Výrobky do budoucna neponesou jen nápisy o kvalitě, vysokém podílu masa či čerstvých surovinách, ale i o tom, jaké dopady mají na přírodu. Na prvních výrobcích i v českých regálech se už začínají objevovat zelené puntíky. Bude na zákaznících, aby si stejně jako u složení potravin dali pozor, jestli je zelená opravdu zelená.

Vyšší informovanost o tom, jaký je dopad daného výrobku na životní prostředí, což bývá nejčastěji jeho uhlíková stopa, je jednoznačně krokem vpřed. Záleží ale i na provedení. Jednotná certifikace zatím neexistuje a jeden zelený puntík nemusí mít stejnou vypovídací hodnotu jako druhý.

Zatím jde jen o první pokusy. Například v internetovém obchodě Košík.cz nesou vybrané výrobky od minulého měsíce pomyslné zelené kolečko s nápisem „vyrobeno s ekoenergií“. To znamená, že daný výrobce využívá energii z obnovitelných zdrojů. Na tu nyní postupně přechází ve svých provozech i Košík ve spolupráci s Nano Energies. Z výrobců, jejichž produkty Košík nabízí, zatím na ekologické označení dosáhly Bio Pekárna Zemanka, Country Life a Tierra Verde, tedy firmy, které mají udržitelnost ve své DNA a na zelené elektřině fungují už několik let.

Větší výzva, jak ostatně připouští i šéf Košíku Tomáš Jeřábek, bude, aby přesvědčili k podobnému kroku další výrobce. „Postupně oslovíme všechny dodavatele, aby přešli. Budeme se zaměřovat hlavně na farmáře,“ uvádí s tím, že se nevyhýbají ani těm větším, ale tam to může být na dlouho.

„Historicky poptávaly zelenou elektřinu primárně velké firmy, protože to dostaly nařízeno z centrály, ale teď jde více o ty lokální,“ doplňuje za Nano Energies její šéf Stanislav Chvála.

„Šetrné“ instantní polévky z Vitany

Kolečko s nápisem „výrobek šetrný k planetě“ nově přibývá na instantních polévkách od Vitany. „Máme nízké náklady na dopravu a skladování, naše výrobky jsou bez palmového oleje, vytváříme minimální odpad při zpracování zeleniny a používáme elektřinu z obnovitelných zdrojů,“ dozví se zákazník z vysvětlujícího videa na stránkách firmy.

Vitana si nechala spočítat uhlíkovou stopu pro tento výrobek a porovnala jej s ostatními svačinkami, aby ukázala, kolik emisí vytváří. Lépe v této tabulce vyšlo jen jablko, vše ostatní jako banán, jogurt, či houska se sýrem vychází hůře.

Do výpočtu uhlíkové stopy byly podle videa zahrnuty suroviny, doprava, zpracování a obaly. Z podrobné metodiky vyplývá, že výpočet ale nezahrnuje všechny dopady do emisí. Konkrétně nepočítá negativní vliv distribuce výrobku z výroby do skladů a obchodů, jeho skladování, dopravu ke koncovému zákazníkovi a likvidaci obalu.

„Vzhledem k rozdílné logistice produktů do obchodních řetězců a následnému rozdílnému skladování v každém z obchodů by byl výpočet velice nepřesný,“ odpovídá Magdalena Šodorová z oddělení marketingu Orkla Foods Česko a Slovensko, pod kterou Vitana spadá, na otázku, proč nejsou ve výpočtu dané věci zahrnuty.

Samotný obal, v kterém se instantní polévky nejen od Vitany prodávají, však patří k těm nejhorším z pohledu možné recyklace. Je totiž směsí několika materiálů, které nejdou v našich podmínkách oddělit a jako takové končí na skládce nebo ve spalovně.

„V současné době pracujeme na vývoji nových, recyklovatelných obalů pro polévky do hrnečku. Je to však dlouhodobý proces, protože obaly musí splňovat přísné požadavky na přímý styk s potravinami a trvanlivost potravin,“ uvádí Šodorová s tím, že věří, že v řádu tří až pěti let budou k přírodě šetrnější obal mít.

Vitana a další výrobci, kteří využívají tyto kompozitní obaly typické právě pro polévky v sáčku, přitom nejsou tlačeni jen láskou k přírodě, ale i ekonomickými faktory. Podle nových pravidel Evropské unie budou právě takové obaly zatíženy většími poplatky.

Vitana chce v označování výrobků zelenými puntíky pokračovat i u dalších produktů. Na řadě jsou nyní podle Šodorové polévky na vaření a další budou následovat.

Obaly řeknou, jaké emise výrobek vyplodil

Novinku v „zeleném“ značení výrobků chystá i další nadnárodní gigant, společnost Unilever, patřící k největším dodavatelům do obchodů nejen v Česku. Ten se nedávno globálně zavázal, že uhlíková stopa jejich výrobků klesne do deseti let na polovinu.

„Ruku v ruce s tím jde i transparentnost ohledně uhlíkové stopy. Naší novou ambicí je informovat o uhlíkové stopě na každém produktu, který prodáme,“ přibližuje Magdaléna Leimerová, mluvčí Unileveru, výrobce značek jako Hellman´s, Knorr, Algida, Lipton.

Lze ale čekat, že spočítání uhlíkové stopy nějaký čas zabere, protože Unilever má nyní v nabídce přes 70 tisíc produktů. K nim musí nejprve nadnárodní firma sesbírat data a dát jim jednotnou formu. K tomu potřebuje vytvořit systém, kdy budou dodavatelé Unileveru na každé faktuře deklarovat uhlíkovou stopu poskytnutého zboží a služeb.

„Vedle toho chceme vytvářet partnerství s dalšími firmami a organizacemi a standardizovat shromažďování, sdílení a poskytování těchto dat. Věříme, že takováto úroveň transparentnosti urychlí ´závod´ o dosažení nulových emisí všech hráčů na trhu,“ dodává Leimerová.