Evropská komise schválila v červnu první právně závazný plán na snížení používání pesticidů, a to o polovinu do roku 2030. Vědci a ekologické organizace nyní varují, že jedovaté látky na pole možná budou nadále proudit stejným tempem, protože plánu hrozí zpoždění. Česko se přitom dlouhodobě potýká se znečištěním vod pesticidy.

Na šest set evropských vědců podepsalo výzvu, která má podpořit omezení používání pesticidů. I když Evropská komise plán schválila již v červnu, nyní hrozí jeho odklad. Některé státy včetně Česka podporují, aby se dopady návrhu Komise na omezení pesticidů dodatečně zhodnotily. Zastánci odkladu přitom argumentují i hrozící neúrodou a hladem kvůli válce na Ukrajině.

„Zatímco evropští ministři a jejich experti na summitu COP15 v Montrealu jednají o mezinárodní úmluvě na ochranu biodiverzity s cílem zastavit dramatický úbytek biodiverzity, jejich protějšky pomalu zabíjejí smysluplný legislativní návrh Evropské unie na snížení pesticidů, a blokují tak velmi potřebnou ochranu biodiverzity,“ píší vědci v dokumentu. V Česku o jejich návrhu informuje především Hnutí Duha.

Lobbyistické organizace zastupující velké výrobce pesticidů se snaží o zpomalení přijetí legislativy, protože by teoreticky mohlo vést i k zastavení celého procesu. Pokud nebude legislativa přijata do konce mandátu současné Evropské komise v roce 2024, spadne ze stolu, napsal web Politico.

Martin Rexa, který se pesticidy a zemědělstvím zabývá v Hnutí Duha, upozorňuje, že české ministerstvo zemědělství návrh na dodatečné hodnocení dopadů předložilo nejprve stálým zastupitelům členských států, kteří jej schválili. Rozhodovat o něm však musí ještě ministři, a to průmyslu právě dnes 19. prosince. Ministři zemědělství by totiž návrh už projednat nestihli. „Jde o Radu ministrů, která s pesticidy nemá nic společného a kde bude požadavek jako takzvaný A-point schválen formálně, bez politické diskuze,“ říká Rexa.

Pijeme vodu s pesticidy. Některé vodní nádrže se snaží o změnu

Optimismus založený na nepřesných číslech, kterých není mnoho

Ministerstvo zemědělství potvrdilo, že návrh na dodatečné hodnocení dopadů podporuje. „Česká republika považuje požadavek na doplnění dopadové studie za legitimní, ale zároveň nechce prodlužovat nebo dokonce přerušit proces projednávání navrhovaného předpisu. Dopad návrhu nařízení je třeba v této nelehké geopolitické situaci doplnit o některá data, která napomůžou kvalifikovanému rozhodnutí,“ uvedl za úřad Vojtěch Bílý z tiskového oddělení ministerstva zemědělství.

Zdráhavý byl už postoj českého ministerstva zemědělství ke zmiňovanému návrhu Evropské komise na závazné snížení množství používaných chemických látek. Sice jej podporuje, ale druhým dechem vždy dodává, že snažit se musí hlavně jiné státy a že Česko už udělalo ve snižování pesticidů dost.

Česká republika patří mezi členské státy, které již dosáhly značného snížení množství používaných přípravků na ochranu rostlin, a tento trend trvá již řadu let. Celková spotřeba přípravků na ochranu rostlin poklesla v ČR za posledních deset let o zhruba dvacet procent a spotřeba účinných látek dokonce o zhruba třicet procent. Je proto namístě podpořit iniciativy, které mají za cíl dosáhnout spravedlivého a přiměřeného procentuálního snížení v rámci jednotlivých států tak, aby celounijní cíl padesátiprocentního snížení do roku 2030 byl dosažen,“ zopakoval mluvčí resortu.

Čísla, o která se úřad opírá, ale nejsou spolehlivá, jak Ekonews letos popsaly v sérii článků na téma pesticidy. Nejvyšší kontrolní úřad už dříve upozornil, že data vycházejí z příliš malého vzorku zemědělců, nikdo je neověřuje a elektronicky se předávají jen na dobrovolné bázi.

Výsledky měření pesticidů ve vodách pak žádná zlepšení nevykazují. Zhruba čtyřicet procent tuzemských podzemních vod obsahuje podle posledních měření nadlimitní množství pesticidů, u povrchových vod jde o dvacet procent. I kvůli špatným výsledkům měření pesticidů ve vodách proto Evropská komise Česko vyzvala, aby svůj plán na snížení pesticidů zlepšila a hlavně si dala konkrétní cíle. Ty nyní chybí.

Martina Patočková
Martina Patočková

Martina se věnuje ekonomické novinařině už déle než dvacet let. Začínala v ČTK a pokračovala v MF Dnes, psala pro E15 či Reportér Premium. V červnu roku 2020 založila s Veronikou web Ekonews.