Městský soud v Praze dal za pravdu spolku Klimatická žaloba ČR a nařídil čtyřem tuzemským ministerstvům přijmout opatření, aby Česko plnilo závazky v rámci Pařížské dohody. Ministerstva ale podala kasační stížnost a stejně tak Klimatická žaloba ČR. Rozhodnutí bude přezkoumávat Nejvyšší správní soud.

Městský soud v Praze v polovině června pravomocně rozhodl, že čtyři česká ministerstva nepřijala konkrétní opatření, která by vedla k dostatečnému snižování emisí. Žalovaná ministerstva – životního prostředí, zemědělství, dopravy i průmyslu a obchodu – proti rozsudku během července podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Než se o stížnosti rozhodne, měla podle soudu ministerstva přijmout dodatečná opatření, aby došlo k plnění závazku Pařížské úmluvy. Jejich cílem je mimo jiné snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 procent v porovnání s úrovní v roce 1990. Volbu konkrétních opatření soud ponechal na jednotlivých ministerstvech.

Klimatická žaloba u soudu uspěla jen částečně. Městský soud rozhodl, že na rozdíl od mitigačních opatření (zmírňování následků změny klimatu) Česko plní takzvaná adaptační opatření (na přizpůsobení se změně klimatu) dostatečně.

Víno jde i bez pesticidů. Když stříkají, tak sírou, přesličkou nebo kypřicím práškem

Plány máme, tvrdí resort dopravy

Žádné z oslovených ministerstev se do přijetí dodatečných opatření ke splnění klimatických závazků nežene a svorně uvádí, že už vše podstatné z jejich rezortu dělají.

„Pokud jde o správu dopravy, plány máme, realizujeme je a v řízení jsme to prokázali, neztotožňujeme se tedy se závěry soudu. Takže v této části rozhodnutí nemá oporu v provedeném dokazování, tedy v soudním spisu,“ uvádí František Jemelka, mluvčí ministerstva dopravy.

Ministerstvo životního prostředí si stojí za tím, že závazky vyplývající z Pařížské dohody i členství v Evropské unii plní. „Ministerstvo životního prostředí naplňuje platnou Politiku ochrany klimatu, která implementuje naše dosavadní evropské a mezinárodní závazky,“ tvrdí jeho mluvčí Ondřej Charvát s tím, že vláda má do konce příštího roku přijmout novou politiku ochrany klimatu, která bude propojena s novou Státní energetickou koncepcí vycházející z nyní schvalovaného evropského balíčku Fit for 55 a REPowerEU. Současně by se měly zpracovat i nové cíle Evropské unie do roku 2030 a 2050 k naplnění Pařížské dohody.

Ministerstvo zemědělství na otázku, zda se chystá přijmout dodatečná opatření, redakci Ekonews neodpovědělo.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se domnívá, že se jedná především o záležitost ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství, nicméně kasační stížnost podalo také. Na otázku redakce Ekonews, zda se chystá přijmout dodatečná klimatická opatření, David Hluštík z oboru komunikace neodpověděl.

Vylévat splašky na pole je nejsnazší. Čistírny tlačí na ministerstvo, aby to mohly dělat co nejdéle

Spolek kasační stížnost podává také

Žalobu na ministerstva a vládu před dvěma lety podával spolek Klimatická žaloba ČR, obec Svatý Jan pod Skálou spolu s několika zemědělci a lesníky přímo zasaženými klimatickou změnou. Dle žalobců ministerstva nepřijímala dostatečná opatření k zastavení změny klimatu, a tím narušovala práva žalobců, ale i mezinárodní dohody, ke kterým se Česko zavázalo.

„Soud ve věci klimatické žaloby jasně rozhodl, že ministerstva mají povinnost chránit české občany přijímáním opatření k zastavení změny klimatu a že současná opatření jsou zcela nedostatečná. Ministerstva svým rozhodnutím podat kasační stížnost ukazují, že nesouhlasí se svou povinností dodržovat mezinárodní dohody, což současně poukazuje na jejich neochotu pracovat ve prospěch českých občanů,“ uvádí Jakub Zamouřil, radní spolku Klimatická žaloba ČR.

V reakci na podání kasační stížnosti ministerstvy se spolek rozhodl podat kasační stížnost také. „Městský soud potvrdil, že stát nesměřuje k 55 procentům snížení emisí do roku 2030. Kvitujeme částečné uznání našeho nároku, ale nebyl to účel, s jakým jsme do řízení šli. Poskytli jsme soudu exaktní důkaz, že redukcí o 55 procent do roku 2030 se sice přiblížíme ke klimatické neutralitě, ale vzdálíme se cíli udržení globálního oteplení pod dva stupně Celsia, což je přece ten důvod, proč nějaká klimatická opatření vůbec děláme,“ vysvětluje Martin Abel, radní spolku Klimatická žaloba ČR.

Valentina Podlesná
Valentina Podlesná

Valentina vystudovala Univerzitu Karlovu, kde získala magisterský titul v oboru sociální a kulturní ekologie, předtím také bakalářský titul v oboru žurnalistiky. Zajímá se o komunitní zahrady i výrobu ekologických pracích prášků.