Obnovitelné zdroje mění charakter energetického průmyslu. Místo několika velkých elektráren, které zajišťují stabilní dodávku energie, vznikají desítky menších výroben získávajících energii z obnovitelných zdrojů. Rozhodl jsem se zjistit, jak tomu bylo v posledních letech v Brně.

Menší výrobny jsou roztroušené na mnoha místech a jejich dodávky značně závisí na počasí. To je výzvou z hlediska funkčnosti a stability celé rozvodné sítě. Na Magistrátu města Brna vzniklo počátkem tohoto roku oddělení energetiky, jež bude vykonávat energetický management na území města. Ke správnému řízení jsou vždy zapotřebí data.

Proto jsme se jako zaměstnanci oddělení dat obrátili na Energetický regulační úřad (ERÚ), aby nám je poskytl. Cílem bylo zjistit, kolik je ve městě fotovoltaických elektráren a jak v uplynulých letech přibývaly. Podobný popis najdete zde na stránkách data.Brno.

V Energetické koncepci Brna z roku 2016 se můžeme například dočíst, že instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v Brně v té době dosahoval 33 megawattů (MWe). V témže roce začala platit novela energetického zákona, která umožnila provozovat výrobnu elektřiny připojenou k elektrizační soustavě do instalovaného výkonu deset kilowattů bez licence. Díky tomu se dá předpokládat, že počet nejmenších zdrojů výrazně narostl.

Distributor EG.D, který je součástí společnosti E.ON, evidoval k listopadu loňského roku v Brně celkem 927 zdrojů do 10 kW. V roce 2016 byl přitom počet zdrojů do 10 kW pouhých 280. Zároveň narostl instalovaný výkon všech zdrojů, který nyní dosahuje 40 MWe. Níže v grafice uvedených 37 MWe nezahrnuje právě nejmenší zdroje, jež nepotřebují povolení.

Teček na mapě bude mnohem více

Fotovoltaika má v Brně značný potenciál i do budoucna. V letošním roce padla hranice deseti kilowattů, protože nově bude možné instalovat fotovoltaiku až do výkonu 50 kW, aniž by byla potřeba licence na výrobu elektřiny od Energetického regulačního úřadu nebo stavební povolení.

Lepší než zelená energie je ta nespotřebovaná. Ta je ještě zelenější, říká šéf Kofoly

Energetická koncepce města uvádí, že do roku 2050 bude instalovaný výkon dosahovat minimálně 350 MWe. Oproti současným 40 MWe je to značný nárůst. Pokud by se však fotovoltaické panely instalovaly na všechny vhodné střechy, může se podle autorů dokumentu instalovaný výkon vyšplhat nad 840 MWe.

V loňském roce se realizovalo 300 MWe solárů, což jsou pro zajímavost zhruba dvě třetiny jednoho bloku Dukovan. Ve výhledu na letošek je plánováno zhruba  700 MWe, což je naopak o 1/3 větší výkon než u dukovanského bloku.

Fotovoltaické elektrárny v roce 2022 v Brně. Grafika: data.Brno

Martin Dvořák

Martin působí jako datový analytik na magistrátu města Brno. Tvoří analýzy prostřednictvím ArcGIS nebo PowerBI, rád "experimentuje" s novými zdroji dat, například z dálkového průzkumu země nebo ze sociálních sítí.