Firmy, které podcení ESG a investice do klimaticky přívětivějšího byznysu, mohou začít přicházet o zákazníky a může se začít zhoršovat jejich finanční situace. Jde o otázku jejich konkurenceschopnosti, uvádí Ján Lučan, člen představenstva ČSOB zodpovědný za vztahové bankovnictví.

Skupina KBC, pod níž spadá ČSOB, investovala letos do společnosti Green0meter, která prostřednictvím digitálního řešení zajišťuje výpočet uhlíkové stopy a další služby v oblasti ESG. Právě s ním chce firmám pomoci se v problematice zorientovat, spočítat jim, jak na tom jsou a poradit, jak zareagovat.

Podle Jána Lučana by firmy neměly s reakcí otálet, aby nezačaly zaostávat za svými konkurenty. „Pro nás to má i kreditně rizikový pohled. Firma, která podceňuje ESG stránku, může být problematičtější z hlediska financování, protože z tohoto pohledu má míň viditelnou budoucnost. Může se dostat do stavu, v němž její výrobky budou neprodejné, anebo bude čelit dodatečným daním a poplatkům a atraktivnost firmy z hlediska její čistě ekonomické stránky může být horší,“ uvádí.

Proč se rozhodla ČSOB, respektive KBC, do Green0meteru investovat?

Vidíme, jak důležité bude pro české firmy nejenom znát svou karbonovou stopu, ale i s ní něco dělat. Ať to někteří představitelé firem chtějí nebo nechtějí slyšet, dopady na klima jsou jasné a nejenom evropská nebo česká legislativa, ale hlavně tlak společnosti vyžaduje, aby se firmy chovaly rozumnějším způsobem vůči klimatu. Proto budou potřebovat nejenom znát, jak na tom jsou, ale taky vědět, co s tím dělat. To je důležité pro firmy, aby zůstaly nadále konkurenceschopné.

Mohou na to doplatit, když nebudou včas reagovat?

Už teď vidíme na příkladu řady našich klientů, že firmy, které oblast ESG podceňují, mohou začít přicházet o zákazníky. Společnost v Evropě, ale nejenom v ní, začíná víc akcentovat to, aby výrobky nebo služby, které zákazníci spotřebovávají, byly rozumné ve vztahu k životnímu prostředí. Proto i firmy, které něco vyrábí, se snaží vyrábět co nejekologičtěji a tento trend nastal v řadě případů mnohem dřív, než to nějaká regulatorika vůbec vyžadovala. Vidíme, že české firmy, které typicky vyvážejí do zemí Evropské unie, protože to je naše dominantní exportní destinace, čelí tomu, že je jejich odběratel požádal o karbonovou stopu. Anebo v tendru mohou neuspět právě proto, že vyrábějí příliš neekologicky.

Máte i opačné příklady?

Máme, některé české firmy právě proto, že včas investovaly do modernějších technologií nebo změny postupu, naopak získaly konkurenční výhodu a získaly víc zákazníků, než dosud měly. Ale je potřeba to dělat chytře. Nedělat jenom ekologický krok způsobem, který by byl extrémně neekonomický, protože pak firma nebude ekonomicky fungovat.

Vidíme na řadě případů z různých odvětví, že se ekologie s ekonomikou dá skloubit. A to je právě výzva. Green0meter tomu má pomoci tím, že firmy pochopí, jak na tom jsou a jaké jsou možnosti s tím něco udělat. I s následujícím napojením na další služby, které jsme jako finanční skupina klientům schopni dodat.

Myslím, že „zvítězí“ autobusy na bioplyn, elektrické jsou zatím nespolehlivé v dojezdu, říká ředitel FlixBusu

Přišlo vám lepší investovat do firmy jako Green0meter než budovat tým…

Už několik let máme expertní tým v naší dceřiné společnosti ČSOB Advisory, kde radíme hlavně větším firmám, jak na to, ale to je klasické poradenství. Takovýmto způsobem bychom ale nedokázali poradenskou službu poskytnout desítkám tisíc firem v České republice. Proto se nám zalíbil startup Green0meter, který využívá digitální nástroje a práci s daty. A tohle je způsob, jak kvalitní ESG poradenství dodat desítkám tisíc firem rychle a velmi efektivně. A je to ve svém důsledku i levnější, než když do firmy musí přijít osobně tým lidí.

