Spotřebitelé předpokládají, že když si koupí čerstvou šťávu v ovocném baru, dělají pro své zdraví to nejlepší. Pražští hygienici se rozhodli prověřit, zda tomu tak skutečně je, a otestovali 14 vzorků z různých barů na pesticidy. V žádném z nápojů k překročení limitů nedošlo, ve většině se ovšem vyskytovalo několik různých pesticidů.

Pražští hygienici vytipovali sedm provozoven, v nichž odebrali k rozboru deset různých vzorků jedno- i vícedruhových čerstvě připravených šťáv se zastoupením ovoce a zeleniny. Některé odběry se musely ověřovat, takže vzorků nakonec Hygienická stanice hlavního města Prahy posbírala čtrnáct. Následné rozbory provedla akreditovaná laboratoř Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha. Zaměřila se na více než 500 typů reziduí pesticidních látek.

Při kontrole vědci v nápojích zjistili převážně fungicidy, tedy látky zabraňující napadání rostlin nebo plodů plísněmi. V menší míře zachytily testy také insekticidy, látky používané k hubení hmyzích škůdců.

Až dvacet pesticidů v jednom drinku

Žádný z odebraných vzorků nepřekročil maximální limity reziduí pro obsah jednotlivých pesticidů. Z pohledu hygieniků je ale problematické zjištění, že byť nedošlo k porušení platných norem, v některých případech testy zjistily velký počet reziduí různých druhů pesticidů, především u vícedruhových směsí čerstvých ovocných šťáv.

Hygienici našli ve vzorku třeba až dvacet různých pesticidů. Nulovou hodnotu naměřili pouze u šťávy z bio pomeranče. Nejvíce reziduí různých druhů pesticidů zjistila laboratoř u šťávy vyrobené ze směsi jahod, jablek, pomerančů, chia semínek a plodů acai. Ačkoli jsou výsledky anonymní, přesně takový koktej má ve své nabídce síť Fruitisimo.

„V našich provozních postupech máme striktně stanoven postup mytí ovoce a zeleniny před jejich zpracováním, což by mělo suroviny zbavit maxima látek, které se používají při jejich pěstování. Bio ovoce v tuto chvíli nepoužíváme s ohledem na jeho omezenou dostupnost v průběhu roku i velmi kolísavou cenu. Většina našich surovin podléhá určité sezónnosti, a proto se v průběhu roku mění i země původu dané suroviny. Všichni dodavatelé dělají pravidelnou vstupní kontrolu kvality a jakosti, která se ještě provádí z naší strany při příjmu zboží na dané prodejně,“ sdělil ředitel Fruitisimo Group Michal Příhoda s tím, že konkrétní výsledky nemůže komentovat, protože je zatím oficiálně nemá k dispozici.

Pesticidy ve vlasech má skoro třetina Evropanů, ještě více na venkově, zjistil výzkum

Čím víc různých pesticidů, tím větší neznámá

Přestože všechny kontrolované vzorky splňují legislativní požadavky na obsah jednotlivých reziduí pesticidů, jsou hygienici přesvědčeni, že jejich koncentraci je žádoucí snižovat na minimum. „Chceme upozornit na dosud nevyřešenou problematiku zdravotních rizik směsí reziduí pesticidů. Touto problematikou se orgány EU začínají zabývat a z našich výsledků vyplývá, že obvyklé nemusí být pouze směsi tří až čtyř pesticidů, ale je potřebné se zabývat i směsmi o mnohem vyšším počtu reziduí pesticidů,“ uvedl mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy Zbyněk Boublík.

Na počet druhů pesticidů mají nejvyšší vliv použité suroviny. Proto by podle hygieniků měli prodejci nakupovat suroviny hlavně od dodavatelů, kteří jsou schopni garantovat jejich kvalitu i po stránce obsahu pesticidů.

Obsah pesticidů v čerstvých šťávách nicméně ovlivňují i další faktory. Než se začne nápoj připravovat, všechny suroviny by se měly pečlivě umýt. U citrusů je potřeba důkladně oloupat kůru a oloupané citrusy omýt. Nůž použitý při loupání by se bez umytí k následnému krájení na menší kousky neměl používat. K dělení citrusů je rovněž vhodné používat jinou plochu, než na které se loupaly. Pokud to však prostorové podmínky nedovolují, pak je nutné plochu po loupání důkladně umýt, radí hygienici.

Jakmile jsou na poli, už je nikdo neodhalí. Trh s nelegálními pesticidy se v tuzemsku odhaduje na téměř miliardu korun

Odstřeďování ničí vitamín C

Užitečnost uváděných doporučení potvrzují výsledky tří ze čtyř opakovaně odebraných vzorků. V těchto případech probíhala příprava šťáv za přítomnosti hygieniků pečlivěji. Následný počet pesticidů detekovaných v laboratorních podmínkách se u opakovaně vyšetřených vzorků snížil z 20 na 15, z 19 na 15 a ze 14 na 9. Pouze ve směsi ananasu, malin, borůvek, jahod a jablka obsah reziduí nebyl významně ovlivněn přípravou, ale množstvím pesticidů v surovinách.

Vedle reziduí pesticidů laboratoř v odebraných šťávách zjišťovala obsah vitamínu C. Způsob získávání šťávy totiž má na obsah vitamínu C v nápoji významný vliv. V případě strouhání a odstřeďování, tedy za podmínek intenzivního kontaktu suroviny se vzduchem, došlo ve většině případů k oxidaci vitamínu C. Ve třech případech, kdy se šťáva získala lisováním, zůstal obsah vitamínu C i po delší době zachován.

Kontrola dodržování limitů pro pesticidní látky v dováženém, pěstovaném a prodávaném ovoci a zelenině spadá v Česku do kompetence Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Jak nejlépe udělat čerstvou šťávu bez pesticidů

– Čerstvá šťáva vyrobená ze suroviny v bio kvalitě je nejjistější cestou k tomu, aby se v nápoji vyskytovalo co nejméně reziduí pesticidů.
– U limonád a nápojů, při jejichž přípravě se používají citrusy i s kůrou, je vhodné používat plody v bio kvalitě.
– Ke snížení počtu reziduí pesticidů přispívá i výběr šťávy z menšího počtu surovin.
– V případě použití okrajovaných citrusů k výrobě šťávy dejte pozor, aby na nich nebyly zbytky kůry.
– U šťáv obsahujících citrusy jsou vhodnější odšťavňovače na principu lisování z půlených plodů, a to i z hlediska zachování co nejvyššího obsahu vitaminu C.
– Čerstvě vyrobené šťávy je z hlediska zachování vitamínu C nejvhodnější konzumovat co nejdříve po dokončení jejich výroby.
– Na obsah vitamínu C může mít negativní vliv i doba, kterou nakrájené citrusy stráví před výrobou šťávy na světle a bez chlazení.
Zdroj: HSHMP, redakčně upraveno

Irena Buřívalová
Irena Buřívalová

Irena prošla MF Dnes nebo ekonomickými týdeníky Euro a Czech Business Weekly. Nejradši píše o věčných chemikáliích v oblečení, ekologickém zemědělství, odpadech, rychlé módě a bioplastech.