Jsme svědky rekordního zdražení velkoobchodních cen elektřiny. Jan a Matěj Krčál z webu Fakta o klimatu (jehož cílem je vysvětlovat důležitá témata spojená s klimatickou změnou na základě dat a analýz) se podívali, co za ním stojí.

Energie se vyrábí z různých zdrojů, v Česku hlavně z uhelných elektráren a jádra (podrobněji graf níže), které mohou být ovlivněny různými faktory jako jsou situace na trhu, s emisními povolenkami a podobně.

Zatímco výrobní náklady z obnovitelných zdrojů a jádra se za poslední rok zásadně neměnily, výrobní náklady elektřiny z uhlí a plynu se dramaticky zvedly vlivem zdražení paliva a emisních povolenek.

Jaký je relativní vliv těchto dvou faktorů?

Podívejme se nejdříve na plyn: plynová elektrárna za výrobu jedné megawatthodiny zaplatí zhruba 180 euro za plyn, což je pětinásobek oproti letošnímu lednu a 22 euro za emisní povolenky (což je dvojnásobek oproti lednu). Růst cen plynu je dobře vidět například na tomto grafu.

U dovezeného černého uhlí je nárůst ceny paliva o trochu mírnější: zhruba 75 euro za uhlí, což je tři a půlnásobek oproti letošnímu lednu, a 45 euro za emisní povolenky (dvojnásobek oproti lednu). Růst ceny černého uhlí je možno vidět zde.

U hnědouhelných zdrojů není důvod pro zásadní růst ceny paliva. Náklady na povolenky se pohybují kolem šedesáti euro (což je opět dvojnásobek oproti začátku roku, tedy zdražení o třicet euro).

Momentální velkoobchodní cena elektřiny na trzích je určena nabídkou nejdražšího výrobce, který je v danou chvíli nutný pro pokrytí celé spotřeby. Výsledná cena tedy osciluje mezi nižšími cenami kolem padesáti EUR/MWh a a výrazně vyššími cenami až k 250 EUR/MWh.

Během času, kdy spotřebu pokryjí obnovitelné, jaderné, případně hnědouhelné zdroje, platíme kolem padesáti eur za megawatthodinu. Když to nestačí, je třeba neobvykle nákladný provoz černouhelných nebo plynových turbín za ceny až 250 EUR/MWh.

Jaký je tedy závěr v jedné větě?

Současné raketové zdražení energií ze sedmdesáti až devadesáti procent padá na vrub plynu a zbytek je dán cenou emisních povolenek.

Jan Krčál
Jan Krčál

Jan je analytikem a členem správní rady Fakt o klimatu. Zpracovává analýzy a podkladová data, obzvláště v oblasti energetiky a emisí.