Petr Kubala

Do Želivky nám díky pilotnímu projektu se zemědělci „přitéká“ o pětinu méně pesticidů.

Petr Kubala je dlouholetým šéfem státního podniku Povodí Vltava. Vystudoval obor Hydrogeologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Na Povodí pracuje od roku 1995.

Je to problém posledních let, kdy se nám ve vodách začaly ve zvýšené míře objevovat pesticidy, vypráví Petr Kubala s tím, že začali hledat cesty, kudy se do vodárenské nádrže Želivka (z které se zásobuje pitnou vodou Praha a okolní regiony) dostávají.

Zjistili, že zdrojem je zemědělství a začali proto hledat způsob, jak omezit množství pesticidů směřujících z polí do vodní nádrže. Dnes běží na nádrži Švihov už třetím rokem pilotní projekt, kdy se zemědělci dobrovolně zavázali určité látky na ochranu rostlin, jak se pesticidy oficiálně nazývají, snížit.

Dohoda nevznikala lehce, vzpomíná Petr Kubala. „Pozice našeho podniku vůči uživatelům v regionu není ideální. Jsou stanovena ochranná pásma, pro která platí omezení. Když někoho omezujete, protože zrovna tady je Želivka, dovedete si představit, jaký je na mé kolegy pohled,“ uvádí.

Se zemědělci proběhlo spoustu jednání, panovala ohromná nedůvěra, ale díky zapojení všech stran včetně tehdejšího hejtmana kraje Vysočina, se podařilo postupně zemědělce přesvědčit, že omezení pesticidů bude mít pozitiva i pro ně. Kromě marketingu, že jejich plodiny pochází z oblasti, z které je ta „dobrá voda v Želivce“ mají totiž nárok i na finanční kompenzace za to, že jim kvůli nižšímu používání pesticidů klesnou výnosy.

Zemědělci měli podle dohodnutých pravidel snížit použití pesticidů zhruba o dvacet procent, a to se také následně projevilo na přítoku pesticidů do nádrže. Výměnou získali kompenzace ve výši 50 až 55 milionů korun ročně. Projekt nyní běží třetím rokem a v září má končit.

Co bude dále? Zapojí se do něj i další vodárenské nádrže v České republice? Nebylo by lepší, aby všichni zemědělci v okolí vodních zdrojů hospodařili ekologicky?

Podcast je součástí série Jedy v potravinách věnované pesticidům, kterou podpořil Nadační fond nezávislé žurnalistiky.

Martina Patočková
Martina Patočková

Martina začínala s novinařinou v agentuře ČTK a pokračovala v MF Dnes, psala pro E15 či Reportér Premium. Jenže pak zatoužila po větší samostatnosti. Ráda chodí po kopcích, plave s ploutvemi i bez nich a chtěla by kočku.