Datové servery patří k velkým žroutům energie. Technologické firmy, kterých se to týká, se ale zatím v Česku tím, jak být „zelenější“, příliš nezabývají. Z 24 firem, které společnost Impact Metrics zpracovávající žebříčky firem na základě nefinančních dat oslovila, měly vypracovaný report mapující uhlíkovou stopu, spotřebu energií, vody a dalších věcí ovlivňujících udržitelný obraz firmy jen čtyři.

„Oproti jiným segmentům se ICT firmy ukázaly jako nepolíbené nefinančním reportingem. Nefinanční reporty vydávají prakticky jen čtyři velcí hráči na trhu: O2, Vodafone, Eset a Avast,“ uvádí Dan Heuer, který má v Impact Metrics, jež je sesterskou společností Ekonews, na starosti metodiku a srovnání dat.

Zmíněných 24 společností z daného oboru patří mezi ty, které budou muset od roku 2024 zveřejňovat reporty udržitelnosti. Ty budou obsahovat právě ESG data, na která se nyní Impact Metrics dotazoval. Tedy údaje jak z oblasti environmentální, jako je uhlíková stopa, spotřeba energií či vody, tak sociální (jak se firma stará o zaměstnance) a o řízení společnosti.

„Ač jsou tyto informace firmami zatím považovány za neveřejné, měly by se připravit na sběr a konsolidaci těchto dat, tak jak to bude vyžadovat legislativa. Pokud se jedná o dceřiné společnosti, měly by tyto informace přinejmenším předávat svým mateřským společnostem,“ dodává Heuer.

Impact Metrics už udělala průzkum a získala data za dva sektory, a to obchodní řetězce a finančnictví. V obou případech byly výsledky lepší než u technologických firem. Ani tam ale neměly data všechny firmy, jichž se bude zanedlouho nová povinnost týkat.

Nefinanční data zveřejňují hlavně velké banky. Nejvyšší příčku v udržitelnosti obsadila ČSOB

Dva operátoři zveřejňují, jeden ne

Nejlépe z obrázku ICT oboru vychází telekomunikační firmy. Ze tří operátorů na českém trhu už dnes zveřejňují data dva, Vodafone a jednička na trhu O2. Pokud se nefinanční data těchto dvou porovnají, vychází lépe Vodafone. Třetí na trhu, T-Mobile, nefinanční zprávu zatím nepublikuje.

„Data každoročně reportujeme v rámci auditovaného reportu skupiny Deutsche Telekom. Loni jsme si schválili lokální ESG strategii a letos v návaznosti připravujeme i lokální zprávu o udržitelnosti, která vyjde v červnu společně s výroční zprávou,“ vysvětluje Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti společnosti T-Mobile.

Vodafone začal Zprávu o společenské odpovědnosti, jak se původně jmenovala, publikovat poprvé za rok 2007/2008. Podle mluvčí Zuzany Holé vydání lokální zprávy o udržitelnost vždy závisí na rozhodnutí vedení dané země.

O2 publikuje nefinanční zprávu od roku 2017, resp. 2018, kdy byla za uplynulý rok vydána. „V roce 2021 jsme připravili zprávu za rok 2020 v podobě ESG reportu tak, aby odpovídala nejnovějším trendům a požadavkům především z finančního sektoru. Zařadili jsme GRI metodiku a ukázali jsme, jak naše činnost přispívá k plnění cílů udržitelného rozvoje OSN,“ dodává Marie Mališková, manažerka O2 pro Udržitelné podnikání a sponzoring.

IT firmy zatím spí

Firmy z oboru informačních technologií jsou na tom ve srovnání s operátory o poznání hůře. A to i přesto, že se v tomto oboru točí miliardy a patří obecně k velmi rychle rostoucím.

„Na českém trhu IT firmy oblast ESG ve své komplexní rovině v současnosti teprve začínají řešit,“ potvrzuje i Ondřej Rybka, expert na ESG a nefinanční reporting z poradenské společnosti PwC. Jednou z firem, která je podle jejich zkušeností v tomto směru napřed, je společnost Aricoma Group (patřící pod KKCG). Ta vlastní více než třicet entit v Evropské unii i mimo ní a v letošním roce vydá svůj první nefinanční report za celou skupinu včetně komplexního nefinančního výkaznictví a výpočtu uhlíkové stopy za roky 2019 a 2020.

„Je zároveň spravedlivé říci, že IT společnosti si vedou velmi dobře v sociálních oblastech, především v péči o zaměstnance a charitě, aniž by to okázale dávaly najevo,“ dodává Rybka.

Z průzkumu společnosti Impact Metrics vyšlo, že data, a to ještě pouze za celý podnik včetně zahraničních aktivit, dosud vydávaly jen společnosti Avast a Eset.

První žebříček udržitelnosti ukazuje na velké díry v datech. Kompletní zprávu má jen Kaufland

Podle expertů na ESG problematiku by si firmy měly uvědomit, že nejde jen o plnění legislativy a vyčkávat až do posledních chvíle na to, než dané požadavky budou muset stejně plnit.

„ESG data budou v příštích letech intenzivně využívány pro hodnocení společností – jaké mají dopady, zda jsou závislé na fosilním průmyslu a podobně. Toto hodnocení budou využívat banky a investoři při svých finančních operacích podobně jako finanční ratingy firem,“ uzavírá Dan Heuer s tím, že udržitelná firma (na základě ESG dat) může čerpat i další výhody jako je atraktivita u mladé generace, úspory z energií, plnění požadavků odběratelů.

Článek byl publikován v Hospodářských novinách.

 

Martina Patočková
Martina Patočková

Martina začínala s novinařinou v agentuře ČTK a pokračovala v MF Dnes, psala pro E15 či Reportér Premium. Jenže pak zatoužila po větší samostatnosti. Ráda chodí po kopcích, plave s ploutvemi i bez nich a chtěla by kočku.