Evropská komise v rámci své strategie Z farmy na vidličku slíbila snížit do roku 2030 používání pesticidů na polovinu. Otázkou je, jak toho dosáhnout. Z dokumentu, který získal web Euractiv, vyplývá, že cíl by měl být právně závazný na evropské úrovni. Členské státy ovšem rozhodnou, jaké cíle si samy stanoví.

Rozhodnutí by mělo padnout v druhé polovině března. Strategie Z farmy na vidličku (Farm to Fork Strategy) je klíčovou součástí Evropské zelené dohody. Jak začátkem února informoval server Euroactiv, hlavní nevyřešenou otázkou ohledně pesticidů zůstává rozhodnutí, zda by měl být cíl jejich snížení právně závazný anebo by jej mělo být dosaženo „dobrovolně“, prostřednictvím například podpory nových technologií zaměřených na redukci spotřeby pesticidů.

Podle zmíněného návrhu se Komise kloní spíše k první variantě, tedy učinit cíle na úrovni členských států Evropské unie právně závazné, avšak s tolerancí drobných odchylek. Členské státy by podle návrhu nesměly stanovit své cíle nižší než 45 procent, aniž by prokázaly, že zvolená úroveň je odůvodněna třeba změnami ve struktuře používaných pesticidů. Při stanovování svých cílů mohou státy brát do úvahy vlastní podmínky, a to až zpětně od roku 2011.

V podobném ustanovení, pokud bude schváleno, může být zakopaný pes i pro Českou republiku. Místní zemědělská lobby v podobě Agrární komory či Zemědělského svazu, vždy upozorňuje, že spotřeba pesticidů v Česku klesá. Experti většinou upozorňují na jiné jevy.

„Hnojení dusíkem je dneska úplně stejné jako za vrcholného komunismu. Hnojení fosforem tolik ne, protože fosfor je drahý a vydrží v půdě docela dlouho, zatímco dusičnany se velmi rychle vypláchnou,“ uvedl například loni v rozhovoru pro Ekonews přírodovědec Jakub Hruška.

Doporučení Komise závazná nebudou

Na nelepšící se situaci s pesticidy loni poukázal i Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloři poukázali na to, že do zemědělství v uplynulých letech plyne ročně přes třicet miliard korun na dotacích, které však nemotivují zemědělce, aby využívání pesticidů snížili. Zpráva NKÚ tak poukazuje na opak toho, co dlouhá léta tvrdí velkozemědělci. Tedy, že množství používaných pesticidů klesá.

Čtěte také Pesticidy nejsou jed, ale lék, zlobí se Agrární komora na dětský pořad ČT

Předpokládá se, že každý z členských států navrhne Komisi dva vnitrostátní cíle ke snížení spotřeby pesticidů –  jeden pro používání a rizika přípravků na ochranu rostlin (Plant Protection Products) a jeden pro použití nebezpečnějších přípravků na ochranu rostlin – spolu s podrobnými údaji, které umožní ověřit, zda splňují požadované podmínky.

Předloha návrhu obsahuje i ambiciózní zákaz všech chemických pesticidů ve veřejných parcích, zahradách a v městských zelených plochách. Zakázán bude rovněž letecký postřik, s výjimkou míst, kde neexistuje žádná jiná alternativní metoda k letecké aplikaci pesticidů.

Kateřina Hefler
Kateřina Hefler

Kateřina Hefler se ve volném časem věnuje hlavně focení, její práci je ke shlédnutí zde na www.katerinahefler.com a některé její fotky můžete vidět i na Ekonews.