Největší prodejce nábytku na světě, společnost Ikea, od loňska neodebírá dřevo s jinou certifikací než FSC. Řada soukromých majitelů lesa či těch obecních se přizpůsobila, státní lesy však certifikaci FSC stále odmítají a drží se konkurenční PEFC.

Zatímco v minulosti Ikea odebírala i dřevo certifikované PEFC (celým názvem Programme for the Endorsement of Forest Certification), od loňského roku již vyžaduje dřevo pouze s certifikací FSC (Forest Stewardship Council). Své rozhodnutí odůvodňuje tím, že FSC považuje za nejpřísnější a nejdůvěryhodnější certifikaci lesů. Tato certifikace má totiž přísnější sociální a ekologické požadavky než PEFC.

„Tato certifikace lesů se netýká jen postupů při těžbě dřeva, ale také pracovních podmínek lidí, kteří se na těžbě podílejí. Zohledňuje také přístup ke komunitám v místě těžby a transparentnost,“ uvádí Barbora Geršlová, manažerka pro udržitelnost Ikea Česká republika.

Rozhodnutí ze strany IKEA o odběru dřeva s certifikací FSC je globální a dělá se ve všech zemích. České certifikační agentuře PEFC se to pochopitelně nelíbí. Podle její mluvčí Andrei Pondělníčkové Ikea svým rozhodnutím způsobila problémy nejenom na českém trhu dřeva, ale i v dalších evropských zemích s převahou certifikace PEFC, jako jsou Německo, Rakousko, Slovensko, Francie nebo Španělsko.

„Zmíněná nákupní politika Ikea je diskriminační a znevažuje současnou vysokou úroveň hospodaření v lesích. Zároveň zcela neopodstatněně vylučuje srovnatelný certifikační systém PEFC, který je v Evropě na rozdíl od FSC dominantní. Čeští vlastníci lesů, zpracovatelé i představitelé PEFC vyzvali globálního nábytkářského giganta opakovaně k dialogu,“ dodává.

Soukromí lesníci se poptávce po FSC přizpůsobují, státní lesy ne

Výrobci nábytku, kteří dodávají i do Ikei, situaci tak dramaticky nevidí a za problém považují především neměnnou politiků státních lesů. „Od chvíle, kdy se tento požadavek začal více diskutovat, to je zhruba před pěti lety, se plocha FSC certifikovaných lesů znásobila. Přibylo mnoho lesů soukromých vlastníků, kteří do FSC certifikace šli. Mnoho majitelů lesů, kteří nechali své majetky certifikovat FSC je také z řad obecních lesů,“ uvádí Lukeš s tím, že je to velmi pozitivní jev, který dává šanci dalším výrobcům, jejichž zákazníci také FSC požadují u finálních výrobků.

Od začátku roku 2019 přibylo dohromady čtyřicet nových českých FSC certifikovaných vlastníků lesů a jejich počet se tak více než zdvojnásobil. Celková plocha FSC certifikovaných lesů tvoří v Česku aktuálně 124 349 hektarů, za stejné období se tak zvýšila o více než 130 procent, uvedlo FSC letos v dubnu v tiskové zprávě. Do července přibylo dalších sedm hektarů.

I přes narůstající množství českých lesů pod FSC certifikací se hodně výrobců obrací do zahraničí, odkud dané dřevo dováží. Nejvíce FSC certifikovaného dřeva se podle Lukeše vozí z Polska, ale třeba i z baltských států nebo Švédska.

Podle nábytkářů není problém samotný požadavek na FSC certifikaci, ale striktní přístup největšího vlastníka lesů, tedy státu. „Na druhou stranu se nemůžeme jejich přístupu divit. Dřevo ze státních lesů evidentně nezůstává na hromadách, kde by hnilo. Otázka je, zda by stát nedokázal dřevo s certifikací zpeněžit výhodněji. Ale to je věc hospodáře,“ dodává Lukeš.

Lesy ČR na svém odmítavém požadavku trvají. „Dle našeho názoru preference jednoho certifikačního systému ze strany obchodního řetězce není standardní, protože zákazník si tak nemá možnost vybrat,“ uvádí Václav Bendl za Lesy ČR.

Jak navíc připomíná Lukeš, Ikea není v Česku dominantní odběratel jako třeba v Polsku. V číslech dělají dodávky pro Ikeu miliardy korun ročně. Z českého dřeva jsou nyní pouze tři procenta celkového objemu dřevěných výrobků Ikea. „Ikea a její dodavatelé odebírají dřevo pocházející z mnoho zemí po celém světě, největší podíl pochází z Polska,“ dodává Geršlová.

Dvojí certifikace ne

Řešením by mohla být dvojí certifikace, kterou ale držitelé PEFC certifikátu odmítají.

„Je naprosto paradoxní, abychom v zemi s dlouholetou lesnickou tradicí a vysokou úrovní hospodaření v lesích byli přinuceni přistoupit k nesmyslné dvojí certifikaci jen z obchodních důvodů globálního řetězce. Vlastníci lesů, státních i soukromých, si v České republice v naprosté většině dobrovolně vybrali systém PEFC a jsou přesvědčeni o správnosti tohoto rozhodnutí,“ uvádí Pondělníčková.

Podle Tomáše Lukeše a nábytkářů je ale důležité, že FSC certifikace je mnohem více podporovaná obchodníky a je tedy více vidět i pro zákazníky. „Proto jsme žádali Lesy ČR a stále žádáme, aby nabídly na trhu obě certifikace. Třeba mohou zmenšit plochu PEFC a za ušetřené peníze nechat certifikovat vybrané lesy FSC,“ popisuje jejich snahy Lukeš.

Pro výrobce je hlavní rozdíl mezi soupeřícími certifikacemi v tom, že při FSC je nutná certifikace celého dodavatelského řetězce a všechny články až po výrobu finálního výrobku musí být certifikované.

„Pro Ikeu je důležité, že v případě FSC má přehled o celém dodavatelském řetězci. Tedy nehrozí, že se do výroby přimíchá nějaké dřevo bez certifikace, aby na konci vypadl nábytek s certifikací,“ vysvětluje Lukeš.

Podle dat Ministerstva zemědělství je v České republice certifikováno až sedmdesát procent lesů. Většina lesů spravovaných Lesy ČR je od roku 2002 pod systémem udržitelného hospodaření PEFC. „Je to 1,16 milionu hektarů, tedy téměř sto procent spravovaných lesů,“ uvádí čísla mluvčí Eva Jouklová. Celkem je v Česku společností PEFC certifikováno 1 795 701 hektarů lesů.

Valentina Podlesná
Valentina Podlesná

Valentina vystudovala Univerzitu Karlovu, kde získala magisterský titul v oboru sociální a kulturní ekologie, předtím také bakalářský titul v oboru žurnalistiky. Zajímá se o komunitní zahrady i výrobu ekologických pracích prášků.