Německo se spoléhá na rozvoj obnovitelných zdrojů energie, především fotovoltaických a větrných elektráren, které mají v budoucnu nahradit vyřazené jaderné a uhelné zdroje. V případě větrných elektráren na souši však Německu již několik let chybí dostatek projektů, což je znát i na nevyužitém objemu aukcí na podporu jejich výstavby.

Nejistý je i výhled pro následující měsíce a roky, kdy sice během letošních prvních devíti měsíců meziročně mírně vzrostl objem nově zprovozněných elektráren, nicméně objem nově schválených projektů zásadně poklesl. To se posléze negativně podepisuje na jejich výstavbě. Kritický nedostatek schválených projektů je patrný především v tamních aukcích, které se často nedaří ani zaplnit, kvůli čemu nedochází mezi developery k žádné soutěži.

Přestože čísla o samotné výstavbě onshore větrných elektráren v Německou za letošních prvních devět měsíců jsou lehce optimistická díky pětiprocentnímu nárůstu nového výkonu vůči loňskému roku, v případě počtu objemu schválených projektů je situace diametrálně odlišná. Podle serveru Clean Energy Wire, který se odkazuje na předběžná data německé Spolkové asociace pro větrnou energii (BWE), poklesl objem schválených projektů za stejné období vůči loňskému roku o 16,2 procenta.

Podle prezidenta asociace Hermanna Alberse nyní čekají na stolech příslušných úřadů ke schválení projekty o celkovém výkonu deseti GW, přičemž pro dosažení vytyčených cílů pro obnovitelné zdroje je dle něj nutné urychlit výstavbu. „Jelikož povolení představují budoucí výstavbu, situace je znepokojivá. Aby mohly být povolovací procesy dokončeny do konce roku, bylo by potřeba nakopnout rozhodovací procesy. Aby toho bylo dosaženo, spolkové země musí nyní zajistit okamžitou implementaci značného veřejného zájmu v rámci zákona o obnovitelích zdrojích,“ sdělil Hermann Albers dle deníku Handelsblatt německé tiskové agentuře.

Proč se nestaví větrné elektrárny? Stavbu komplikují složité schvalovací procesy i obavy z hluku

Důležitý je rovněž regionální aspekt, jelikož většina instalovaného výkonu větrných elektráren se v Německu nachází na větrnějším severu, který nabízí vhodnější podmínky pro jejich provoz. Na jihu Německa rychlejší výstavbu blokuje zejména Bavorsko s ohledem na striktní pravidlo 10H, které stanovuje minimální vzdálenost větrných elektráren od obydlí.

„Spolkové země, které po léta zaostávaly jak z pohledu celkového instalovaného výkonu tak nové výstavby, nezprovozní v následujících letech dostatek nového výkonu, aby vyrovnaly nerovnováhu mezi severem a jihem,“ uvedla BWE.

Přenos výroby větrných elektráren ze severu na jih země pak značně komplikuje nedostatečná energetická infrastruktura, kterou se kvůli značným zpožděním nedaří rozšiřovat dostatečně rychlým tempem. Některé ze severních spolkových zemí volají po rozdělení jednotné německé obchodní zóny na více regionálních zón, což by vedlo k rozdílné ceně elektřiny v různých částech země. Nedostatečná přenosová kapacita by rovněž mohla omezit vývoz elektřiny z Německa do sousedních zemí během zimy.

Článek byl publikován na webu oEnergetice.cz.

Redakce oEnergetice.cz
Redakce oEnergetice.cz

Internetový portál oEnergetice se zaměřuje na zpravodajství a odborné články z energetického sektoru, nabídky práce a monitoring médií.