Kam s e-cigaretou, prošlými léky či obaly od kávy? Téměř tři čtvrtiny Čechů třídí odpadky a velmi často správně. Chybovost při třídění se za poslední roky zmenšila. Existují ale určité typy odpadků, se kterými si ne každý ví rady.

Češi chybují při třídění odpadu stále méně, uvádí společnost Eko-kom, která v tuzemsku provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů. „Rezervy mají ale lidé v minimalizaci odpadu před vytříděním, tedy sešlapávání plastových lahví a plechovek nebo rozložení papírové krabice před vhozením do příslušné třídicí nádoby,“ uvádí mluvčí Eko-komu Lucie Müllerová.

Nejčastěji dělají chyby při třídění obalů složených z více materiálů. Ve špatných kontejnerech nebo rovnou ve směsném odpadu však opakovaně končí i několik specifických položek.

1. Obaly složené z více materiálů

Nejčastěji se chybuje při recyklaci kompozitních materiálů, tedy obalů, které jsou vyrobené z více vrstev materiálů a nejdou od sebe oddělit. Mezi takové obaly patří například blistry od léků nebo obaly od kávy, které jsou z hliníků a plastu. Takové typy obalů patří do směsného odpadu.

Jediným typem kompozitního materiálu, který se recyklovat dá, jsou krabicové obaly od nápojů – tetrapaky. „Stává se to u těch kompozitních obalů, které bývají označeny například C/PAP, tedy podobně jako nápojové kartony. Lidé se mylně domnívají, že do nádob na nápojové kartony mohou házet i ostatní obaly se stejným označením. Nápojovým kartonem je ale myšlen pouze krabicový obal od mléka, smetany, džusů, vín a podobně,“ vysvětluje Müllerová.

2. Jednorázové elektronické cigarety

Většina uživatelů vyhazuje jednorázové e-cigarety do směsného odpadu. Tam ale nepatří. Jedná se totiž o elektroodpad a tak by se s ním mělo zacházet. Správně by se po použití jednorázová e-cigareta měla vyhodit do kontejneru na elektroodpad, nebo ji člověk má odnést zpět prodejci, případně do sběrného dvora.

E-cigarety na jedno použití končí i s baterií v koši. Je to nesmyslné plýtvání

3. Bioplast není plast

Další problematickou položkou při třídění odpadu jsou bioplasty, které se nedají recyklovat a nepatří do žlutého kontejneru na plasty. „Pokud se jich sejde v kontejneru větší množství, pak mohou zásadně zkomplikovat recyklaci běžných plastů a zhoršit výslednou kvalitu recyklátu,“ vysvětluje Müllerová. Tašky z bioplastu by správně měl člověk vyhodit do černého kontejneru na směsný odpad.

4. Plata od vajec a ruličky od toaletního papíru

Změnou v posledních letech prošla recyklace ruliček od toaletního papíru a plat od vajec. Odpad, který dříve končil v černém kontejneru, by se dnes správně měl vyhazovat do kontejnerů na papír. „Technologický pokrok to změnil. Zpracovatelé už umějí znovu využít i tento papír,“ uvádí Alexandr Komarnický, tiskový mluvčí Pražských služeb.

Doba bezplastová: dřevěné lžíce ztrácejí tvar, znovupoužitelné nádobí zavádí málokdo

5. Plastové hračky s bateriemi nebo z více materiálů

Podle Eko-komu se ve žlutých popelnicích poměrně často vyskytují plastové hračky s baterií, které do kontejneru na plast nepatří. Hračky, které v sobě mají elektronické součástky, patří do elektroodpadu. Stejně tak by ve žluté popelnice neměly skončit plastové hračky, které mají kovové nebo skleněné komponenty. Pokud jsou složené z více materiálů, patří do směsného odpadu.

6. Prošlé a nevyužité léky

Léky patří do kategorie nebezpečného odpadu. Proto by v žádném případě neměly přijít do kontejnerů na směsný odpad. „Prošlé léky se za žádných okolností nevyhazují do koše ani nesplachují. Správně se mají odnést do lékárny, kde se bezpečně skladují a posléze odvezou do speciální spalovny na nebezpečný odpad, kde se zlikvidují,“ vysvětluje Komarnický z Pražských služeb.

Valentina Podlesná
Valentina Podlesná

Valentina vystudovala Univerzitu Karlovu, kde získala magisterský titul v oboru sociální a kulturní ekologie, předtím také bakalářský titul v oboru žurnalistiky. Zajímá se o komunitní zahrady i výrobu ekologických pracích prášků.