Michal Vaňáček

Zákazníkům je třeba vysvětlovat, proč instalujeme na chlaďáky dveře anebo proč nabízíme více rostlinných alternativ masa.

Michal Vaňáček působí ve společnosti Tesco jako šéf komunikace a kampaní.

Snaha snižovat emise CO2 v obchodním řetězci není jen o solárních panelech na střeše či výměně chladicího plynu, ale i o edukaci zákazníků, aby jedli třeba méně masa a více zeleniny či rostlinných výrobků.

„Je to jedna z cest. Naše strategie zdravé udržitelné stravování má několik pilířů a nabídka rostlinných alternativ masa je jejich nedílnou součástí,“ uvádí Michal Vaňáček, šéf komunikace obchodního řetězce Tesco.

Dodává zároveň, že do roku 2027 se zavázali prodávat 53 procent objemu zdravých potravin. „Bavíme se nejenom o zpřístupňování a rozšiřování nabídky rostlinných alternativ masa, o větším přiblížení a rozšíření nabídky ovoce a zeleniny, ale i o reformulacích. Tedy aby měly potraviny méně soli, cukru, tuku a více bílkovin a vlákniny,“ popisuje Vaňáček.

Cílem Tesca je být do roku 2035 uhlíkově neutrální, pokud jde o vlastní emise řetězce a do roku 2050 i pokud jde o celkové emise CO2, které se týkají i produktů. Cestu k dosažení tohoto cíle má obchodní řetězec rozplánovanou v dokumentu Tesco pro planetu, který řeší šest základních bodů.

„V České republice se nám podařilo v rámci Scope 1 a 2 snížit naše emise o 79 procent proti roku 2015,“ uvádí Michal Vaňáček. Nicméně 90 procent emisí obchodníka tvoří právě ty navázané na produkty a dodavatelský řetězec, tak zvaný Scope 3. I proto je nutná jak edukace dodavatelů, tak zákazníků.

Pokud jde o vlastní emise, na nich se z poloviny podílí chlazení. Cestou je jak výměna emisně náročného plynu za méně náročný, což je CO2, a dále postupné opatřování chladniček na obchodech dveřmi.

V tomto případě přitom musí obchodník pracovat i s reakcí zákazníků, kteří mohou změny nést nelibě, i když v tomto případě se to podle Michala Vaňáčka ve valné většině případů neděje. Spotřebitelé spíše oceňují menší chlad v prodejně. „Ale samozřejmě jakákoli změna na prodejně bourá stanovené návyky, takže musíme nějakým způsobem reagovat,“ uvádí s tím, že cestou je edukace a vysvětlování toho, proč se tyto kroky dějí.

Mezi další body strategie Tesca na cestě k udržitelnosti patří také snižování emisí při distribuci a tedy například optimální vytížení kamiónů a zavádění těch elektrických. Dále obalová strategie soustředící se na dobře recyklovatelné obaly a tam, kde to dává smysl, i na jejich cirkularitu.

Samostatným bodem je potravinový odpad, kde se od roku 2016 povedlo jeho snížení o tři čtvrtiny. Nyní Tesco zkoumá, co lze dělat se zbývající čtvrtinou a inspiruje se i v dalších svých zemích. Například v Maďarsku funguje projekt, kdy se zbytky dávají zkrmit larvám bráněnky a ty se pak dají využít jako krmivo pro psy či kočky.

V podcastu se dále dozvíte:

  • Jak je na tom Tesco se solárními panely na střechách a zelenou energií
  • Jak daleko je obchodní řetězec v přechodu na elektromobily i u kamionové dopravy
  • Jak se podařilo snížit potravinový odpad o tři čtvrtiny a co dál s tím zbývajícím a jakou roli v tom hrají larvy bráněnky
  • Jak se zatím osvědčila aplikace Foodiverse usnadňující darování neziskovkám
  • Jaká je obalová strategie Tesca a které typy obalů dostávají červenou stopku
  • Jak řetězec spolupracuje s dodavateli na snižování emisí CO2
  • Jak edukovat zákazníky, aby jedli zdravěji a co jim nabízet.

Partnerem tohoto článku a podcastu je společnost Tesco.

Martina Patočková
Martina Patočková

Martina začínala s novinařinou v agentuře ČTK a pokračovala v MF Dnes, psala pro E15 či Reportér Premium. Jenže pak zatoužila po větší samostatnosti. Ráda chodí po kopcích, plave s ploutvemi i bez nich a chtěla by kočku.