Budete tedy služby spojené s ESG nabízet svým klientům, a zadarmo?

Budeme to nabízet jako doplňkovou službu finanční skupiny. Jestli to bude zadarmo nebo za nějakou cenu, bude záviset také na tom, jaký máme vztah s klientem, jaké naše produkty a služby využívá a podobně.

Jaké jsou vaše zkušenosti, vědí si firmy už rady s požadavky v oblasti ESG?

Už před lety se na nás první firmy začaly s tímto obracet. Regulatorika v oblasti bankovnictví je napřed před tím, co čeká zbytek společnosti, takže firmy věděly, že už to řešíme. Obracely se na nás, a to i hodně velké a mezinárodní firmy, abychom jim pomohli zorientovat se v ESG problematice. Co to znamená, co je čeká jako firmy, kdy na ně přijde řada z hlediska reportingu a případně co s tím dělat. Viděli jsme, že poptávka existuje, byť v první vlně si to uvědomily zejména velké firmy. Proto nám dávalo smysl se podívat, jestli se v tom nedá něco dělat ve větším měřítku a tam Green0meter výborně zapadl.

Je nutné, aby naše projekty byly „eko-eko“, ekologické i ekonomické, říká šéf prodejce čajů Oxalis

Dneska je povědomí mezi českými firmami nebo mezi vašimi klienty o ESG jaké?

Je to tak půl napůl. Jedna polovina firem to zatím vůbec neřeší a druhá polovina si uvědomuje, že ta problematika existuje. Z těch, které ví o tom, že je to čeká, to ale část firem podceňuje. Naštěstí přibývá těch, které nejenom že vědí o ESG, ale snaží se tam hledat pro sebe příležitost. Já pevně věřím, že tento trend bude pokračovat. Byť, co si budeme říkat, zelená problematika není v české společnosti tak populární jako v některých jiných státech, ale zlepšuje se to.

Firmy jsou už dnes částečně pod tlakem svých odběratelů…

Samozřejmě a my jsme extrémně propojeni na celoevropskou ekonomiku, takže i české firmy budou muset oblast ESG řešit Je lepší, když si to uvědomí dřív a hledají dobré řešení. V řadě odvětví změna technologie vyžaduje čas a peníze, takže pokud to firma bude podceňovat příliš dlouho, může nastat situace, že její konkurenti, ať už v Čechách nebo jinde v Evropě, udělají víc kroků dopředu. A firma začne přicházet o zakázky, začne se zhoršovat její finanční kondice a už nemusí mít peníze na transformaci technologie. Pro nás to má i kreditně rizikový pohled. Firma, která podceňuje ESG stránku, může být problematičtější z hlediska financování, protože z tohoto pohledu má míň viditelnou budoucnost. Může se dostat do stavu, v němž její výrobky budou neprodejné, anebo bude čelit dodatečným daním a poplatkům a atraktivnost firmy z hlediska její čistě ekonomické stránky může být horší.

Tyto firmy se hůře dostanou k úvěrům, které pro ně mohou být dražší. Anebo je ani nemusí dostat, protože věřitelé se budou obávat, jak na tom firma bude, zejména pokud odkládá zásadní investice nebo změnu technologie, která je financována dlouhodobými úvěry.

Myslíte, že nastane den, kdy vám klient neposkytne data nebo nebude mít data o uhlíkové stopě a už od vás nedostane úvěr?

