Jak se postupně „rozsvěcelo“ Brno. Rozvoj fotovoltaiky během posledních šestnácti let

Obnovitelné zdroje mění charakter energetického průmyslu. Místo několika velkých elektráren, které zajišťují stabilní dodávku energie, vznikají desítky menších výroben získávajících energii z obnovitelných zdrojů.