Aplikace mají pomoci se správným tříděním odpadů. Má je Eko-kom, Nestlé i Ukliďme Česko

Papír a plast se v Česku třídí dobře, alobal a speciální obaly hůře. Pomoci mají aplikace na třídění odpadu, které pomáhají s rozeznáním recyklačních značek.