Linka asi takhle přímá nebude, nicméně klient, který nechce poskytnout data nebo je nebude mít, bude pro banky méně čitelný. A otázka je, jak pak bude atraktivní z hlediska úvěrování jako takového a jak bude viditelná jeho budoucnost. Umím si představit odvětví, kde nám to bude v uvozovkách jedno, ale v řadě odvětví to bude velice složité. Myslím, že dřív, než mu banky nebudou chtít půjčit, tak ho zasáhne, že s ním budou mít problém jeho odběratelé. Snažíme se vysvětlovat, a spousta firem to výborně chápe, že pro ně je to z hlediska konkurenceschopnosti strašně důležité.

Můžete uvést i nějaké best practices, typově, firmy, které situaci nepodcenily a díky tomu, že se věnují ESG, si polepšily?

Například jeden významný producent zemědělské techniky, který investoval do jiného typu technologií při výrobě, uspěl v tendru oproti svému italskému tvrdému konkurentovi, jenž naopak zůstal u staré technologie. Český výrobce je díky investici o 15 procent lepší v CO2. Také máme jednu mlékárnu, která investovala do ekologizace svého procesu a teď je atraktivnější u jednoho významného retailového řetězce. Ten je součástí nadnárodní skupiny a už se dívá i na uhlíkovou stopu dodavatelů. Mezi našimi klienty se s tím jako první setkali výrobci potravin, kteří chtějí dodávat do některých obchodních řetězců, kde najednou kromě obvyklých tvrdých cenových vyjednávání přišel požadavek i na CO2 report.

Co dneska po klientech v oblasti ESG žádáte vy jako banka?

Protože jsme se jako skupina rozhodli nefinancovat uhelný průmysl, chtěli jsme jako první věc vědět, jak jsou na tom naši klienti s uhlím, a pokud ho používají ve svém byznysu, tak jsme se zajímali o to, jaký mají výhled. Uhlí jednak bude narážet na některé zákazy, případně s sebou ponese vyšší náklady za emisní povolenky a podobně. A samozřejmě jsme se proaktivně bavili s klienty, jak jim my můžeme pomoct profinancovat změnu technologie a podobně. Bankovní regulatorika bude postupně vyžadovat, abychom sledovali uhlíkovou stopu klientů. To je náročnější disciplína.

Proč?

Jenom velice málo firem má v současnosti informaci o své uhlíkové stopě. Nejdále jsou firmy, které fungují buď ve finanční sféře, anebo v mezinárodních vazbách. Ty umí minimálně Scope 1 a 2 (vlastní emise firmy, pozn. aut.) velice dobře kvantifikovat. Celá řada dalších firem představu nemá a tam právě může pomoci Green0meter, který spočtení uhlíkové stopy nabízí.

Výzvou pro firmy bude výpočet Scope 3 (emise dodavatelů a zákazníků, pozn. aut.), protože závisí na celkovém řetězci, a to už české firmy zažívají. Jejich odběratelé, například němečtí nebo velké koncerny, chtějí reportovat svůj Scope 3, a proto potřebují od českého subdodavatele CO2 report. To bude velká výzva. A není to jenom o reportingu, je to pak i o tom, že firmy budou muset uvádět, co dělají dál.

S pomocí Green0meteru je možnost spočítat Scope 3 čistě digitálně?

Scope 1 a 2 je snazší. Scope 3 bude záviset na tom, jaká data jsou k dispozici a Green0meter dokáže řadu dat zjistit sám. Ale někdy bude nutné další dodatečný vstup od klienta. Také závisí na typu provozu klienta, odvětví a velikosti. U hodně složitých firem samozřejmě bude nutné osobní poradenství. Proto máme vazbu mezi Green0meterem a naší ČSOB Advisory. Je to vlastně jeden tým a u složitých klientů, firem nebo odvětví nastoupí lidský faktor.

Jak jste zmiňoval uhlíkovou stopu firem, tak podle nedávno zveřejněného průzkumu Carbon Tracker půlka ze 150 velkých firem ji stále buď nezveřejňuje, nebo nechce zveřejnit.

