Jak mohou obce zlepšit stav zemědělské krajiny a jak na to mohou získat finance? Na tyto a další otázky je zaměrený seminář Nadace Partnerství určený pro představitele obcí, kteří se chtějí na zlepšení zemědělské krajiny ve svém katastru aktivně podílet.

Seminář míří na starosty, místostarosty, členy zastupitelstva nebo úředníky zodpovědné za majetek obce nebo životní prostředí. Jeho cílem je zorientovat se v dané problematice a ukázat, jaké jsou možnosti nakládání s obecními zemědělskými pozemky. Dalším tématem budou také možnosti financování těchto opatření z dotačních programů, které nevyžadují žádnou finanční spoluúčast obce.

Na semináři vystoupí Martin Smetana, expert pro adaptační opatření v krajině, který se bude věnovat konkrétním řešením. Po semináři bude možné domluvit i individuální konzultace.

„Absolvent semináře bude schopen zhodnotit možnosti obnovy krajiny ve svém katastru. Bude vědět, jak se posunout od záměrů k jejich realizaci a jak přitom včas reagovat a získat další potřebné informace,“ uvedl k tomu ředitel Nadace Partnerství Petr Kazda.

Seminář se uskuteční on-line 15. dubna 2021, registrovat se na něj můžete na webových stránkách Nadace Partnerství. Kapacita semináře je třicet účastníků, cena za jednoho účastníka je 1950 Kč.

Obce jsou podle Nadace Partnerství významnými vlastníky zemědělské půdy a mohou tak výrazně přispět ke zlepšení jejího stavu. Obecní pozemky jsou většinou propachtovávany jako orná půda. Mnohé z nich jsou historickými polními cestami, které byly rozorány.

A právě obnova obecních polních cest může být jednou z možností, jak rozbít velké lány polí na menší celky, což je řešení, do kterého se zemědělcům příliš nechce. Obnova, zatravnění a vysázení stromů kolem polních cest by mohla pomoci zadržet vodu v krajině a zmírnit erozi.

Velké lány polí vysušují a oteplují krajinu, což prohlubuje potíže se suchem a celkově stav krajiny zhoršuje. Zemědělské sucho postihlo většinu Česka, eroze z polí ročně odplaví dvacet jedna milionů tun půdy, která tak ztrácí svoji biologickou hodnotu. Erozní materiál z polí se navíc dostává do vody a zazemňuje dna rybníků a vodních toků, což poškozuje celý jejich ekosystém, vysvětlil v nedávném rozhovoru Jindřich Duras.

 

Veronika Němcová
Veronika Němcová

Veronika se novinařině vyučila v redakci MF Dnes, kde se s Martinou seznámily. Později psala pro Forbes či Měšec.cz. V Ekonews má na starosti hlavně finance. Ráda řídí elektrická auta, miluje běhání brzy ráno a plavání pozdě večer.