Kapr se týdny od výlovu tísní v sádkách a kádích, pak se přidusí cestou od stánku v igelitové tašce, zaplave si ve chlorované vodě ve vaně a nakonec ho někdo amatérsky zabije. Podle rybářů, veterinářů i neziskových organizací při tom zbytečně trpí. Někteří proto navrhují zakázat možnost odnést ho živého od prodavače a doma sprovodit ze světa.

Aktivisté z organizace Compassion in World Farming (CIWF) dnes 5. prosince předávají pirátské poslankyni Kláře Kocmanové online petici. Chtějí tak zahájit osvětu poslanců formou vánočních onlinových pohlednic od lidí, které mohou poslancům posílat na stránce rybolove.cz. Podle vedoucí CIWF Česko Romany Šonkové má kampaň s názvem Hlas pro kapra pomoci prosadit zákon, který by nákup živých kaprů zakázal.

Opírá se přitom o názory expertů, například o stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat, což je odborný poradní orgán ministra zemědělství. „Ústřední komise pro ochranu zvířat (…) důrazně doporučuje, aby ryby určené k následné konzumaci byly při prodeji odborně usmrceny prodejcem či jím k tomu určeným a vyškoleným personálem,“ píše se v něm.

To, že při nákupu kaprů v živém stavu dochází k výraznému zhoršení jejich životních podmínek, zase uvádí zpráva „Rizika snížení welfare kaprů při stánkovém prodeji“ od Kristíny Svitačové a Ondřeje Slavíka z České zemědělské univerzity. Rovněž Státní veterinární správa a Rybářské sdružení ČR ve doporučují nechat si rybu při nákupu odborně usmrtit.

Přidušení i teplotní šok

„V aktuální kampani chceme dosáhnout toho, aby si lidé nekupovali domů živé kapry. Přenos v igelitové tašce, pobyt ve vaně a následné neodborné usmrcení působí kaprům zbytečné utrpení, jak dokládají vědecké poznatky. V tašce se kapr dusí, ve vaně zažívá teplotní šok a stres z nevhodného prostředí a během zabíjení často není dostatečně omráčen. Doporučujeme lidem, aby kupovali kapry chlazené, stejně jako to dělají u ostatního masa, nebo si dojeli pro čerstvě zabitou rybu na sádky, protože takové ryby byly ušetřeny i stresující přepravy a netísnily se v kádích,“ vysvětluje Šonková. Ani když si lidé kapra koupí a v dobré víře ho vypustí po svátcích do řeky, nemá takový jedinec příliš velké šance na přežití.

Od výlovu jsou totiž kapři v sádkách v malých nádržích a nekrmí se. „Rybáři sice argumentují tím, že ryba přes zimu spí, takže má metabolický klid, ale když se s ní manipuluje, tak vyčerpává své energetické zásoby. Proto bychom kapra rozhodně neměli vypouštět do volné přírody, protože v této fázi je vyhladovělý, má porušený ochranný sliz, někdy může být i poraněný. Většinou ho nečeká nic jiného než utrpení a smrt, případně živoření až do jara,“ dodává Šonková. Živého kapra si přitom kupuje asi 20 procent zákazníků.

„Petici CIWF jsem podepsala již minulý rok. Budu prosazovat, aby došlo k zákazu prodeje živých ryb, respektive povinnosti usmrcování konzumních ryb při prodeji. Doplňuji, že nejde o zákaz kupování či dokonce konzumace ryb. Jde pouze o snahu předejít zbytečnému dalšímu utrpení těchto živých tvorů,“ uvádí poslankyně Kocmanová.

Zdroj: Rybářské sdružení ČR; pozn.: bez výlovu ryb na udici
Vánoční svátky oleje. Zbylý tuk z kapra nepatří ani do dřezu ani do záchodu

Tři tisíce kapřích stánků

Ani zabíjení kaprů na stáncích nemusí být podle Šonkové ideální. „Podle zákona je způsob zabití přesně popsán. Je povinnost, že prodejce má vyškolit své lidi. Otázka je, jestli se to dá uhlídat. I když jsou kontroly ze strany veterinárních inspektorů v poslední době lepší a častější, nedělám si iluze. Kapra efektivně omráčit není vůbec jednoduché i při kvalifikované porážce. Nicméně to, co se děje na stáncích, je dobře definované zákonem, lze to kontrolovat a porušení zákona trestat. Jakmile je kapr prodán živý, už nelze zacházení s ním nijak kontrolovat,“ vysvětluje Šonková.

Podle Státní veterinární správy inspektoři každoročně zkontrolují několik stovek prodejních míst s kapry po celé zemi. Při kontrolách se zaměřují jak na hygienické podmínky prodeje, tak na welfare živých ryb a dodržování pravidel při jejich usmrcování.

„Pro striktní zákaz (prodeje živých kaprů) nejsme. Stánkový předvánoční prodej je v našich končinách tradicí. Zásadní z pohledu veterinárního dozoru je, aby se prodejci řídili platnými předpisy a dodržovali pravidla jak z pohledu welfare zvířat, tak hygieny potravin včetně například zacházení s vedlejšími živočišnými produkty (v tomto případě zejména odpady vznikajícími při kuchání ryb). Nicméně dlouhodobě doporučujeme nakupujícím, aby si kapra nechali na stánku usmrtit, případně vykuchat od odborníka,“ píše veterinární správa ve stanovisku pro Ekonews.

Podle instituce prodejci loni nahlásili před Vánoci více než 3000 prodejních míst. Letošní statistiky budou známé až v polovině prosince, nicméně podle odhadů správy prodeje spíše narůstají. Někteří obchodníci totiž začali provozovat pojízdný prodej a objíždějí stovky míst, zejména malé obce. Závad zjištěných u prodejců vánočních kaprů loni nicméně meziročně ubylo. Problémy se objevily u 2,2 procenta kontrol z celkových 758 provedenými před Vánocemi.