Některé firmy ji zatím nezveřejňují, protože jim to neukládá žádný zákon a firmy jsou opatrné se zveřejňováním něčeho, co jim nikdo neukládá. Hlavně si myslím, že si nejsou jisté, jestli je výpočet úplně přesný, takže tomu trochu rozumím. Nicméně si musí uvědomit, že velice brzo na ně postupně dopadne regulatorika a zejména firmy nějakým způsobem obchodované už budou velice brzo muset reportovat. Veřejně obchodovatelných firem v Čechách je relativně málo, ale vím, že velice intenzivně pracují na propočtech, protože chtějí reportovat správně.

Když mluvíte o přesnosti výpočtu, tak na internetu je spousta tak zvaných uhlíkových kalkulaček a každá vyjde úplně jinak. I když jde hlavně o ty na osobní uhlíkovou stopu, ne pro firmy…

Přesně tak. Firma si musí dát velký pozor, aby se nedopouštěla greenwashingu, kde se bude prezentovat lepší, než je. V současnosti vidíme, že v Evropě se dost často stává, že firma tvrdí něco, co není úplně pravda. Rozumné firmy si dávají pozor a některé se dokonce, co jsem viděl z některých reportů, vykreslují hůře. Jenom pro jistotu, aby náhodou nešláply na pole greenwashingu, tak konzervativně uvádí horší čísla, což je naopak v ESG terminologii greenblushing.

To jsem si nikdy nevšimla, že by se vykreslovaly hůře.

Ano, zejména když jsou to firmy, které už mají povinnost reportovat, tak si na to dávají pozor. Za greenwashing mohou být obrovské pokuty, hlavně když je firma veřejně obchodovaná. Jakýkoliv nesprávný reporting je velice nebezpečný.

Počítání uhlíkové stopy bude postupně velký byznys. Vy, respektive Green0meter budete kalkulaci nabízet primárně vašim klientům?

Green0meter nabízí své služby komukoliv a nabízel své služby ještě dřív, než jsme do něho vstoupili. Ale my je samozřejmě budeme chtít poskytovat našim klientům, což je 120 tisíc firem. Napříč všemi obory od nejmenších fyzických osob a podnikatelů, kteří ESG ještě úplně nebudou řešit, i když mohou být subdodavatelé velké firmy, až po ty největší mezinárodní koncerny.

Green0meter nabízí i spočítání skóre ESG. To bude něco jako rating?

Ano. Postupně budeme schopni dávat nejrůznější typy ratingu podle toho, jak se bude regulace vyvíjet. Naše ČSOB Advisory má i specifické licence na některé typy ratingu, takže kdyby klient potřeboval mít svou situace z pohledu ESG dokladovanou a s razítkem, tak s tím v některých případech u některých technologických věcí počítáme.

Jaké máte s Green0meter další plány?

Koupili jsme Green0meter jako KBC, takže rozhodně plánujeme expanzi do jiných zemí. To je záměr od počátku. Logika je totiž velice dobře kopírovatelná do jiných zemí, protože výpočet CO2 je stejný. Tyto služby chceme nabídnout i dalším desítkám tisíc firemních klientů ve skupině. Držíme Green0meter co nejvíce digitální, takže škálovatelnost je velice dobrá. Což je horší v klasickém osobním poradenství, kde je závislost mezi počtem klientů a počtem zaměstnanců poměrně silná.

 Ján Lučan

Člen představenstva ČSOB a člen Národní ekonomické rady vlády vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Svou pracovní kariéru odstartoval v IPB v roce 1997. O tři roky později nastoupil do ČSOB, kde působí i v současné době.

 Partnerem tohoto článku je společnost ČSOB.

Martina Patočková
Martina Patočková

Martina začínala s novinařinou v agentuře ČTK a pokračovala v MF Dnes, psala pro E15 či Reportér Premium. Jenže pak zatoužila po větší samostatnosti. Ráda chodí po kopcích, plave s ploutvemi i bez nich a chtěla by kočku.