Cesta k nízkouhlíkové společnosti: jak ji může ovlivnit každý z nás

Hledáme cestu k dosažení stavu, kdy většina lidí na planetě bude žít spokojený život a přitom společnost jako celek bude mít v podstatě nulové emise skleníkových plynů. Jakou roli v ...