Vánoce nejsou jen svátky setkávání rodiny, přátel, obdarovávání se, ale i svátky, kdy se většina domácností pouští do smažení kapra či řízků. A s tím výrazně narůstá spotřeba olejů. Otázka zní, kam s nimi po dosmažení? Do dřezu ani záchodu nepatří. Oleje jde totiž dobře zpracovat a jako takové patří do speciální popelnice.

„Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká odolný materiál, který je může zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se nalepuje na stěny potrubí stok, nastává chemická reakce a vzniklé sloučeniny urychlují korozi,“ popisuje Marek Síbrt, mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, jaké dopady má lití olejů do kanalizace.

Nejde přitom o malý problém a vzhledem k dostupným datům je jasné, že většina domácností zatím skoncuje s olejem po kaprovi tou nejjednodušší cestou. Pro představu o jaké jde množství, například společnost Trafin Oil, která má nyní v Česku 1,5 tisíce popelnic, sebrala loni přes dvě stě tun olejů. O rok dříve, kdy s projektem sběru od domácností začala, to bylo o polovinu méně. V lednu a únoru, kdy se do popelnic dostává právě „vánoční“ olej jde přitom zpravidla o čtyřicetiprocentní nárůst ve sběru oproti průměrnému měsíci.

Společnost Trafin Oil je největším středoevropským zpracovatelem olejů, ročně jich zpracuje přes deset tisíc tun. Z toho domácnosti zatím představují jen minimální podíl. Firma v nich však vidí potenciál do budoucna, který odhaduje na 1,3 kilogramu na osobu a rok.

„Průměrně se nyní pohybujeme mezi patnácti až dvaceti procenty s tím, že chceme do pěti let docílit padesáti procent z potenciálu produkce odpadu v domácnostech,“ popisuje Jan Hába ředitel Trafin Oil, která je nyní živa z olejů v restauracích.

Cesta vede podle Háby kromě edukačních kampaní (firma například provozuje web tridimeoleje.cz), skrze rozšiřování sítě popelnic. „Chceme, aby měl každý občan k olejové popelnici blízko a aby skutečně odnesli všichni svůj jeden kilogram,“ uvádí s tím, že pak se dostanou na výkonnost přes tisíc tun měsíčně. To je současná produkce Trafin Oil z restaurací za Česko, Polsko a Slovensko. „Cílíme na tyto tři země, abychom v nich lidi naučili třídit. To už je přes padesát milionů obyvatel, což má význam,“ uzavírá.

V Česku popelnice na olej provozují i další firmy. Povinnost umožnit třídění olejů mají od loňského roku obce, které ji ale často řeší sběrným dvorem. „A do roku 2019 byla možnost, jak nakládat s tímto druhem odpadu poměrně omezená. Jen asi deset procent obcí umožňovalo občanům jej odevzdávat odděleně od ostatních složek,“ připomíná Vilém Žák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR

Jako u každého druhu tříděného odpadu, i zde hraje roli vzdálenost. Jen uvědomělá menšina proto putuje s lahví přepáleného oleje do sběrného dvora na kraji města. Pokud je popelnice blíže, ochota oleje třídit roste.

„V třídění plastů, skla nebo papíru patří Česká republika k evropským premiantům. Lidé by se měli zamyslet také nad tím, že odpad v kuchyni, umyvadlo v koupelně nebo toaleta nejsou odpadkovým košem,“ poukazuje mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava s tím, že to bohužel stále neplatí a třídí se pouze jednotky procent použitých tuků.

Právě firmy provozující vodovody i kanalizace se proto snaží hodně o edukaci, protože to jsou jejich trubky, které oleje ucpávají a ničí. A odstraňování je drahé, hroudy tuku se likvidují u velkých čistíren strojově u menších ale manuálně.

Podle Marka Síbrta mají například řadu výukových materiálů, kdy na tento problém upozorňují děti ve školách, které pak často pozitivně působí na své rodiče. „Municipality nám v tomto ohledu pomáhají instalací kontejnerů na tento typ odpadu,“ dodává.

Sesbíraný olej má přitom poměrně dobré využití. „Konečným uživatelem našeho vyčištěného, recyklovaného oleje jsou výrobci biopaliv 2. generace, tedy biopaliv vyrobených z odpadu a nikoliv z potravin jako je řepka,“ vysvětluje šéf Trafin Oilu Hába. Biopaliva jsou příměsí každého litru nafty. Označení B7 na stojanech znamená že má sedmiprocentní biopodíl.

Firma Trafin Oil podle svého ředitele dodává i největšímu světovému výrobci biopaliv, který vyrábí biopaliva klasickou rafinační cestou, což znamená, že nemají negativní vlastnosti pro motory. „Vyrábějí z nich například letecké biopalivo. Na olej z našich restaurací i od občanů dnes létají například KLM, Lufthansa a Emirates,“ uzavírá Hába.

Martina Patočková
Martina Patočková

Martina začínala s novinařinou v agentuře ČTK a pokračovala v MF Dnes, psala pro E15 či Reportér Premium. Jenže pak zatoužila po větší samostatnosti. Ráda chodí po kopcích, plave s ploutvemi i bez nich a chtěla by kočku.