Životnost praček se zkracuje. U zpracovatelů elektroodpadu tak končí nejen staré spotřebiče, ale někdy i ty zánovní. Převážná část materiálu z vysloužilé pračky se však dá znovu využít.

Pračky a další elektrozařízení obsahují mnoho materiálů, které lze opětovně použít. Začátek recyklace začíná odevzdáním vysloužilého spotřebiče ve sběrném dvoře nebo na příslušných sběrných místech. Je ale možné nechat jej odvézt přímo od svého domu.

„Pokud se lidem podaří nashromáždit více než deset kilogramů elektrozařízení, mohou si prostřednictvím online formuláře objednat svoz, který je za splnění hmotnostních a rozměrových podmínek bezplatný, a to díky naší službě Buď líný,“ popisuje princip služeb Barbora Stárková z REMA Systém, neziskově hospodařící akciové společnosti, která se zabývá recyklací odpadů elektrických a elektronických zařízení.

„Pro odevzdání menšího množství vysloužilého elektra do váhy deseti kilogramů nebo použitých přenosných baterií a akumulátorů pak slouží služba re:Balík,“ dodává Stárková.

Ručně, nebo do drtičky

Pračky se zpracovávají dvojím způsobem. Buď se ručně rozeberou, nebo rozdrtí. Pokud jde o ruční práci, zaměstnanci REMA Systém pračky rozeberou na jednotlivé díly. Ty, které jdou znovu využít, se zpracují a prodávají dál jako znovu využitelná surovina. Co recyklovat nejde, putuje do spalovny. Takového materiálu je ovšem menšina. Aby se totiž v případě elektrozařízení mohlo hovořit o jejich recyklaci, musí se z nich znovu využít 80 až 85 procent materiálu.

Při demontáži se pračky rozeberou a jejich části roztřídí podle jednotlivých druhů použitých materiálů. Odstřihne se napájecí kabel, odstraní dveře, dále plast kolem nich. Rozebírá se také plastový korpus, který zakrývá tělo pračky. Separuje se elektromotor, tištěný spoj a buben, který bývá obvykle nerezový.

Ze staré pračky a dalších spotřebičů pak vznikají produkty určené pro další výrobu. Jde o směsi nedrcených železných a neželezných kovů. Pro další výrobu se využívají také plasty (ABS a PPTV). Polypropylen je okamžitě použitelný do výroby, jelikož plně nahrazuje primární surovinu.

Beton, který v pračce zajišťuje stabilitu, se dá rozdrtit a použít třeba do asfaltu. Znovu využít se dá také sklo.

Ztlumení topení pomůže, vypnutí nikoliv. Spousta drobností, jak ušetřit energie

Třiadvacet tisíc tun elektrozařízení

Nejcennější z celé pračky je elektromotor s hliníkovým tělem. Cenné jsou i kabely a tištěný spoj, který se dále prodává, protože se z něj dají využít vzácné kovy. Podle Tomáše Peška ze společnosti REMA Systém je však zpracovatelů, kteří pračky demontují ručně, v Česku menšina. Velké spotřebiče se spíše drtí a vytěží se z nich zejména kovy.

„Tam, kde se využívá ruční práce, je to vesměs kvůli tomu, aby se neznehodnotily desky plošných spojů. Anebo se v zařízení nachází něco, co se drtit nemůže, jako například CRT sklo. Sklo obecně je špatné na drcení, je velmi abrazivní a tupí nože,“ upozorňuje Pešek.

Společnost REMA Systém vloni sebrala 23 022 tun odpadních elektrozařízení. Největší hmotnostní podíl z toho představovala velká zařízení, tedy domácí spotřebiče jako pračky či myčky nádobí.

„Těch jsme sebrali přes 7 239 tun. Celkem jsme v roce 2021 zpracovali 18 711 objednávek, kam patří svozy, ale i další typy objednávek,“ uvedla Barbora Stárková. REMA zajišťuje zpětný odběr pro 12 285 zákazníků na 21 500 sběrných místech.

Pračky budou mít právo na opravu

Materiály, ze kterých jsou pračky vyrobené, se v průběhu let mění. Zatímco dříve převažovaly kovy, dnes jsou to plasty. To ovlivňuje i jejich životnost, která se v posledních letech zkracuje. „Starší pračky měly násobně větší životnost. Vydržely 15 až 25 let, teď se často vyhazují pračky staré tři až čtyři roky,“ říká Petr Kořínek, který se dlouhodobě zabývá servisem a opravami praček.

Aby se vršení elektroodpadu omezilo, plánuje Evropská unie zavedení nové legislativy známé jako právo na opravu. Ta bude vyžadovat delší životnost elektroniky, aby spotřebiče mohly být snadněji opraveny a aby jejich části byly snadno vyjímatelné. Jeho součástí by podle europoslanců měla být také dostupnost náhradních dílů, návody na opravu a údržbu a digitální pasy výrobků. Legislativní návrh práva na opravu lze od Evropské komise očekávat ve druhé polovině tohoto roku. Platit by měla zhruba do dvou let.

Partnerem článku je REMA Systém. Obsah vytváří redakce Ekonews.

Redakce

Ekonews je web o udržitelnosti, který hledá v ekologických tématech ekonomické souvislosti a mezi byznysmeny chuť dělat věci ohleduplněji k životnímu prostředí.