Podle aktuální zprávy Global Deposit Book 2022 organizace Reloop je na světě přes pět desítek zálohovacích systémů pro nápojové plechovky a PET lahve. Do roku 2026 bude na základě odhadů zprávy žít 748 milionů v jurisdikcích se zálohovacími systémy, což je dvojnásobek oproti aktuálními stavu.  

„Skutečnost, že žádná jiná metoda nedokáže efektivně získat nazpět 90 procent nápojových obalů, je důvodem, proč se vlády po celém světě opětovně zajímají o zálohovací systémy,“ napsala Clarissa Morawski, ředitelka a spoluzakladatelka Reloop. „Díky sběru velkého objemu vysoce kvalitního, barevně sjednoceného materiálu, jsme získali cirkulární řešení, díky kterému můžeme z použitých nápojových obalů opakovaně vyrábět nové,” připomíná hlavní přínosy systému Morawski hned v úvodu zprávy.

Zálohovací systémy mají státy v Severní i Střední Americe, Karibiku, Africe, na Středním východě, v Asii i Oceánii. Evropa už má být brzo pokrytá téměř celá (zatím se jedná o třináct států, v roce 2023 přibydou další čtyři), až na výjimky, kam zatím patří i Česko. V rámci Evropské Unie byl zálohovací systém pro PET a plechovky zaveden v první polovině loňského roku v Lotyšsku, na Slovensku a nedávno i na Maltě, kde je zájem poháněn i turistickým ruchem, v jehož důsledku se všude povalují odpadky.

Na Slovensku se zálohování týká jednorázových plastových a plechovkových obalů na nápoje s objemem od 0,1 do 3 litrů. Záloha činí 15 centů (necelé 4 koruny). „Prostřednictvím tří tisíc sběrných míst mají už teď vysbíraných zhruba 800 milionů nápojových obalů, které jsou následně recyklovány do nových lahví a plechovek. Systém vysbírá i přes čtyři miliony obalů každý den. V průběhu pouhých deseti měsíců Slováci vybudovali třídící centrum, pět meziskladů i IT systém. Míra sběru již přesahuje 70 procent,” říká Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování.

Některé evropské státy své zálohování také rozšířily. Například Nizozemsko letos roku plánuje do systému přidat nápojové plechovky, ve švédském systému, který je nejstarší, se součástí zálohování stanou v lednu 2023 i džusy a sirupy.

Změny pohání EU

Jak připomíná zpráva, klíčový faktor, který zvyšuje zájem v Evropě, jsou požadavky EU v rámci směrnice o jednorázových plastech (angl. Single-use Plastics Directive, zkráceně SUPD), která vyžaduje, aby členské státy zajistily do roku 2029 recyklaci 90 procent plastových nápojových lahví. V tomto ohledu si v Reloop věří. Například Německo prý vykazuje 98 procentní úroveň zpětného odběru nápojových obalů.

Ministerstvo slibuje, že zálohování PETek a plechovek bude. Češi by přistoupili na 4 koruny

Dalším z argumentů organizace, na který Evropané slyší dobře, je viditelný úbytek „litteringu“. V zemích, kde je zálohování zavedeno, registruje Reloop pokles znečištění volně pohozeným odpadem o téměř 79 procent oproti roku 2017.

Rok 2022 přiblížil i Českou republiku k zálohování PET lahví a plechovek. Ministerstvo životního prostředí nedávno přislíbilo připravit potřebnou legislativu. Aby se stihly první cíle EU pro rok 2025 a také splnily nové povinnosti 90procentní míry sběru nápojových obalů v roce 2026 či povinného obsahu recyklátu 65 procent v roce 2040 v souladu s návrhem nového Nařízení o obalech a obalovém odpadu od Evropské komise, bude třeba, aby si úředníci pospíšili.

Milníky roku 2022

  • Leden 2022: Slovensko začalo zálohovat
  • Únor 2022: Lotyšsko začalo zálohovat
  • Květen a září 2022: Dopadová studie CETA předpokládá po zavedení systému záloh možné navýšení celkových nákladů měst a obcí o 0,035 % za předpokladu, že by všechny náklady byly přeneseny právě na obce.
  • Červenec 2022: Průzkum veřejného mínění potvrdil, že pohozené odpadky trápí téměř celou populaci, 9 z 10 Čechů věří, že zavedení záloh na PET lahve a plechovky výrazně omezí odhazování odpadků a bude motivovat Čechy vracet nápojové obaly do sběrných míst. Tři čtvrtiny Čechů jako problém vnímají také nízkou míru recyklace vytříděného plastu.
  • Srpen 2022: ČR přijala směrnici o jednorázových plastech. Novela umožnila i dobrovolné zálohování, to ale není schopno zajistit pozitivní dopady plošného zálohového systému jako jsou vysoká míra sběru k recyklaci nebo snížení množství pohozených nápojových obalů na veřejném prostranství.
  • Září 2022: Iniciativa pro zálohování představila parametry systému. Navrhuje zálohovat plastové a kovové obaly o objemu od 0,1 do 3 litrů. Do sítě sběrných míst budou patřit všechny obchody s potravinami větší než 50 m2 a čerpací stanice. Celkem se jedná o téměř 11 tisíc sběrných míst. Výše zálohy bude v intervalu od 3 do 5 korun.
  • Listopad 2022: Průzkum veřejného mínění společnosti Ipsos ukázal, že tři čtvrtiny spotřebitelů jsou zcela jasně pro zálohování PET lahví a sedm z deseti je pro zálohování plechovek.
  • Zpráva MŽP o přípravě zákona
  • Evropská komise představila nový návrh Nařízení o obalech a obalovém odpadu, které zavádí povinnost pro členské státy EU zavést zálohový systém na PET lahve a plechovky, pokud země nejsou schopny vysbírat 90 procent těchto nápojových obalů v roce 2026. Návrh nařízení navyšuje také podíl povinného obsahu recyklátu v nových plastových lahvích až na 65 procent v roce 2040.

Zdroj: Iniciativa pro zálohování

Partnerem článku je Iniciativa pro zálohování. Obsah vytváří redakce Ekonews.

Redakce

Ekonews je web o udržitelnosti, který hledá v ekologických tématech ekonomické souvislosti a mezi byznysmeny chuť dělat věci ohleduplněji k životnímu prostředí.