Konec smrkové nadvlády. Nejpříznivější klimatické podmínky budou pro pěstování dubu

Dřevo je jako udržitelný materiál na trhu žádanou komoditou. Extrémní podmínky posledních let však zanechávají na hospodářských lesích výrazné stopy. Podle odborníků je proto třeba přejít na odolnější způsob hospodaření a změnit strukturu i druhové zastoupení českých lesů.