Firmy mohou na vybudování obnovitelného zdroje energie, například fotovoltaiky, získat dotaci. Může to mít ale svá omezení a vyplatí se prostudovat podmínky dané dotace. Některé totiž znemožňují do budoucnosti stát se součástí energetického společenství, tedy vzájemně s dalšími členy sdílet vyrobenou energii.

Asociace komunitní energetiky ČR sdružuje příznivce komunitní energetiky s cílem posílit decentralizaci energetiky a vytvořit po celé České republice energetické komunity, jejichž členové mezi sebou budou moci navzájem sdílet energii, kterou si vyrobí. Je otevřena každému, kdo má zájem vytvářet zelenou energii, a to jakýmkoliv způsobem, a sdílet ji mezi sebou v rámci institucí, ať už jde o spolky, družstva, či společnosti. Součástí těchto komunit mohou být obce, města, podnikatelé nebo majitelé rodinných domů.

Právě podnikatelé mohou pro výstavbu obnovitelného zdroje energie využít finanční podporu – dotaci. Aktuálně je vypsaných několik dotačních výzev. Firmám doporučuji, aby si podmínky jednotlivých výzev detailně prostudovaly. Následující podmínky jim totiž znemožňují stát se v budoucnu součástí nějakého energetického společenství.

V prvé řadě jde o to, že žadatel, resp. příjemce dotace nesmí poskytnout nepřímou výhodu (podporu) zákazníkům, konečným spotřebitelům a obchodníkům s elektřinou oceněním silové elektřiny z výrobny elektřiny cenou nižší, než je v daném místě a čase obvyklé.

Dále lze v rámci projektu uplatnit pouze jedno místo realizace, což znamená jedno odběrné nebo předávací místo.

Nevidím důvod, proč by se podnikatel, který si za finanční prostředky Evropské unie pořídí obnovitelný zdroj energie, nemohl stát součástí energetického společenství. Jakožto člen takového společenství by měl jeden hlas a podílel by se tak demokraticky s ostatními členy na možnostech sdílení energie a nastavení výhodných podmínek pro efektivní využití OZE pro všechny členy komunity.

Malí výrobci elektřiny od nového roku vydělají více na prodeji přebytků

Vstup do společenství je dobrovolný a prospěšný pro životní prostředí, společnost i energetiku a také vystoupit z něj lze zcela svobodně. Proč by měl být příjemce dotace takto znevýhodněn oproti například municipalitám? I podnikatelé by měli mít možnost podílet se na komunitní energetice. Její zapojení výrazně urychlí postupný přechod na čistší zdroje energie a ještě více nás přiblíží ekologičtější budoucnosti.

Je otázkou, zda by nestálo za snahu to v budoucnu změnit. Zkrátka se na danou věc podívat jinou optikou.

Patricie Čekanová
Patricie Čekanová

Patrície Čekanová je prezidentnou Asociace pro komunitní energetiku.