Patricie Čekanová

O Patricie Čekanová

Patrície Čekanová je prezidentnou Asociace pro komunitní energetiku.
Přejít nahoru