Uplynula zima, kterou provázely rekordní ceny energií. S tím, jak lidé přestávají topit, je načase zhodnotit, co způsobila energetická krize a jak na domácnosti dopadá energetická chudoba. Tento problém se totiž už před krizí týkal čtvrtiny obyvatel Česka.

Uplynuly dvě zimy od chvíle, kdy v říjnu 2021 zkrachovala společnost Bohemia Energy a symbolicky odstartovala českou energetickou krizi. Ta se projevila razantním zvyšováním cen způsobeným nejdříve oživením po koronavirové pandemií, posléze snížením dodávek zemního plynu v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu. To vše v kombinaci s nestandardním počasím na různých místech planety, které ovlivnilo globální výrobu i poptávku po energii, odstávkou francouzských jaderných elektráren, a změnami energetického systému, který se zbavuje fosilních zdrojů a přechází na ty nízkouhlíkové.

Podobný vývoj zasáhl další evropské státy a připomněl závislost Evropské unie na dodávkách fosilního plynu. Ještě před krizí se mělo za to, že zemní plyn bude fungovat jako přechodné palivo při odklonu od uhlí. Před nebezpečím velkých investic do plynové infrastruktury, která by bránila pozdější dekarbonizaci, varovali jen někteří odborníci. Dnes Evropská unie závislost na zemním plynu řeší a vyskytla se naopak obava, že kvůli nedostatku zemního plynu dojde k návratu k uhlí. Z dostupných dat už víme, že to se během roku 2022 nestalo – díky výrobě z obnovitelných zdrojů, šetření energiemi, mírné zimě i vysokým cenám fosilních paliv.

Čtyřnásobek solárů oproti 2021

Vysoké ceny energií nastartovaly mimo jiné zájem občanů, obcí i státní správy o to, kde a kolik energie spotřebovávají a kde by se dalo uspořit. Někde to vedlo k úsporným opatřením, jako je zateplení, výměna kotlů, spotřebičů nebo žárovek, zhasínání veřejného osvětlení nebo tak jednoduchým opatřením, jakým je zavírání dveří v obchodech. Obce začínají řešit energetický management a domácnosti, které si to mohou dovolit, instalují na střechu fotovoltaické panely – i v tomto směru byl letošní rok rekordní, bylo instalováno zhruba čtyřikrát více elektráren než v roce 2021.

Hodně firem řešilo dosud kvůli existenčním problémům jen okamžité úspory energie, teď se to snad otočí

Zároveň však zvýšení nákladů na energie vedlo ke rozšíření problému energetické chudoby, která podle nové studie Hnutí DUHA už před krizí zasahovala zhruba 900 tisíc lidí. Přesný dopad se sice ještě odhadnout nedá kvůli nedostatku dat z posledního roku, průzkumy ale ukazují, že situace se zhoršuje. Razantně se zvýšily náklady na bydlení a energie: o osm procent mezi listopadem 2021 a červencem 2022 podle PAQ Research. Finanční problémy v souvislosti s cenami energií přiznává podle průzkumu z června 2022 Institutu prevence a řešení předlužení více než polovina českých domácností.

Energetická krize nejvíce postihuje už tak zranitelné domácnosti. Domácnostem pod hranicí chudoby se výdaje na bydlení a energie zvýšily o deset procent mezi listopadem 2021 a 2022, vysokopříjmovým jen o čtyři procenta, jak ukazují data PAQ Research. Průměrná domácnost pod hranicí chudoby teď dá téměř polovinu svého příjmu na bydlení, vysokopříjmová dvacet procent.

Větší zranitelnost nízkopříjmových domácností potvrzují i mezinárodní studie. Například nová zpráva od evropského institutu IEEP ukazuje, že energetická krize měla regresivní vliv, tedy že více zasáhla chudší vrstvy obyvatel Evropy, zejména kvůli zvýšeným cenám elektřiny. Souvisí to s faktem, že nízkopříjmové domácnosti platí větší část svého rozpočtu na bydlení a energie, zároveň častěji bydlí v energeticky náročných budovách.

Niedermayer: Pohádka o tom, jak nelze snížit spotřebu energie, a jak se EU zbláznila

Zranitelní a jejich cílená podpora

Zastropování ceny elektřiny chrání domácnosti před extrémně vysokými cenami energií, ale samo o sobě neřeší energetickou chudobu, která existovala i před energetickou krizí. Přestože neexistuje oficiální definice, certifikovaná metodika VŠE odhaduje počet lidí v energetické chudobě mezi dvěmi a patnácti procenty podle indikátorů, jako jsou výdaje na energie, nedoplatky na energie nebo neschopnost dostatečně vytápět obydlí. Celé čtvrtiny populace se týká aspoň jedna z těchto podmínek.  Energetická chudoba tedy zasahuje velkou část společnosti s různou mírou závažnosti.

Při řešení energetické chudoby by mohla pomoci definice zranitelného zákazníka v energetickém zákoně. Na tu by se dalo navázat cílenou podporou této skupiny pomocí příspěvku na energie. V zahraničí, například ve Velké Británii, platí zákaz odpojit zranitelné zákazníky od dodávek energie. Důležitá je i dlouhodobá podpora se zateplením a úspornými opatřeními, které si domácnosti často nemohou dovolit. Dobrým prvním krokem je Zelená úsporám Light, která snižuje například částku, kterou musí dotyčná domácnost na opatření přispět, nebo poradenské programy. Podrobnější a systematický sběr dat by zase umožnilo energetickou chudobu lépe sledovat a nacházet konkrétní řešení.

Klíčové je, že zranitelné domácnosti doplácí na energetickou krizi víc než kdokoliv jiný, zatímco dotace na nové zdroje čerpají stále spíše ti movitější, kteří díky ní uspoří výdaje na energie. To je nejen nespravedlivé, ale zejména nebezpečné pro úspěšné zvládnutí energetické krize i dekarbonizace.

Kristina Zindulková

Kristina je analytičkou Asociace pro mezinárodní otázky. Zaměřuje se na klimatickou změnou, dekarbonizaci v energetice a spravedlivou transformaci.