovací systém na PET a plechovky. Během Vánoc se podle průzkumu s přeplněnými žlutými kontejnery setkaly tři čtvrtiny Čechů a 70 procent z nich si stěžovalo na nepořádek v okolí.

Už v červenci 2022 v průzkumu aplikace Instant Research agentury Ipsos uvedlo téměř 75 procent Čechů, že alespoň jednou měsíčně narazí na přetékající kontejner na třídění. Dva z pěti Čechů se pak minimálně jednou týdně potýkají s odpadem v okolí kontejnerů.

Irena Buřívalová
Irena Buřívalová

Irena prošla MF Dnes nebo ekonomickými týdeníky Euro a Czech Business Weekly. Nejradši píše o věčných chemikáliích v oblečení, ekologickém zemědělství, odpadech, rychlé módě a bioplastech.