Klimatická změna má negativní vliv na zdraví lidí. Nejvíce se na lidských životech v naší části Evropy podepisují vlny veder, které na Čechy dopadají citelněji zejména v poslední dekádě. Podle vědců nejvíce ohrožují seniory v Praze a Jihomoravském kraji. Úplně nejhůře si ve statistikách vedou ženy nad 84 let, které jsou rozvedené nebo ovdověly.

„Naše výsledky ukázaly významně vyšší riziko na úmrtí z horka u žen než u mužů. Příčinou těchto rozdílů mohou být jak fyziologické a demografické rozdíly, tak rozdílné socioekonomické postavení mužů a žen,“ sdělil Aleš Urban z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky a Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze s tím, že pro bližší zkoumání nerovností nejsou k dispozici relevantní údaje, které by umožnily lépe identifikovat zranitelné skupiny populace vůči extrémnímu horku a zacílit na ně potřebná preventivní opatření.

Ženy mají podle něj jednoznačně horší tělesnou termoregulaci. Podle Urbana z dat, která akademici shromáždili, vyplývá, že nejvyšší riziko představuje horko pro ženy na 84 let. U mužů zabíjí vedra nejvíce ve věkové kategorii mezi 75 a 85 lety. „Jedno z nejvyšších rizik je v Praze v důsledku tepelného ostrova, který zde vzniká,“ řekl Urban na tiskové konferenci Klimatické koalice.

Ohrožené jsou ale i různé skupiny chronicky nemocných, například epileptici. Během veder totiž roste riziko spánkových poruch a kvalita spánku je u lidí s epilepsií klíčovým faktorem pro prevenci záchvatů.

Muži se lépe „adaptovali“

Tomáš Janoš z Centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity považuje za znepokojivý ještě jeden trend.

„Zatímco nejmladší senioři a muži se na vysoké teploty adaptují nebo je jejich riziko úmrtí konstantní, u těch nejstarších a u žen riziko za poslední tři dekády narůstá. S přihlédnutím k předpokládanému nárůstu teplot a souvisejících úmrtí v 21. století je potřeba zaměřit adaptační strategie právě na ty nejzranitelnější,“ domnívá se Janoš.

Připomíná, že v porovnání s předchozí dekádou vystavení vlnám veder stouplo v Česku o 250 procent. V období od roku 1987 do roku 2019 riziko úmrtí v důsledku veder vzrostlo v zemi o 42 procent. U žen se jedná o 56 procent, u mužů jen o tři procenta.

Například u mužů v kategorii 60 až 74 let riziko za poslední tři dekády dokonce kleslo o 92 procent, podařilo se jim adaptovat. Obecně u velmi seniorní populace nad 90 let však riziko od roku 1987 stouplo téměř o 700 procent.

Výheň ve městech pomáhá tlumit zeleň a voda. Dokud ale splachujeme pitnou vodou, jsou řešení jen povrchní

Podle platformy Fakta o klimatu padl loni v Česku (podle předběžných dat) teplotní rekord. Průměrná roční teplota 9,7 °C byla o 1,4 °C vyšší než průměr let 1991 až 2020. Od roku 1960 – tedy za dobu života současných seniorů – stoupla průměrná teplota v Česku o 2,2 Celsia, píše se na webu.

Podle nejmírnějšího scénáře bude na konci 21. století nárůst teploty na celé planetě v průměru o dva stupně, nejhorší scénář hovoří až o pěti stupních. Ročně v Česku posledních dvacet let umírají v souvislosti s vyššími teplotami čtyři stovky lidí, sdělil Janoš.  Pokud se oteplí o pět stupňů, bude se jednat skoro o tři tisíce úmrtí ročně.

O to důležitější a nutná jsou s přihlédnutím k tomuto vývoji opatření měst na zmírnění dopadů ze změny klimatu. Patří k nim zejména vybudování vodních a zelených prvků, které budou sídla ochlazovat. Ať už jde o samotné stromy, parky, zelené střechy a stěny anebo o další kroky zaměřené na zpomalení odtoku vody a jejího odpařování.

Zahrady, které lépe čelí suchu. Přírodní zahrady přibývají, nepoužívají rašelinu ani chemii

Změna klimatu se navíc projevuje nejen vlnami veder, ale také rostoucím suchem, které přináší někde nedostatek vody, jinde vyšší riziko infekcí nebo požáry spojené s mimořádným znečištěním vzduchu. Jak upozorňuje Světová zdravotnická organizace, změně klimatu se musí přizpůsobit i zdravotnictví.

V Česku – na rozdíl od řady jiných evropských zemí – ve zdravotnictví neprobíhá žádná edukace v souvislosti s dopadem klimatické změny na zdraví lidí. Změnit to má projekt Klimatické vzdělávání pro zdravotníky a osvěta ohledně vlivu klimatické změny na zdraví, který od dubna 2024 spouští platforma Klimatická koalice.

Irena Buřívalová
Irena Buřívalová

Irena prošla MF Dnes nebo ekonomickými týdeníky Euro a Czech Business Weekly. Nejradši píše o věčných chemikáliích v oblečení, ekologickém zemědělství, odpadech, rychlé módě a bioplastech.