Zdroj: Rybářské sdružení ČR; pozn.: V drtivé většině jde o kapry.
Tisíce háků a stěna smrti. Reportáž o nelegálním lovu tuňáků a mečounů ve Středozemním moři

„Kapra kupte nejlépe na sádkách“

Rybář Jaroslav Dvořák je toho názoru, že ryby si zaslouží důstojný přístup jako ostatní zvířata. Podle něj už v tuto chvíli na věc pamatují předpisy na ochranu zvířat proti týrání. „Nejsem etolog, ale jako sportovní rybář musím vnímat alespoň to, že ryba není sportovní náčiní jako třeba míč. Je třeba brát v úvahu, že neustále bojuje o život. Štika nebo pstruh se zbavuje nástrahy výskokem z vody, kapr má snahu zajet pod kořeny a zamotat vlasec. Toto chování lze přisoudit určitému racionálnímu uvažování, kterého je ryba schopna. Ryba by se nebránila, pokud by nebyla stresována, takže něco vnímat musí,“ myslí si Dvořák.

Zákazníkům by doporučil kupovat ryby od rybníkářů, kteří hospodaří šetrným způsobem, omezují množství ryb v rybnících v souladu s požadavky ochrany přírody a dbají na čistotu vody jak v rybnících, tak jiných rybochovných zařízeních. Podle něj je ale zároveň namístě si uvědomit, že od 60. let se produkce kapřího masa na hektar vodní plochy přibližně zdvojnásobila, a to vlivem šlechtění i způsobu hospodaření, což nesvědčí ekosystémům rybníků.

„Spotřebitelům bych doporučoval pořizovat kapra den před jeho konzumací a nechat ho usmrtit v místě prodeje, kde je omráčen úderem do temene hlavy a vykrven. V případě, že zákazník ví, že nebude konzumovat hlavu ani vnitřnosti a ani je nemá komu věnovat, je vhodné zakoupit kapra již vykuchaného,“ doporučuje. Díky tomu si tyto části může koupit jiný zákazník, takže neskončí v popelnici. „V poslední době jsou ryby stále častěji nabízeny rovnou na sádkách, kde jsou obvykle také lepší podmínky pro usmrcování a zpracování ryb,“ dodává.

Zdroj: Rybářské sdružení ČR
Nemléko a netuňák ne! Zastánci rostlinných alternativ tvrdí, že stát příliš horlivě prosazuje nařízení EU

Lidl prodej zakázal už loni

Řetězec Lidl už loni prodej živých kaprů před svými prodejnami zakázal. Podle vyjádření pro Ekonews na tom nehodlá nic měnit. Kaufland, který spadá stejně jako Lidl do německé skupiny Schwarz, nic takového neplánuje.

„V případě prodeje kaprů se jedná o českou tradici a zájem zákazníků o ně stále trvá. Je pro nás důležité, aby prodej kaprů probíhal za dodržování všech pravidel a samozřejmě co nejšetrnějším způsobem ke zvířatům,“ sdělila mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

I města mohou prodeje kaprů zakázat, na Slovensku tak učinila například Žilina. Zástupci Prahy se k zákazu vyjadřovat nechtějí. „Kontrolu prodeje kaprů provádějí inspektoři Státní veterinární správy,“ napsal Ekonews mluvčí Prahy Vít Hofman. A ani v Brně to nepovažují za otázku, kterou by měli řešit. „Na magistrátu jsme na Oddělení stížností neevidovali v posledních letech žádné podněty v této věci. Pokud by se měla měnit legislativa, tak nejspíš na celostátní úrovni,“ odpověděl mluvčí Filip Poňuchálek.

Čeští kapři míří do Německa i do Francie

– Největšími producenty kaprů v Evropské unii je Česko, Polsko a s odstupem za nimi Maďarsko. V roce 2021 se v tuzemsku vylovilo 17,6 tisíce tun kaprů, v Polsku 15,9 tisíce a v Maďarsku 11,3 tisíce tun. Z celkových 52,2 tisíce tun kaprů vylovených v Evropské unii tyto tři státy obsáhly 86 procent produkce. Za těmito statistickými údaji se skrývají desítky milionů ryb.

– Největším vývozním trhem pro živé české kapry bylo předloni Polsko (2,9 tisíce tun) následované Německem (2,7 tis. tun), Slovenskem (1,1 tis. tun), Rakouskem (0,7 tis. tun.) a Francií (0,5 tis. tun). Dohromady Česko v roce 2021 vyvezlo 9,7 tisíce tun živých kaprů.

– Většina kaprů v Česku se prodává prodejcům nebo přímo zákazníkům zaživa. Odhaduje se, že jen zhruba 10 až 12 procent ryb se zpracovává v rybích zpracovnách. Až 85 procent všech ryb se prodá před Vánoci. V roce 2021 se vánoční kapři prodávali na 3 000 místech.

Zdroj: CIWF, FEAP, eAgri

Irena Buřívalová
Irena Buřívalová

Irena prošla MF Dnes nebo ekonomickými týdeníky Euro a Czech Business Weekly. Nejradši píše o věčných chemikáliích v oblečení, ekologickém zemědělství, odpadech, rychlé módě a bioplastech.

Tereza Koudelová
Tereza Koudelová

Tereza studuje žurnalistku na FSV UK. Je spoluzakladatelkou české pobočky mezinárodní organizace Sea Shepherd, která se zabývá ochranou mořských ekosystémů. Nejradši píše o všem, co se pojí s oceány.