Udržitelnost je v současné době nejvýznamnějším trendem v obalovém průmyslu. Spotřebitelé chtějí kupovat obaly, které jsou šetrné k přírodě, a maloobchodníci je chtějí prodávat. Pro výrobce baleného zboží i dodavatele obalových řešení je udržitelnost také velkou výzvou a hraje důležitou roli v jejich firemních strategiích. Z tohoto důvodu budeme věnovat udržitelnosti zvláštní pozornost na letošním kongresu OBALKO, který se bude konat ve dnech 27.–28. ledna 2021.

Letošní kongres bude z důvodu pandemie hybridní, což znamená, že přednášející budou živě prezentovat v hotelu Aquapalace Hotel Prague a zbytek českého a slovenského obalového trhu se zúčastní online prostřednictvím živého přenosu. Portál Ekonews je mediálním partnerem kongresu.

Hlavní téma osmého ročníku: „Zákazník a obal“

Hlavním tématem letošního kongresu je „Zákazník a obal“. Obal je totiž první věc, kterou zákazník vidí při výběru produktu. Pomáhá mu pochopit, co je daný produkt, a motivuje ho ke koupi výrobku. Ale „zákazník“ není jenom spotřebitel; má i B2B význam, je to zároveň i náš klient. A proto se bude řešit na kongresu nejenom to, co očekává od obalů spotřebitel, ale i jak mezi sebou komunikujeme v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů.

První blok společného dopoledního programu ve středu 27. ledna bude na téma Zákazník jako klient. Místo jednoho klíčového řečníka zahájí kongres hned tři zástupci hlavních oborů pro obalový trh – automotive, FMCG a retail. Pozvání na kongres přijali Jana Volfová z firmy Škoda Auto (zástupkyně oboru automotive), Pavel Komůrka ze společnosti Orkla (zástupce FMCG) a Jaroslav Vodáček ze společnosti Tesco Stores (zástupce retailu). Tři hlavní řečníci mají různé pohledy na obaly ve svých společnostech, ale pro všechny je důležité, aby obaly byly udržitelné.

Společnost GfK se stala partnerem průzkumu trhu kongresu. Ladislav Csengeri představí výsledky unikátního průzkumu, který agentura GfK provedla v létě 2020 se spotřebiteli po celé Evropě na téma postoje domácností k plastovým obalům, třídění a recyklaci. K hlavní části programu neodmyslitelně patří i panelová diskuse. Na téma Spotřebitel a obal bude diskutovat šest klíčových hráčů na trhu: Pavel Hampejs (Unilever), Gabriela Bechynská (Mondelez), Pavel Komůrka (Orkla), Petr Baudyš (Penny Market), Martin Dulava (Lineart) a Martin Hejl (Thimm Pack’n’Display).

Nová sekce Udržitelnost

Letošní novinka v programu – sekce Udržitelnost – je zaměřena na koncepci oběhového hospodářství, chytrý design, který je optimální pro recyklaci, začlení recyklovaných materiálů do nových obalů a minimalizaci negativních dopadů obalů na životní prostředí. Koná se ve čtvrtek 28. ledna.

Dvě praktické případové studie zahájí sekci Udržitelnost. Olin Novák, komerční ředitel předního potravinářského e-shopu Rohlik.cz, představí udržitelnost podle Rohlíku v prezentaci Lepší jídlo, lepší svět. Následně ve společné prezentaci generální ředitelé Greiner Packaging Slušovice a Olma – Ivo Benda a Martin Krystián – nastíní svůj pohled na udržitelnost obalů a ukážou, co spolu firmy pro životní prostředí již udělaly.

A to zdaleka není vše: jedna z průkopnic v oblasti posuzování životního cyklu (LCA) v České republice, Marie Tichá, poví, jaké kroky by se měly podniknout, aby obaly byly skutečně udržitelné. Sekce Udržitelnost se bude věnovat také recyklaci. Poslechnete si prezentaci Roberta Suchopy, vedoucího projektu PYREKOL, výzkumného centra UniCRE, kde testují způsob, jak pomocí chemické recyklace (pyrolýzy) proměnit odpadní plasty na vstupní surovinu pro výrobu nových plastů.

Poté Jan Maršák, ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, představí novou legislativu odpadového hospodářství ČR a její dopad na český obalový trh. A na konci sekce budeme debatovat o recyklaci se zástupci recyklačních společností a třídících linek v interaktivní panelové diskusi pod záštitou AOS Eko-kom. Zajímá vás, co se doopravdy stane s obalem poté, co ho spotřebitel odhodí do barevného kontejneru?

Udržitelnost i v ostatních částech programu

Udržitelnost obalů se bude řešit i ve dvou sekcích – Marketing & design a Technologie & transport – které se konají odpoledne ve středu 27. ledna. Gabriela Adámková ze společnosti Albert a Martin Dulava z agentury Lineart budou mluvit o vlivu nového designu obalů na prodej a vnímání značky Albert. V další případové studii na workshopu Technologie & transport budou mluvit zástupci dvou odlišných společností – Lukáš Formánek z DZ Dražice a Franco Stessens z Franke Group – o tom, jak se jim společně s dodavatelem Smurfit Kappa podařilo vyvinout udržitelná, funkční a praktická monomateriálová obalová řešení.

V neposlední řadě se budou snažit tři zástupci předních e-shopů ze tří odvětví – Tomáš Haškovec z e-shopu s pet segmentem Spokojenypes.cz, Jan Klička z e-shopu Bonami.cz a Martin Řehoř ze společnosti Adler – společně se Zdeňkem Suchitrou z firmy Smurfit Kappa najít obalový ideál pro e-shopy.

Registrace otevřena

Registrace pro online účast na kongresu je otevřena na www.obalko.cz/registrace. Každý registrovaný účastník získá unikátní přístup k online přenosu ve Full HD s profesionální režií, možnost zapojit se do diskuze a klást dotazy řečníkům přes Slido, přístup k záznamu celého kongresu po akci, přístup k prezentacím vybraných řečníků po akci, roční předplatné tištěného časopisu Svět balení a 40stránkový tištěný report z kongresu OBALKO zaslaný společně s časopisem Svět balení. Vstup na online kongres je zdarma pro zástupce firem, které vyrábějí, distribuují anebo prodávají balené zboží.