Odstartoval dotační program Nová zelená úsporám, kde jde nově žádat například o dotaci na dobíjení elektromobilu, na hospodaření s dešťovou vodou nebo na trvale obydlené rekreační objekty.

Příjem žádostí do programu Nová zelená úsporám se rozběhl 12. října, ale výdaje budou uznatelné zpětně už od 1. ledna 2021. Bude tedy možné žádat o podporu na investice a opravy provedené od začátku letošního roku. O dotace mohou žádat majitelé rodinných domů, developeři, společenství vlastníků, bytová družstva nebo obce a města.

Do programu Nová zelená úsporám nově spadá dosud samostatný dotační program Dešťovka na hospodaření s dešťovou vodou a také na systém pro využití přečištěné odpadní vody z umyvadel a van, která se dá využít na splachování nebo praní prádla. Příspěvky se rozšíří také na výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily a o dotace na ohřev vody pomocí tepelného čerpadla.

Další novinkou je systém bonusů, na které může žadatel dosáhnout, pokud zkombinuje víc žádostí najednou. U rodinného domu jde za každou kombinaci získat navíc deset tisíc korun, v případě bytového domu dvacet tisíc, bonusy se navíc mohou sčítat. Pokud například majitel rodinný dům zateplí a vymění kotel, získá za tuto kombinaci bonus deset tisíc korun. Pokud navíc ještě instaluje fotovoltaiku a pořídí nádrž na dešťovou vodu, získá bonus třicet tisíc korun (3x 10 000 Kč).

Nově mohou o dotace z Nové zelené úsporám žádat také mimopražské bytové domy, které dosud žádaly o dotace na zateplení a další opravy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Od podzimu se pravidla sjednotí, budou tak stejná jak pro bytové domy v Praze, tak v dalších regionech. Podpora se bude týkat výměny oken, zateplení, rekonstrukce střech či instalací fotovoltaiky.

Z Nové zelené úsporám je možné žádat o dotace na:

  • rekonstrukce rodinných a bytových domů a rekreačních domů, využívaných k trvalému bydlení (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří),
  • stavbu a nákup pasivních rodinných a bytových domů, pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla,
  • výměnu starých kotlů,
  • solární termické a fotovoltaické systémy,
  • systém řízeného větrání s rekuperací,
  • zelené střechy a stínící techniku,
  • akumulační nádrže na dešťovou vodu,
  • využití tepla z odpadní vody,
  • systémy pro ohřev vody,
  • výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích bytového domu

Příjem žádostí probíhá výhradně elektronicky na stránkách Státního fondu životního prostředí. Je potřeba založit si uživatelský účet, což je možné udělat prostředníctvím identifikačních prostředků, mezi které patří například bankovní identita, občanský průkaz s elektronickým čipem nebo NIA ID. Pokud si nebudete vědět rady, obraťte se přímo na Státní fond životního prostředí.

Do roku 2030 se má z programu rozdělit 39 miliard korun z evropských i národních zdrojů. V prvních letech bude program financován z Národního plánu obnovy a následně z podílu výnosů emisních povolenek.

Veronika Němcová
Veronika Němcová

Veronika se novinářskému řemeslu naučila v plzeňské redakci MF Dnes. V roce 2007 ji profesní cesta zavedla do celostátní ekonomické redakce iDNES.cz, kterou několik let vedla. V roce 2020 založila s Martinou Ekonews.