Prodej přebytků energie vyráběné z obnovitelných zdrojů bude od příštího roku pro majitele malých výroben z těchto zdrojů, hlavně fotovoltaických panelů, výhodnější a jednodušší. Stane se tak díky schválené vyhlášce o Pravidlech trhu s elektřinou, která od Nového roku umožní sdílení elektrické energie v rámci bytových domů.

Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, kterou minulý týden schválila Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ), od nového roku přinese kromě možnosti sdílení elektrické energie v rámci bytových domů i další změny. Jednou z nich je povinnost provozovatele distribuční sítě přidělit tak zvaný výrobní EAN i výrobnám bez licence na výrobu elektřiny. Pro majitele například malých solárních elektráren tak bude prodej přebytků elektřiny výhodnější a jednodušší.

Co to je EAN?

EAN je osmnáctimístný číselný kód, který slouží k identifikaci odběrného místa. Existují dva typy EANu. Prvním typem je tak zvaný spotřební EAN. Ten se přiřazuje všem odběrným místům a je určen pro odběr elektřiny z distribuční sítě. Druhý typ je tak zvaný výrobní EAN, který slouží k dodávkám elektřiny do distribuční sítě nezávisle na spotřebním EANu.

V čem spočívá výhoda dvou EANů?

V případě, že má zákazník pouze spotřební EAN, znamená to, že může přebytky do sítě prodávat pouze stejnému obchodníkovi, od kterého elektřinu nakupuje. Ten mu obvykle nabídne pouze fixní výkupní cenu, která bývá výrazně nižší než aktuální spotová cena.

Výhodou dvou EANů je, že zákazník si může zvolit libovolného obchodníka jak pro nákup elektřiny, tak pro prodej přebytků do sítě. Pro nákup elektřiny si tak zákazník může s obchodníkem ujednat fixní cenu a pro výkup přebytků si s jiným dohodnout výkup za spotové ceny. Výnosy z prodeje přebytečné elektřiny tak mohou být řádově mnohem vyšší.

Co se mění?

Až dosud platilo, že povinnost přiřadit výrobní EAN má distributor pouze v případě, že se dotyčný zákazník stane držitelem licence na výrobu elektřiny. V praxi někteří distributoři výrobní EAN na požádání přidělovali i malým výrobnám bez licence, jiní naopak ne.

Nově však platí, že pokud zákazník (bez ohledu na licenci nebo instalovaný výkon výrobny) požádá provozovatele distribuční soustavy o registraci výrobního EANu, distributor musí předávací místo registrovat vždy.

Pro majitele menších FVE bude s výrobním EANem prodej přebytečné elektřiny výnosnější a doba návratnosti celkové investice se tak zkrátí.

Pokud chcete výrobní EAN získat, oslovte svého distributora, který vám ho přidělí. Poté si budete moct najít nového obchodníka, kterému své přebytky prodáte.

Komunitní energetika pomáhá srazit ceny energií. Česko v ní ale zaostává

Související změny v právní úpravě obnovitelných zdrojů energie (OZE)

Ke zrychlení výstavby OZE a rozvoji komunitní energetiky dále vláda aktuálně chystá následující legislativní úpravy.

Poslanecká sněmovna v současnosti projednává novelu energetického zákona (tzv. lex OZE I, pozn. aut.), podle které pro výrobny OZE do 50 kWp v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše nebude vyžadováno územní ani stavební povolení. Zároveň tato novela zvyšuje hranici pro povinnost mít licenci na výrobu elektřiny z dosavadních 10 rovněž na 50 kWp. Tím se také zvětšuje skupina obnovitelných zdrojů, pro kterou novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou zavádí povinnost přidělit na žádost druhý EAN.

V pondělí 5. prosince také skončilo meziresortní připomínkové řízení další novely energetického zákona (tzv. lex OZE II), která do českého právního řádu zavádí pojem energetického společenství a sdílení elektřiny. Tím umožní vznik komunitní energetiky.

Avatar
Vavřinec Dudek

Vavřinec Dudek je právníkem společnosti Frank Bold.